DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.5

МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Oksana Pysarchuk

Анотація


На основі аналізу психолого-педагогічної літератури охарактеризовано зміст основного поняття дослідження «освітньо-розвивальне середовище». Конкретизовано основні вимоги принципів (інтегративності навчання і виховання, адаптивності та активності навчання, полікультурності, комунікативності) та функцій (освітня, розвивальна, виховна, емоційно-регулювальна, інформаційна, соціокультурна, стимулювальна, інтеграційна, адаптивна, комунікаційна, компенсаційна, координаційна) моделювання освітньо-розвивального середовища початкової школи. Виокремлено основні компоненти (просторово-предметний, соціально-комунікаційний, психолого-дидактичний компонент, пізнавально-мотиваційний) освітньо-розвивального середовища. Визначено дидактико-психологічні можливості освітньо-розвивального середовища в діяльності вчителя початкової школи. Змоделювано структуру і функції освітньо-розвивального середовища як чинника ефективності професійної діяльності вчителя початкової школи. Науково обґрунтовано моделі та різні технології створення освітнього середовища загальноосвітнього і вищого навчальних закладів. На основі змодельованої системи організації освітньо-розвивального середовища було розроблено комплекс практичних завдань з моделювання умов та особливостей формування освітньо-розвивального середовища.

Ключові слова


початкова школа; освітньо-розвивальне середовище; функції та принципи моделювання освітньо-ровивального середовища; компоненти освітньо-розвивального середовища початкової школи

Повний текст:

PDF

Посилання


Basina A. Metodyka vykladannia inozemnoi movy v pochatkovii shkoli [Method of teaching foreign language in elementary school].A. Basina. K.. Shkilnyi svit, 2007. 128 s.

Koval L. V. Profesiyna pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly: tekhnolohichna skladova: monohrafiia [Professional training of future teachers of elementary school: technological component: monograph], L. V. Koval. Donetsk. Yuho-Vostok, 2009. 375 s.

Krutiy K. Osvitnii prostir doshkilnoho navchalnoho zakladu [Educational space of pre-school educational institution], monohrafiia u 2 ch. CH. 1. K. Krutiy. Kyiv, Osvita, 2009. 302 s.

Matviienko O. V. Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv do pedahohichnoi vzaiemodii u navchalno-vykhovnomu seredovyshchi shkoly pershoho stupenya: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenia doktora ped. nauk: spets. 13.00.04 «Teoriia ta metodyka profesinoii osvity» [Theoretical and methodological principles of preparation of future teachers for pedagogical interaction in the educational-educational environment of the school of the first degree]. O. V. Matviшenko. Kyiv, 2010. 36 s.

Prima R. M. Profesiina mobilnist maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv: navchalno-metodychnyi posibnyk [Professional Mobility of the Future Teacher of Elementary Schools: A Methodological Manual]. R. M. Prima. Lutsk, Veta, 2007. 128 s.

Tsymbalaru A. D. Pedahohichne proektuvannia osvitnoho prostoru v shkoli 1 stupennia, teoriia i praktyka, monohrafiia [Pedagogical design of educational space in the school of the 1st stage, heory and practice: monograph]. A. D. Tsymbalaru. Kyiv, Pedahohichna dumka, 2013. 692 s.

Chayka V. M. Pidhotovka maibutnoho vchytelia do samorehuliatsii pedahohichnoi diialnosti: monohrafiia [Preparation of the future teacher for self-regulation of pedagogical activity: monograph]. Volodymyr Chayka, za red. H. V. Tereshchuka. Ternopil, TNPU, 2006. 275 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Басіна А. Методика викладання іноземної мови в початковій школі / А. Басіна. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: технологічна складова: монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 375 с.

Крутій К. Освітній простір дошкільного навчального закладу: монографія: у 2 ч. Ч. 1 / К. Крутій. – К.: Освіта, 2009. – 302 с.

Матвієнко О. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого ступеня: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. В. Матвієнко. – К., 2010. – 36 с.

Пріма Р. М. Професійна мобільність майбутнього вчителя початкових класів: навчально-методичний посібник / Р. М. Пріма. – Луцьк: Вета, 2007. – 128 с.

Цимбалару А. Д. Педагогічне проектування освітнього простору в школі 1 ступення: теорія і практика: монографія / А. Д. Цимбалару. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 692 с.

Чайка В. М. Підготовка майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності: монографія; за ред. Г. В. Терещука / В. Чайка. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 275 с.

Copyright (c) 2017 Oksana Pysarchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.