DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.7

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФІТНЕС-ІНДУСТРІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Anastasiya Prima

Анотація


Вказано, що розвиток системи вищої освіти є об’єктивним процесом, що відображає зміни соціальних, економічних, культурних і політичних пріоритетів суспільства. Відзначено, що трансформація в сучасному суспільстві зумовлює модернізацію професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ), спрямування зусиль професорсько-викладацького складу на використання нових підхoдів дo змісту й oрганізації навчальнo-виховного прoцесу, які стимулюють активність студентів до оволодіння прoфесійнo орієнтованими знаннями, вміннями та навичками. Показано, що формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнес-індустрії є цілісним процесом, який здійснюється у ВНЗ з метою отримання студентами кваліфікації згідно з освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр», що дозволить їм ефективно надавати послуги, зорієнтовані на застосовування засобів фітнесу для оздоровлення громадян, ефективного розвитку їх рухових здібностей при проведенні спеціально організованих фітнес-програм чи досягнення відповідних морфофункціональних кондицій для успішного виступу на спортивних змаганнях. Зазначено, що фітнес є цілеспрямованим процесом оздоровлення, який ґрунтується на добровільності вибору форм і методів рухової активності та з метою зміцнення і збереження здоров’я, зниження ризику захворювань та їх профілактики, залучення до здоровому способу життя задля особистої успішності та соціального благополуччя.

Ключові слова


формування готовності; майбутні фітнес-тренери; професійна діяльність; фітнес-індустрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko M. M. Tezaurus doslidzhennia profesiinoi pidhotovky maibutnikh fitnes-treneriv u vyshchomu navchalnomu zakladi [A thesaurus of research of professional preparation of future trainers of fitness is in higher educational establishment]. ScienceRise. Pedagogical Education, 2016, Vol. 8 (4), pp. 4–10.

Vasylenko M. M. (2012). Suchasnyy stan ta problemy pidhotovky fitnes-treneriv v SShA [The modern state and problems of preparation of trainers of fitness are in the USA]. Pedahohika, psykholohiya i medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu, 2012, Vol. 11, pp. 19–22.

Zavalniuk O. V. Filosofska interpretatsiia fitnesu yak skladovoi zdorovia ta blahopoluchchia liudyny [Philosophical interpretation of fitness as a constituent of health and prosperity of man]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia № 15. Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury. fizychna kultura i sport. zbirnyk naukovykh prats, 2016, Vol. 3К 2 (71)16, pp. 128–131.

Krendelieva V. U. Vplyv ozdorovchoho fitnesu na riven fizychnoi pidhotovlenosti uchniv starshykh klasi [Influence of health fitness on the level of physical preparedness of students senior class]. Molodyi vchenyi. Young scientist, 2015, Vol. 3(2). pp. 175–178.

Fyzkulturno-ozdorovytelnыe tekhnolohyy formyrovanyia fytnes-kulturы studentov [Athletic-health technologies of forming of фитнес-культуры students]. uchebnoe posobye. pod. red. Yu.A. Usacheva. K. Lohos, 2015. 200 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Василенко М. М. Тезаурус дослідження професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищому навчальному закладі / М. М. Василенко // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2016. – № 8 (4). – С. 4–10.

Василенко М. М. Сучасний стан та проблеми підготовки фітнес-тренерів в США / М. М. Василенко // Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – Вип. № 11. – С. 19–22.

Завальнюк О. В. Філософська інтерпретація фітнесу як складової здоров’я та благополуччя людини / О. В. Завальнюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/» зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 3К 2 (71)16. – С. 128–131.

Кренделєва В. У. Вплив оздоровчого фітнесу на рівень фізичної підготовленості учнів старших класі / В. У. Кренделєва // Молодий вчений. − 2015. − № 3 (2). − С. 175–178.

Физкультурно-оздоровительные технологии формирования фитнес-культуры студентов: учеб. пособие / под ред. Ю. А. Усачева. – К.: Логос, 2015. – 200 с.

Copyright (c) 2017 Anastasiya Prima

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.