DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.25

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Kateryna Binytska

Анотація


Розглянуто соціально-економічні умови розвитку системи професійної підготовки майбутніх вчителів початкової освіти в країнах Східної Європи. Узагальнено, що від початку соціально-економічних трансформацій в країнах регіону у 1990 р. розпочався демократичний розвиток освіти і сформувалися нові системи професійної підготовки педагогів, у т. ч. вчителів для початкової ланки освіти. Вказано, що в процесі розвитку освітніх систем країн Східної Європи в 1990-і роки були сформульовані і почали реалізовуватися практичні універсальні цілі освіти, включаючи початкову. Показано, що зміни в соціально-економічному, культурному, геополітичному контексті Європи зумовили трансформацію цілей і завдань освіти, які нині спрямовані на її наближення до реального життя. Відзначено, що соціально-економічні трансформації в країнах вказаного регіону позитивно вплинули на підвищення рівня і зростання якості національних освітніх систем.

Ключові слова


соціально-економічний розвиток; професійна педагогічна підготовка; вчитель; початкова освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Bettel Dzh. Reforma sistemy ekzamenov i otsenivaniia: obzor opyta stran Tsentralnoi i Vostochnoi Yevropy[The reform of exams system and estimation]. Available at: https://refdb.ru/look/2470803.html.

Ishchuk L. I. Dyversyfikatsiia dzherel finansuvannia vyshchoi osvity u derzhavakh Skhidnoi Yevropy [Diversification of sources of financing of higher education in Eastern Europe]. Scientific Journal. 2007. Vol. 17.4, pp. 283–289.

Kobets A. S. Tendentsii rozvytku natsionalnykh system vyshchoi shkoly v ramkakh Bolonskoho protsesu [Tendencies of developing national systems of higher institutes of education in the context of Bologna process]. Available at: file:///C:/Users/Petro/Downloads/Nvamu_upravl_2011_4_14.pdf.

Lisabonska Stratehiia (2000–2010) [Lisbon Strategy (2000–2010)]. Available at, https://studfiles.net/preview/2399045/.

Pavlovskyi K. Transformatsii vyshchoi osvity v XXI stolitti: polskyi pohliad [Transformation of higher education in the 21-st century: Polish perspective]. Кyiv, 2005. 230 p.

Sysoieva S. Оsvitni systemy krain Yevropeiskoho Soiuzu: zahalna kharakterystyka [Educational systems of the EU: general charasteristic]. Rivnе: Оvid, 2012. 352 p.

Comparative Analysis of Economic Transformation in Poland and Selected Central European Countries / Editorial Committee: T. Kowalski, S. Letza, H. Mruk, A. Matysek-Jędrych. Working Papers in Management, Finance and Economics. – Zakład Graficzny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Poznań-Atlanta, 2009. No. 1 (8). 43 s.

Determinanty integracji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. [Dostępny w Internecie]: http://stosunki-miedzynarodowe.pl/ekonomia/832-determinanty-integracji-gospodarczej-krajow-europy-srodkowo-wschodniej.

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. I A-F, Wyd. Akademickie “Żak”. Warszawa 2003. 1208 s.

Europe-2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. [Available on the Internet]: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO %20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.

Melnikas B. Modernization of Higher Education System in the Transition Society. B. Melnikas. Vieðoji politika ir administravimas. 2002. Nr. 3. Р. 86–93.

Pęcherski M. Polityka oświatowa / M. Pęcherski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1975. – 260 s.

Programy edukacyjne. [Dostępny w Internecie]: http://www.koalicja.zywiec.pl/index.php?t=art&_id=17.

Report 10 July 2008 On improving the quality of teacher education. [Available on the Internet]: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0304&language=EN.

Sielatycki M. Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej / M. Sielatycki // Ksztalcenie nauczycieli w szkole wyzszej. Wybrane zagadnienia. – Wroclaw, 2008. S. 13–21.

Structural Problems in the Development of Social Work in Central Europe under Transformation. The Case of Poland. [Dostępny w Internecie]: http://www.socwork.net/sws/article/view/216/449.

Transformation of European education policy From national to common policy of education? [Available on the Internet]: http://ccll-eu.eu/cms02/fileadmin/daten/Dateien/Konferenzen/Pecs/EU-Bildungspolitik_weiss_Querformat_EN__Kompatibilitaetsmodus_.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беттел Дж. Реформа системы экзаменов и оценивания: обзор опыта стран Центральной и Восточной Европы / Дж. Баттел. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://refdb.ru/look/2470803.html.

Іщук Л. І. Диверсифікація джерел фінансування вищої освіти у державах Східної та Центральної Європи / Л. І. Іщук // Науковий вісник. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 283–289.

Кобець А. С. Тенденції розвитку національних систем вищої школи в рамках Болонського процесу / А. С. Кобець. [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/Petro/Downloads/Nvamu_upravl_2011_4_14.pdf.

Лісабонська стратегія (2000–2010). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/2399045/.

Павловський К. Трансформації вищої освіти в XXI столітті: польський погляд / К. Павловський. – К., 2005. – 230 с.

Сисоєва С. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика / С. Сисоєва, Т. Кристопчук. – Рівне: Овід, 2012. – 352 c.

Comparative Analysis of Economic Transformation in Poland and Selected Central European Countries / Editorial Committee: T. Kowalski, S. Letza, H. Mruk, A. Matysek-Jędrych. Working Papers in Management, Finance and Economics. – Zakład Graficzny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Poznań-Atlanta, 2009. – No. 1 (8). – 43 s.

Determinanty integracji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. [Dostępny w Internecie]: http://stosunki-miedzynarodowe.pl/ekonomia/832-determinanty-integracji-gospodarczej-krajow-europy-srodkowo-wschodniej.

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. I A-F, Wyd. Akademickie “Żak”. – Warszawa 2003. – 1208 s.

Europe-2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. [Available on the Internet]: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO %20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.

Melnikas B. Modernization of Higher Education System in the Transition Society / B. Melnikas // Vieðoji politika ir administravimas. – 2002. – Nr. 3. – Р. 86–93.

Pęcherski M. Polityka oświatowa / M. Pęcherski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1975. – 260 s.

Programy edukacyjne. [Dostępny w Internecie]: http://www.koalicja.zywiec.pl/index.php?t=art&_id=17.

Report 10 July 2008 On improving the quality of teacher education. [Available on the Internet]: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0304&language=EN.

Sielatycki M. Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej / M. Sielatycki // Ksztalcenie nauczycieli w szkole wyzszej. Wybrane zagadnienia. – Wroclaw, 2008. – S. 13–21.

Structural Problems in the Development of Social Work in Central Europe under Transformation. The Case of Poland. [Dostępny w Internecie]: http://www.socwork.net/sws/article/view/216/449.

Transformation of European education policy From national to common policy of education? [Available on the Internet]: http://ccll-eu.eu/cms02/fileadmin/daten/Dateien/Konferenzen/Pecs/EU-Bildungspolitik_weiss_Querformat_EN__Kompatibilitaetsmodus_.pdf.

Copyright (c) 2017 Kateryna Binytska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.