DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.4

ПРАКСЕОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Oleksandra Yankovych

Анотація


Здійснено порівняльний аналіз праксеологічної підготовки майбутніх учителів в Україні та Польщі, визначено перспективи її вдосконалення. Показано внесок українських та польських учених у розвиток праксеології та обґрунтування праксеологічних засад підготовки фахівців. Наведено підходи до трактування понять «праксеологічна компетенція», «праксеологічні вміння». Виявлено елементи праксеологічної компетентності у ключових компетентностях Концепції Нової української школи. Конкретизовано сутність поняття «праксеологічна підготовка майбутнього вчителя». Висвітлено досвід праксеологічної підготовки майбутніх учителів у процесі викладання навчальних дисциплін «Освітні (виховні) технології» та «Організація успішної діяльності». Відображено форми й методи їх вивчення та підготовки студентів до виховання успішної особистості школяра, якими передбачено визначення життєвих цілей, виконання вправ, реалізацію проектів, участь у ділових іграх зі створення іміджу, оволодіння методикою подолання перешкод. Показано значення успіху для самореалізації особистості дитини, взаємозв’язок між життєвим успіхом окремого індивіда та благополуччям держави. Визначено можливості вдосконалення праксеологічної підготовки майбутніх учителів у ВНЗ України й Польщі. Акцентовано увагу на необхідності обґрунтування інноваційних шляхів реалізації праксеологічної підготовки майбутніх учителів, обмін досвідом її здійснення між науковцями цих держав.

Ключові слова


праксеологія; праксеологічна компетенція; праксеологічні вміння; праксеологічна підготовка майбутнього вчителя; праксеологічна технологія; успішна діяльність; освітні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Konovalchuk I. Holovni zavdannia ta mozhlyvosti prakseolohii u rozrobtsi tekhnolohii realizatsii innovatsii u zahalnoosvitnikh zakladakh [The Main Tasks and Possibilities of Praxeology in the Development of Technologies for the Implementation of Innovations in General Educational Institutions] [Elektronnyi resurs], Ukrainska polonistyka, vypusk 10, Pedahohichni doslidzhennia, 2013, S. 170–177, rezhym dostupu: file:///C:/Users/admin/Downloads/Up_2013_10_22.pdf

Lukashevich N. P. Samomenedzhment: kak dostignut uspekha v delovoy karere [Self-management: How to Achieve Success in a Business Career]. Kn. 1, Delovaya karera: put k uspekhu, Kharkov, OKO, 1998, 127 s.

Maiboroda V. K. Problemy rozvytku prakseolohichnykh umin maibutnikh kompetentnykh fakhivtsiv vyshchoi shkoly Ukrainy [Problems of the Development of Future Qualified Specialists Praxeological Skills in Higher Educational Institutions of Ukraine] [Elektronnyi resurs], Vyshcha osvita Ukrainy, 2012, № 4, S. 31–36, rezhym dostupu: file:///C:/Users/admin/Downloads/vou_2012_4_7.pdf

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [The New Ukrainian School. Conceptual Principles of Secondary School Reform] [Elektronnyi resurs], rezhym dostupu: http://mon.gov.ua/Novyny202016/12/05/konczepcziya.pdf

Plyska Yu. S. Teoretychni refleksii Ya-obrazu vchytelia v polskii naukovii literaturi [Theoretical Reflections of the Teacher’s I-image in the Polish Scientific Literature] [Elektronnyi resurs], Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu „Ostrozka akademiia”], ser.: Psykholohiia i pedahohika, 2010, vyp. 14, s. 231-247, rezhym dostupu: file:///C:/Users/admin/Downloads/Nznuoapp_2010_14_26%20(1).pdf

Yankovych O. I. Osvitni tekhnolohii v istorii vyshchoi pedahohichnoi osvity Ukrainy (1957–2008): monohrafiia [Educational Technologies in the History of Higher Pedagogical Education of Ukraine (1957–2008): Monograph], za red. V. M. Chaiky, Ternopil, Pidruchnyky i posibnyky, 2008, 320 s.

Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce [Problems of Primary School Teacher Training in Higher Educational Institutions of Poland], pod red. Ewa Skrzetuska, Marzenna Nowicka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, 298 s.

Sałata E. Realizacja kompetencji nauczycielskich w opinii badanych nauczycieli [Opinions of the Researched Teachers as to the Realization of Teachers’ Competences], [Wyd. elektroniczne], URL: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Pavelka2/pdf_doc/salata.pdf

Strategia nauczania – uczenia się infotechniki [Educational Strategy – Self-study of Infotechnology] [Wyd. elektroniczne], pod red. Stanisława Dulaka, Stanisława Ubermanowicz, Poznań, Fundacja Wolnego i Otwartego Opragromowania, 2014, 157 s., URL: http://e-swoi.pl/media/SWOI_TOM1_Idee.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коновальчук І. Головні завдання та можливості праксеології у розробці технологій реалізації інновацій у загальноосвітніх закладах / І. Коновальчук // Українська полоністика. – Вип. 10. Педагогічні дослідження. – 2013. – С. 170–177. [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/admin/Downloads/Up_2013_10_22.pdf

Лукашевич Н. П. Самоменеджмент: как достигнуть успеха в деловой карьере. Кн. 1. Деловая карьера: путь к успеху / Н. П. Лукашевич. – Харьков: ОКО, 1998. – 127 c.

Майборода В. К. Проблеми розвитку праксеологічних умінь майбутніх компетентних фахівців вищої школи України / В. Майборода // Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 31–36. [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/admin/Downloads/vou_2012_4_7.pdf

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/Новини202016/12/05/konczepcziya.pdf

Плиска Ю. С. Теоретичні рефлексії Я-образу вчителя в польській науковій літературі / Ю. С. Плиска // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія: Психологія і педагогіка. – 2010. – Вип. 14. – С. 231–247. [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/admin/Downloads/Nznuoapp_2010_14_26%20(1).pdf

Янкович О. І. Освітні технології в історії вищої педагогічної освіти України (1957–2008): монографія; за ред. В. М. Чайки / О. І. Янкович. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 320 с.

Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce // redakcja naukowa Ewa Skrzetuska, Marzenna Nowicka. –Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 298 s.

Sałata E. Realizacja kompetencji nauczycielskich w opinii badanych nauczycieli / Sałata Elżbieta. [Wyd. elektroniczne] – URL: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Pavelka2/pdf_doc/salata.pdf

Strategia nauczania – uczenia się infotechniki / pod red. Stanisława Dulaka, Stanisława Ubermanowicz. – Poznań: Fundacja Wolnego i Otwartego Opragromowania, 2014. – 157 s. [Wyd. elektroniczne] – URL: http://e-swoi.pl/media/SWOI_TOM1_Idee.pdf

Copyright (c) 2017 Oleksandra Yankovych

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.