DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.1

ПРОБЛЕМИ СЕКСУАЛЬНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ ХХ СТОЛІТТЯ

Volodymyr Kravets

Анотація


Показано становлення вітчизняної сексуальної педагогіки у ХХ столітті. Розглянуто труднощі в розумінні терміна «сексуальна педагогіка». Узагальнено сексуальний педагогічний дискурс у вказаний період. Проаналізовано ідеї основних напрямків сексуальної соціалізації учнів в 1920-30-і роки. Вказано на причини, які гальмували розвиток сексуальної педагогіки і вирішення проблем сексуальної соціалізації учнівської молоді у 1970-80-і роки, при цьому особливий акцент зроблено на впливі тотальної ідеологізації радянського суспільства на сексуальну соціалізацію молоді. Проаналізовано внесок П. Блонського, А. Макаренка, В. Сухомлинського та інших видатних педагогів у розвиток вітчизняної сексуальної педагогіки. Показано невдалі спроби запровадження навчального курсу «Етика та психологія сімейного життя» в радянській школі. Накреслено перспективи розвитку сексуальної педагогіки в незалежній Україні.

Ключові слова


секс; сексуальна педагогіка; сексуальна соціалізація; сексуальна просвіта; статеве виховання; сублімація

Повний текст:

PDF

Посилання


Blonskii P. P. Otnosheniia mezhdu polamy [The relations between the genders]. Izbrannyie pedahohichieskiie proizvedeniia. – M.: Nzd-vo APN RSFSR, 1961. S. 521–524.

Blonskii P. P. Ocherki detskoi seksualnosti [The outline of the children’s sexuality]. Izbrannyie pedahohichieskii i psikholohicheskiie proizviedieniia. T. 1. M., Pedahohika, 1979. S. 202–277.

Vashchenko G. Vykhovnyi ideal. T. 1. Pidruchnyk dlia pedahohiv, molodi i batkiv. 3-ie vyd. [Educational ideal]. Poltava: Poltavskyi visnyk, 1994. 191 s.

Verb L. Ya. Polovoie vospitaniie starsheklassnikov kak moralno-pedahohicheskaia problema. [Verb L. Gender education of the senior pupils as a moral-educational issue] dis. … kand. ped. nauk: 13.00.01. L. Ya. Verb. L., 1972. 161 s.

Vyhotskii L. S. Pedolohiia podrostka. [Pedology of the teenagers]. M., Izd-vo BZO pri pedfake 2-go MGU, 1929. 191 s.

Zhitomirskii K. G. Emansipatsiia pedahohiki. Pedahohicheskie stati, hlavy iz knihi «Molox XX veka (Pravopisanie)». [Emancipation of pedagogics ]. M. Yanus-K, 2002. 280 s.

Zalkind A. B. Polovoe vospitanie. 2-e izd.[Gender education]. M., Rabotnik prosveshcheniia, 1930. 337 s.

Makarenko A. S. Pedahohicheskie sochineniia: v 8 tomax . Makarenko A. Pedagogical works in 8 volumes. M.: Pedahohika, 1985.

Sukhomlinska O. V. Istoryko-pedahohichnyi protses: novi pidkhody do zahalnykh problem. [Historical-pedagogical process: the new approaches to the general issues] K., A.P.N., 2003. 68 s.

Sukhomlinskii V. O. Vybrani tvory v piat tomax. [Suchomlynsky V. Selected works: in 5 volumes]. K., Rad. shkola, 1976.

Suxomlinskii V. A. Knyha o liubvi .[The book about love]. M.: Molodaia hvardiia, 1983. – 191 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТБлонский П. П. Отношения между полами / П. П. Блонский // Избранные педагогические произведения. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – С. 521–524.

Блонский П. П. Очерки детской сексуальности / П. П. Блонский // Избранные педагогические и психологические произведения. Т. 1. – М.: Педагогика, 1979. – С. 202–277.

Ващенко Г. Виховний ідеал. Т. 1: Підручник для педагогів, молоді і батьків. – 3-є вид. / Г. І. Ващенко. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 191 с.

Верб Л. Я. Половое воспитание старшеклассников как морально-педагогическая проблема: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. Я. Верб. – Л., 1972. – 161 с.

Выготский Л. С. Педология подростка / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во БЗО при педфаке 2-го МГУ, 1929. – 191 с.

Житомирский К. Г. Эмансипация педагогики. Педагогические статьи, главы из книги «Молох XX века (Правописание)» / К. Г. Житомирский. – М.: Янус-К, 2002. – 280 с.

Залкинд А. Б. Половое воспитание. – 2-е изд. / А. Б. Залкинд. – М.: Работник просвещения, 1930. – 337 с.

Макаренко А. С. Педагогические сочинения: в 8 томах / А. С. Макаренко. – М.: Педагогика, 1985.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К.: А.П.Н., 2003. – 68 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в п’яти томах / В. О. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1976.

Сухомлинский В. А. Книга о любви / В. А. Сухомлинский. – М.: Молодая гвардия, 1983. – 191 с.

Copyright (c) 2017 Volodymyr Kravets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.