DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.15

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Olena Shuryn

Анотація


Розглянуто педагогічні аспекти реалізації особистісно орієнтованого підходу при підготовці майбутніх учителів технологій. Здійснено теоретичний аналіз досліджень підготовки вчителя до професійної діяльності, зокрема вчителя технологій. Проаналізовано тлумачення особистісного підходу у словниках. Досліджено його обгрунтування у наукових доробках вчених-науковців. Окреслено основні позиції для розуміння сутності особистісно орієнтованого навчання. Визначено ознаки особистісно орієнтованого навчання. Акцентовано увагу на принципі природовідповідності як основному принципі особистісно орієнтованого навчання. Визначено основні завдання та висвітлено вихідні положення побудови особистісно орієнтованої системи навчання. Окреслено критерії ефективної організації особистісно орієнтованого навчання. Означено підходи особистісно орієнтованої освіти. Виокремлено головні методичні компоненти особистісно орієнтованого навчання дотримання яких забезпечує дійовість підходу та виділені найбільш значимі умови його реалізації при підготовці майбутніх учителів технологій. З’ясовано, що ефективність особистісно орієнтованого навчання значною мірою залежить від підготовки майбутніх педагогів до його здійснення та розвитку і формування у них творчої активності, творчої ініціативи, пошуку. Виділені найбільш значимі умови реалізації особистісно орієнтованого підходу при підготовці майбутніх учителів технологій. Конкретизовано методичні засади реалізації особистісно орієнтованого підходу в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій.

Ключові слова


собистісно орієнтований підхід; підготовка майбутніх учителів технологій; особистісно орієнтоване навчання; освітній процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Honcharenko S. U. Ukrayins’kyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary], K.: Lybid’, 1997, 375p., pp. 234-235.

Yefimenko S. M. Osoblyvosti profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv tekhnolohiy [Features of training future teachers of technology], Zbirnyk naukovykh prats’ Kam"yanets’-Podil’s’koho natsional’noho universytetu im. Ivana Ohiyenka. Ser.: Pedahohichna, 2011, Vyp.17., pp.150-152.

Naypovnishyy tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy [The most comprehensive Dictionary of Ukrainian language]. Available at: http://eslovnyk.com/.

Pyekhota O. M. Osobystisno oriyentovane navchannya: pidhotovka vchytelya: monohrafiya [Individually oriented education: teacher training], Mykolayiv: Ilion, 2007, 272 p.

Rybalka V. V. Osobystisnyy pidkhid u profil'nomu navchanni starshoklasnykiv [Personality approach in profile education of senior pupils]: avtoref. dys. ... d-ra psykhol. nauk: 19.00.07 / V. V. Rybalka. – K., 1998. – 40 s.

Serhiychuk O. A. Pedahohichni aspekty realizatsiyi osobystisno-oriyentovanoho pidkhodu v navchal’nomu protsesi VNZ [Pedagogical aspects of person-centered approach in teaching institutions] Available at: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/48/6.pdf

Sotsioloho-pedahohichnyy slovnyk [Sociological and pedagogical Dictionary], Uklad.: S. U. Honcharenko, V. V. Radul, M. M. Dubinka ta in.; Za red. V. V. Radula, K., 2004, p.168.

Terminolohichnyy slovnyk [Glossary]. Available at: posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/slov.htm.

Tymoshchuk, N. S. Innovatsiyni tekhnolohiyi pidhotovky maybutn’oho pedahoha do osobystisno oriyentovanoho vykhovannya uchnivs’koyi molodi [Innovative technologies of the future teacher to learner centered education students, Visnyk Zhytomyrs’koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Vyp.25, Zhytomyr: ZhDU, 2005, p. 129–132.

Chepka O. Osobystisno oriyentovanyy pidkhid u pidhotovtsi maybutn’oho vchytelya [Personality oriented approach in preparing future teachers], Visnyk Luhans’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ser.: Pedahohika. Available at: http://www.twirpx.com/file/702770/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гончаренко С.°У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 375 с.

2. Єфіменко С. М. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів технологій / С. М. Єфіменко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. – 2011. – № 17. – С. 150–152.

3. Найповніший тлумачний словник української мови. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eslovnyk.com/.

4. Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя: монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – Миколаїв: Іліон, 2007. – 272 с.

5. Рибалка В. В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників: автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / В. В. Рибалка. – К., 1998. – 40 с.

6. Сергійчук О. А. Педагогічні аспекти реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчальному процесі ВНЗ / О. Сергійчук, А. Сембрат. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/48/6.pdf.

7. Соціолого-педагогічний словник / уклад.: С. У. Гончаренко, В. В. Радул, М. М. Дубінка та ін.; за ред. В. В. Радула. – К., 2004.

8. Термінологічний словник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/slov.htm.

9. Тимощук Н. С. Інноваційні технології підготовки майбутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання учнівської молоді. / Н. С Тимощук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.– 2005. – Вип. 25. – С. 129–132.

10. Чепка О. Особистісно орієнтований підхід у підготовці майбутнього вчителя / О. Чепка // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/702770/

Copyright (c) 2017 Olena Shuryn

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.