ВІДБІР НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Oksana Synekop Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.22

Ключові слова:

відбір навчального матеріалу, принципи та критерії, фактори впливу, диференційоване навчання, професійно зорієнтоване англомовне спілкування, майбутні фахівці з інформаційних технологій

Анотація

Показано, що в умовах диференціації відбір навчального матеріалу дозволить оптимізувати навчання професійно зорієнтованого англомовного спілкування майбутніх фахівців з інформаційних технологій у немовних вищих навчальних закладах (ВНЗ). Узагальнено досвід науковців щодо відбору навчального матеріалу на сучасному етапі для організації професійно орієнтованого англомовного навчання. Визначено базову одиницю навчального матеріалу (навчальний фаховий англомовний текст), фактори впливу. Окреслено принципи відбору матеріалу: відповідності навчальних матеріалів професійно орієнтованим інтересам і потребам студентів технічних спеціальностей; необхідної посильності і доступності; врахування лінгвостилістичної необхідності і достатності; доступності інформаційних інтернет-джерел. Виокремлено якісні критерії (автентичності; професійної значущості, актуальності та інформативності; відповідності рівню володіння іноземної мови та інтелектуального розвитку студента; різноманітності жанрів і форм мовлення, їх наповнення достатнім мовним матеріалом; зв’язності, цілісності, логічності, змістової завершеності; тематичності; ситуативності; необмеженого доступу, авторитетності і зразковості інтернет-джерел) та кількісні критерії (обсяг матеріалу) відбору навчального матеріалу. Детерміновано процедуру відбору професійно орієнтованого англомовного матеріалу, зокрема: визначення дисциплін різних циклів; виділення сфер і відповідної тематики; окреслення ситуацій, комунікативних ролей і намірів професійного спілкування; конкретизація джерел відбору; оцінка текстів; аналіз знань, навичок і вмінь, необхідних для формування професійно зорієнтованих англомовних компетентностей в аудіюванні, говорінні, читанні і письмі.

Біографія автора

Oksana Synekop, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Alieksieieva L. E. Metodika obucheniia professionalno oriientirovannomu inostrannomu yazyku [The methodology of teaching languages for specific purposes], SPbGU, 2007. 136 p.

Byriuk O. V. Metodyka formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii maibutnikh uchyteliv u navchanni chytannia anhlomovnykh publitsystychnykh tekstiv. dys. ... kand. ped. nauk [Methodology of socio-cultural competence formation of future teachers in teaching English journalistic texts reading], Kyiv, 2005. 196 p.

Bіretska L. S. Kryterіi vіdboru navchalnoho materіalu dlia formuvannia anhlomovnoi leksychnoi kompetentnostі maibutnіkh lіkarіv u profesіino orіientovanomu chytannі [Selection Criteria of educational material for the formation of the English lexical competence of future doctors in professionally oriented reading], Kyiv, Vyd. centr KNLU, 2013, Vyp. 27, pp. 232–238.

Borysko N. F. Teoreticheskie osnovy sozdaniia uchebno-metodicheskikh kompleksov dlia yazykovoi mezhkulturnoi podgotovki uchitelei inostrannyrh yazykov (na materiale intensivnogo obucheniia nemeckomu yazyku). Dys. ... dokt. ped. nauk [Theoretical foundations of methodological complexes creation for language intercultural preparation of foreign language teachers (on the basis of intensive German language teaching material)], Kyiv, 2000. 508 p.

Brytan Yu. V. Formuvannia profesiino oriientovanoi chytatskoi kompetentsii u maibutnkih vykladachiv anhliiskoi movy zasobamy internet-resursiv. Avtoref. dys. ... kan. ped. nauk [Formation of professionally oriented reading competence of future English teachers by means of Internet resources], Kyiv, 2014. 20 p.

Hryshyna O. A. Metodyka komunikatyvno spriamovanoho testuvannia anhlomovnoi kompetentsii v chytanni u maibutnikh inzheneriv. Dys. ... kand. ped. nauk [Methodology of communicative testing of English competence in reading of future engineers], Kyiv, KNLU, 2014. 207 p.

Diachkova Ya. O. Formuvannia profesiino spriamovanoi anhlomovnoi kompetentnosti v hovorinni u maibutnikh pravoznavtsiv. Dys. ... kand. ped. nauk [The formation of professionally orriented English-speaking competence in future law-students], Kyiv, KNLU, 2015. 221 p.

Zhluktenko Yu. O. Metodyka vykladannia inozemnykh mov u vyshchii shkoli [The methodology of foreign language teaching in higher school], Kyiv, Vyshcha shkola, 1971. 222 p.

Zadorozhna I. P. Teoretyko-metodychni zasady orhanizatsii samostiinoi roboty maibutnikh uchyteliv z ovolodinnia anhlomovnoiu komunikatyvnoiu kompetentsiieiu. Dys. ... dokt. ped. nauk [Theoretical and methodical principles of independent work organization of future teachers in mastering English-language communicative competence], Kyiv, KNLU, 2012. 440 p.

Koreiba I. V. Metodyka navchannia profesiinoho chytannia maibutnikh uchyteliv nimetskoi movy z vykorystanniam internet-resursiv. Dys. ... kand. ped. nauk [Methodology for teaching professional reading using Internet resources of future German language teachers], Kyiv, KNLU, 2010. 287 p.

Kravchuk G. V. Metodyka navchannia studentiv tekhnichnykh spetsialnostei profesiino oriientovanoho anhliiskoho dialohichnoho movlennia na osnovi tekstiv naukovo-tekhnichnoi reklamy. Dys. ... kand. ped. nauk [Methodology of training students of technical specialties of professionally oriented English dialogue on the basis of texts of scientific and technical advertising], Kyiv, 2010. 364 p.

Maiier N. V. Metodyka samostiinoho ovolodinnia frankomovnym dilovym pysemnym spilkuvanniam maibutnimy dokumentoznavtsiamy z vykorystanniam dystantsiinykh tekhnolohii. Dys. ... kand. ped. nauk [Methodology of independent mastering of French-speaking business written communication by future documentologists with the use of remote technologies], Kyiv, 2011. 286 p.

Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka, za zahaln. red. S. Yu. Nikolaivoi. [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice], Kyiv: Lenvit, 2013. 590 p.

Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk. [Dictionary of the Ukrainian language. Academic Explanatory Dictionary], Available at: http://sum.in.ua/s/pryncyp

Tarnopolskii O. B., Kozhushko S. P. Metodyka navchannia studentiv vyshhykh navchalnykh zakladiv pysma anhliiskoiu movoiu [Methodology of teaching writing in English the students of higher educational institutions], Vinnytsia: Nova knyha, 2008. 288 p.

Chernysh V. V. Teoretyko-metodychni zasady formuvannia u maibutnikh uchyteliv profesiino oriientovanoi anhlomovnoi kompetentsii v hovorinni. Dys. ... dokt. ped. nauk [Theoretical and methodical foundations of forming professionally oriented English-speaking competence in future teachers], Kyiv, KNLU, 2015. 623 p.

Harmer J. The Practice of English Language Teaching How to Teach English. New Edition, Longman, 1998. 296 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-26