DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.13

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКТУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Artem Smoliuk

Анотація


Проаналізовано ефективність коректувальної програми формування компонентів професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи. Методологічною основою розробки коректувальної програми визначено принципи системно-генетичного, особистісно-діяльнісного, вчинкового підходів до професійного саморозвитку, гуманістична теорія самоактуалізації та самореалізації особистості. Показано, що коректувальна програма психолого-педагогічного супроводу професійного саморозвитку особистості застосована на студентах експериментальної групи, сформованої на добровільних засадах, відібраної із вибірки констатувального етапу дослідження. Розроблена автором програма включала: діагностичний, формувально-відновлювальний, психопрофілактичний та корекційний і контрольний блоки. Упровадження коректувальної програми дозволило підвищити рівні таких компонентів професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи: потребово-мотиваційний, рефлексивно-ціннісний та соціально-комунікативний. Доведено, що розроблена нами коректувальна програма здатна сприяти формуванню професійної мотивації, спрямованості на професійний саморозвиток, високого рівня домагань тощо, усвідомленості цінності власного професійного саморозвитку, бачення власних недоліків та слабких сторін, здатності розвивати соціальні навички та комунікативні здібності.

Ключові слова


професійний саморозвиток; майбутні учителі початкової школи; коректувальна програма; компоненти професійного саморозвитку; педагогічний експеримент

Повний текст:

PDF

Посилання


Romakin V. V. Kompjuternyj analiz danykh: navchalnyj posibnyk. [Computer analysis: Textbook]. – Mykolaiv: Printed MSHU. Of Petro Mohyla, 2006. – 144 p.

Smolyuk A. I. Formuvannya gotovnosti do profesijnogo samorozvytku majbutnix uchyteliv pochatkovoyi shkoly v umovax pedagogichnogo koledzhu / / European humanities studies: State and Society, III, Slupsk, Poland, 2016. – S. 314–327.

Smolyuk A. I. Osvitnye seredovyshhe pedagogichnogo koledzhu yak umova profesijnogo samorozvy’tku majbutnix uchyteliv pochatkovoyi shkoly // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (47), Issue: 101, Budapest, 2016. – S. 47–52.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ромакін В. В. Комп’ютерний аналіз даних: навч. посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 144 с.

2. Смолюк А. І. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи в умовах педагогічного коледжу / А. І. Смолюк // European humanities studies: State and Society, ІІІ, Slupsk, Poland, 2016. – С. 314–327.

3. Смолюк А. І. Освітнє середовище педагогічного коледжу як умова професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи / А. І. Смолюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (47), Issue: 101, Budapest, 2016. – С. 47-52.

Copyright (c) 2017 Artem Smoliuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.