DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.19

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ

Olga Kuzmenko

Анотація


Розглянуто теоретичні основи методики змішаного навчання, виокремлено компоненти його системи. Наведено порівняльну характеристику традиційної та змішаної форм навчання. Окреслено переваги та доведено доцільність організації викладання іноземної мови за методикою змішаного навчання. Зазначено, що актуальність проблеми визначається можливістю через інтеграцію моделей змішаного навчання до освітньої системи вирішити наступні завдання: підвищення якості освіти на інноваційній основ; створення і забезпечення можливостей для реалізації різнних освітніх моделей, форм та засобів отримання освіти. Вказано, що основу трансформації, що полягає у зміні позиції учня від об’єкта до активного суб’єкта навчання, а вчителя від основного джерела знань до фасилітатора та організатора процесу самостійної навчальної діяльності учнів, становить реалізація методики змішаного навчання. Змішане навчання визначається як досвідно-орієнтована освітня модель, що базується на інтеграції традиційної очної та електронної систем освіти і забезпечує персоналізацію навчання шляхом надання учням права вибору умов та контролю над процесом оволодіння необхідними компетентностями. Обґрунтовано, що поєднання традиційного формату навчання в класі під керівництвом учителя та самостійної роботи онлайн сприяє персоналізації навчального процесу та наближенню його до реальних потреб учнів різних рівнів підготовки.

Ключові слова


змішане навчання; електронне навчання; персоналізація; досвідно-орієнтоване навчання; моделі змішаного навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u XXI stolitti. Proekt [National doctrine for the development of education in Ukraine in XXI century: The project]. Osvita Ukrainy. 2001. № 29. pp. 4–6.

Blended Learning, The Clayton Christensen Institute. Retrieved from https,goo.gl/1IpmhL

Bonk C. J. Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. C. J. Bonk, C. R. Graham. San Francisco, CA: Pfeiffer, 2005. pp. 3–21. – Retrieved from: http://goo.gl/0LwXKV

Christensen C. Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns / C. Christensen, Horn M., Johnson C. New York: McGraw-Hill, 2008. 272 p.

Dziuban Ch. Blended learning: A dangerous idea? Ch. Dziuban, J. Hartman, P. Moskal. Internet and Higher Education. 2013. № 8. pp. 15–23. Retrieved from: https://goo.gl/CjojPj

Greenberg B. Blended Learning: Personalizing Education for Students: online course. B. Greenberg, R. Schwartz, M. Horn. Retrieved from https://goo.gl/7ZneuO

Kintu M. Blended learning effectiveness: the relationship between student characteristics, design features and outcomes. Mugenyi Justice Kintu, Chang Zhu and Edmond Kagambe. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2017. Retrieved from: https://goo.gl/TYE1h6


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті: проект // Освіта України. – 2001. – № 29. – С. 4–6.

Blended Learning // The Clayton Christensen Institute. – Retrieved from: https://goo.gl/1IpmhL

Bonk C. J. Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs / C. J. Bonk, C. R. Graham. – San Francisco, CA: Pfeiffer, 2005. – РР. 3–21. – Retrieved from: http://goo.gl/0LwXKV

Christensen C. Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns / C. Christensen, Horn M., Johnson C. – New York: McGraw-Hill, 2008. – 272 p.

Dziuban Ch. Blended learning: A dangerous idea? / Ch. Dziuban, J. Hartman, P. Moskal // Internet and Higher Education. – 2013. – № 8. – РР. 15–23. – Retrieved from: https://goo.gl/CjojPj

Greenberg B. Blended Learning: Personalizing Education for Students: online course / B. Greenberg, R. Schwartz, M. Horn. – Retrieved from: https://goo.gl/7ZneuO

Kintu M. Blended learning effectiveness: the relationship between student characteristics, design features and outcomes / Mugenyi Justice Kintu, Chang Zhu and Edmond Kagambe // International Journal of Educational Technology in Higher Education. – 2017. – Retrieved from: https://goo.gl/TYE1h6

Copyright (c) 2017 Olga Kuzmenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.