DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.20

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Oleksandra Bezverkha

Анотація


Розглянуто актуальну проблему впровадження педагогічних інновацій та сучасних он-лайових технологій у навчальний процес. Розкрито потенціал концепції змішаного навчання як новітньої освітньої концепції у процесі активізації навчально-пізнавальної діяльності на уроках іноземної мови у ході традиційної особистої взаємодії учасників освітнього процесу та інтерактивної взаємодії, опосередкованої комп’ютерними технологіями. Теоретично обґрунтовується доцільність застосування моделей змішаного навчання з метою розширення освітніх можливостей учнів у процесі вивчення іноземних мов за рахунок збільшення доступності та гнучкості освіти, врахування їх індивідуальних навчальних потреб, а також темпу і ритму освоєння навчального матеріалу. Виoкpeмлeнo та poзкpитo зміст oснoвних моделей змішаного навчання з урахуванням переважання одного з трьох компонентів змішаного навчання: традиційної особистої взаємодії вчителя з учнями; інтерактивної взаємодії учня з інформаційно-освітніми он-лайн ресурсами; самоосвіти як процесу цілеспрямованого самовдосконалення, саморозвитку учня у процесі навчальної діяльності. Розглянуто способи реалізації моделей змішаного навчання залежно від вікових та психофізіологічних особливостей учнів.

Ключові слова


змішане навчання; модель змішаного навчання; електронне начання; он-лайн курс

Повний текст:

PDF

Посилання


Kalinina L. V. Vykorystannia tekhnolohii zmishanoho navchannia u protsesi vykladannia inozemnykh mov u serednii shkoli: navchalno-metodychnyi posibnyk [The Use of Blended Learning Technologies in the Process of Teaching English at Secondary School] L. V. Kalinina, O. D. Bezverkha, O. A. Kuzmenko, D. S. Antoniuk. Zhytomyr, Art Maister, 2016. 127 p.

Aspire’s Blended Learning 101 Handbook, General Media Literacy Lessons. Retrieved from: http://www.blendmylearning.com/wp-content/uploads

Bernatek B. Blended Learning in Practice: Case Studies from Leading Schools. FirstLine Schools. September 2012, B. Bernatek, J. Cohen, J. Hanlon, M. Wilka. Retrieved from: https://goo.gl/WLhK3r

Blended Learning. The Clayton Christensen Institute. Retrieved from: https://goo.gl/1IpmhL

Christensen C. Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns. C. Christensen, M. Horn, C. Johnson. New York, McGraw-Hill, 2008. 272 p.

Greenberg B. Blended Learning, Personalizing Education for Students: online course. B. Greenberg, R. Schwartz, M. Horn. Retrieved from, https://goo.gl/7ZneuO

Young J. «Hybrid» Teaching Seeks to End the Divide Between Traditional and Online Instruction. J. Young. Chronicle of Higher Education. 2002. No. 48(28). pp. 13–16. Retrieved from: http://goo.gl/yj460d


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Калініна Л. В. Використання технологій змішаного навчання у процесі викладання іноземних мов у середній школі: навч.-метод. посібник / Л. В. Калініна, О. Д. Безверха, О. А. Кузьменко, Д. С. Антонюк. – Житомир: Арт Майстер, 2016. – 127 с.

Aspire’s Blended Learning 101: Handbook // General Media Literacy Lessons. – Retrieved from: http://www.blendmylearning.com/wp-content/uploads.

Bernatek B. Blended Learning in Practice: Case Studies from Leading Schools. FirstLine Schools. September 2012 / B. Bernatek, J. Cohen, J. Hanlon, M. Wilka. – Retrieved from: https://goo.gl/WLhK3r

Blended Learning // The Clayton Christensen Institute. – Retrieved from: https://goo.gl/1IpmhL

Christensen C. Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns / C. Christensen, M. Horn, C. Johnson – New York: McGraw-Hill, 2008. – 272 p.

Greenberg B. Blended Learning: Personalizing Education for Students: online course / B. Greenberg, R. Schwartz, M. Horn. – Retrieved from: https://goo.gl/7ZneuO

Young J. «Hybrid» Teaching Seeks to End the Divide Between Traditional and Online Instruction / J. Young // Chronicle of Higher Education. – 2002. – No. 48(28). – pp. 13–16. – Retrieved from: http://goo.gl/yj460d

Copyright (c) 2017 Oleksandra Bezverkha

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.