DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.2

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У ВІННИЦЬКІЙ УЧИТЕЛЬСЬКІЙ СЕМІНАРІЇ

Tatiana Zuziak

Анотація


На основі архівних джерел розкрито історію становленняі діяльності Вінницької чоловічої вчительської семінарії на початку XX століття. Охарактеризовано навчальні плани та програми цього навчального закладу, зокрема програму курсу «Педагогіка». Розглянуті процес формування професійних умінь і навичок у семінарії. Відзначено особливості проведення практичних занять з учнями, що сприяли розвитку у семінаристів педагогічних навичок у викладанні і вихованні учнів початкової школи. Охарактеризовано теми письмових творів з мови, та літератури, метою яких було навчити вихованців послідовній та зв’язній розповіді, вправного описування та логічно правильного розмірковування. Показано, що разом з теоретичним навчанням і належним викладанням у Вінницькій чоловічій учительській семінарії особливе значення для формування умінь і навичок мала практична робота учнів у зразковому училищі. Доведено, що вихованці вчительської семінарії були найбільш підготовленими до ведення занять в початкових школах, добре знали програми і підручники та були достатньо компетентними з основних шкільних предметів. Зазначено, що випускники Вінницької чоловічої вчительської семінарії добре знали побут сільського населення, його духовні та матеріальні потреби, що сприяло успішній постановці навчально-виховної справи. Однак, скрутне матеріальне становище семінарії, відсутність загальноосвітньої бази, неусвідомлення чиновниками ролі вчителя у суспільстві гальмували розвиток педагогічної освіти в Поділлі в розглядуваний період.

Ключові слова


педагогічна освіта; Вінницька чоловіча вчительська семінарія; уміння і навички; практична підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyy arkhiv Vinnytskoyi oblasti (DAViO). – F. R-13 – Op. 1. Spr.2. – 253 ark.

DAVіO. F. R, 13. Op. 1. Spr. 5. – 186 ark.

DAVіO. F. R-13. Op. 1. Spr. 6. – 198 ark.

DAVіO. F. R-13. Op. 1. Spr. 7. – 187 ark.

DAVіO. F. R-13. Op. 1. Spr. 17. – 24 ark.

DAVіO. F. R-13. Op. 1. Spr. 36. – 23 ark.

DAVіO. F. R-13. Op. 1. Spr. 48. – 414 ark.

DAVіO. F. R-230. Op. 1. Spr. 32. – 477 ark.

DAVіO. F. R-230. Op. 1. Spr. 1279. – 255 ark.

DAVіO. F. R-256. Op. 1. Spr. 634. – 772 ark.

Ob uchrezhdenii uchitelskikh seminarii v gorodakh: … i v sele Potokakh, Vinnytskoho uezda, Podolskoi hub. [About the establishment of teachers' seminaries in the cities: ... and in the village of Potokah, Vinnytsia Uyezd, Podolskaya Gubernia]. Tsyrkuliar po upravleniiu Kievskim uchebnym okruhom. 1908. № 6. Р. 232–233.

Po voprosu ob obrazovatelnom tsenze uchitelia peniia v uchitelskikh seminariiakh [About the educational qualification of the singing teacher in teachers' seminaries ] TSyrkuliar po Kievskomu uchebnomu okruhu. 1902. № 9. Р. 458.

Tarnavskii, A. Ob uchitelskikh seminariiakh [About teachers' seminaries] A. Tarnavskii. Russkaia shkola. 1901. № 1. Р. 135–147.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний архів Вінницької області (ДАВіО). – Ф.-13. – Оп. 1. – Спр. 2. – 253 арк.

ДАВіО. – Ф. Р-13. – Оп. 1. – Спр. 5. – 186 арк.

ДАВіО. – Ф. Р-13. – Оп. 1. – Спр. 6. – 198 арк.

ДАВіО. – Ф. Р-13. – Оп. 1. – Спр. 7. – 187 арк.

ДАВіО. – Ф. Р-13. – Оп. 1. – Спр. 17. – 24 арк.

ДАВіО. – Ф. Р-13. – Оп. 1. – Спр. 36. – 23 арк.

ДАВіО. – Ф. Р-13. – Оп. 1. – Спр. 48. – 414 арк.

ДАВіО. – Ф. Р-230. – Оп. 1. – Спр. 32. – 477 арк.

ДАВіО. – Ф. Р-230. – Оп. 1. – Спр. 1279. – 255 арк.

ДАВіО. – Ф. Р-256. – Оп. 1. – Спр. 634. – 772 арк.

Об учреждении учительских семинарий в городах: … и в селе Потоках, Винницкого уезда, Подольской губ. // Циркуляр по управлению Киевским учебным округом. – 1908. – № 6. – С. 232–233.

По вопросу об образовательном цензе учителя пения в учительских семинариях / Циркуляр по Киевскому учебному округу. – 1902. – № 9. – С. 458.

Тарнавский, А. Об учительских семинариях / А. Тарнавский // Русская школа. 1901. – № 1. – С. 135–147.

 

Copyright (c) 2017 Tatiana Zuziak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.