СУЧАСНІ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Anzhelika Popovych Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.23

Ключові слова:

вища школа, лінгводидактика, лінгвокогнітивний підхід, методика навчання стилістики, підхід до навчання

Анотація

Відзначено, що лінгвокогнітивний підхід у навчанні стилістики спрямований на виявлення аспектів мовленнєвої картини світу, інтерпретування текстів з позицій когнітивних процесів, формування пізнавальної та мовленнєвої культури студентів і відповідного способу мовного самовираження. Виокремлено такі рівні лінгвокогнітивного підходу до вивчення стилістики у вищій школі, як знаннєвий, практичний і виховний. Встановлено, що знаннєвий рівень передбачає вивчення студентами засад когнітивної лінгвістики й когнітивної стилістики, системний розгляд когнітивних структур і процесів, розуміння поняття «концепт» і потлумачення мовно-естетичних знаків національної культури, а сприйняття тексту, його декодування й продукування реалізуються на практичному рівні. Виховний рівень спрямований на формування національної мовної та мовленнєвої самосвідомості, поваги до українських мовленнєвих традицій; виховання мовленнєвої культури, бажання взорувати естетичні й етичні норми спілкування. Доведено доречність виконання когнітивно-стилістичного аналізу тексту, який уможливлює виявлення аспектів мовної картини світу й мовно-естетичних знаків національної культури. Показано, що вартісність лінгвокогнітивного підходу полягає в доповненні знань про стилістичні явища та нові їх інтерпретації, зорієнтуванні на людину (особистість) й акцентуванні на зв’язках тексту й людської свідомості.

Біографія автора

Anzhelika Popovych, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Yermolenko S. Ya. Suchasna linhvostylistyka v intehratyvnii naukovii paradyhmi [Modern linguostylistics in the integrative scientific paradigm]. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University, Series 8: Philological sciences (linguistics and literary studies), 2014, Vol. 5, pp. 3–8.

Yermolenko S. Ya. Suchasna ukrainska linhvostylistyka: spivvidnoshennia teorii i metodiv [Modern Ukrainian linguostylistics: the relation between theory and methods]. Style, International magazine, Belhrad, 2012, pp. 23–32.

Kravets L. Dynamika metafory v ukrainskii poezii ХХ st. [Dynamics of the metaphor in Ukrainian poetry of the twentieth century]. Kyiv. VTs «Akademiia», 2012. 416 p.

Kucheruk O. A. Problema metodolohii navchannia movy u svitli filosofsko-osvitnikh pidkhodiv [Problem of methodology of language learning according to philosophical and educational approaches]. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Pedagogical sciences, 2008, Vol. 42, pp. 29–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-26