DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.4

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Nataliia Diachuk

Анотація


Розглянуто особливості формування аудитивної компетентності учнів старших класів на заняттях з іноземної мови. Відзначено, що на сучасному етапі розвитку України особливе значення надається фахівцям, які є розвиненими особистостями, вміють навчатися, вдосконалюватися, слідкують за найновішими змінами у сфері, в якій працюють, здатні обмінюватися досвідом з колегами з інших країн. Такий обмін досвідом неможливий без уміння спілкуватись іноземною мовою. Оскільки спілкування включає в себе не лише вміння відповідати на офіційні листи та сприймати написану інформацію, то актуальними є здатність чути, аналізувати почуте та реагувати на нього. В зв’язку з цим формування іншомовної аудитивної компетентності є важливим для майбутньої навчальної та професійної діяльності старшокласників. Подано визначення поняття «аудіювання», розглядаються його характерні ознаки. Вказано й охарактеризовано основні етапи формування навичок аудіювання, визначено труднощі сприймання інформації на слух та окреслено основні шляхи їх подолання. Проаналізовано фактори, що впливають на формування іншомовної мовленнєвої компетентності в аудіюванні, визначено етапи процесу організації прослуховування аудіотексту та вказано їх основні риси. Запропоновано зразки вправ, що відповідають трьом етапам організації процесу прослуховування, визначено вимоги до аудіотекстів іноземною мовою. Акцентовано увагу на ролі позитивної мотивації до вивчення іноземної мови в процесі формування іншомовноїаудитивної компетентності старшокласників.

Ключові слова


аудитивна компетентність; аудіотекст; прослуховування; навички аудіювання; мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Kalmykova L. O. Henezys spryymannya I rozuminnya doshkilnykamy komunikatyvnykh odynyts ridnoyi movy – operatsionalnykh movlennyevykh struktur [The genesis of perceiving andunderstanding mother tongue: operational communicative structures by pre-schoolers]. Materialy II Vseukrayinskoho psykholohichnoho konhresu, prysvyachenoho 110-y richnytsi vid dnya narodzhennya H. S. Kostiuka [II Ukrainian psychological congress dedicated to the 110th anniversary of H. S. Kostiuk’s birth]. Kyiv, “Informatsiyno-analitychne ahentstvo” Publ., 2010, vol. 1, pp. 97–101. (In Russian).

Nikolayeva S. Yu. Metodyka vykladannya inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh: Pidruchnyk. Vyd. 2-e, vypr. ipererob. [English teaching methods in secondary school]. Kyiv,Lenvit Publ., 2002. – 328 p.

Tarnopolskyy O. B. Metodyka navchannya inshomovnoyi movlennyevoyi diyalnosti u vyshchomu movnomu zakladi osvity: Navchalnyy posibnyk [Methods of teaching foreign communication in higher linguistic educational establishments]. Kyiv,“INKOS” Publ., 2006, 248 p.

Shchokina T. Audiyuvannya yak odyn iz vydiv movlennyevoyi diyalnosti na zanyattyakh z inozemnoyi movy [Listening as an element of communication at foreign language lessons]. Molodirynok, 2004,vol. 5 (112), pp. 79–82.

Yudina O. V. Metodyka navchannya maybutnikh menedzheriv mizhkulturnoho spilkuvannya nimetskoyu movoyu: avtoref. diss. kand. ped. Nauk [Methods of teaching intercultural communication in German to prospective managers]. Kyiv, 2012, 23 p.

Evans V., Dooley J. (2004) Upstream Pre-Intermediate B1 Student’s Book. Express Publishing UK Ltd., 152 p.

Vandergrift, L. (2005) Relationships among motivation orientations, metacognitive awareness and proficiency in L2 listening, Applied Linguistics, vol. 6(1), pp. 70-89.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Калмикова Л. О. Генезис сприймання і розуміння дошкільниками комунікативних одиниць рідної мови – операціональних мовленнєвих структур / Л. О. Калмикова // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110-й річниці від дня народження Г. С. Костюка (м. Київ, 19–20 квітня 2010 р.). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – Т. 1. – С. 97–101.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. – Вид. 2-е, випр. і перероб. / кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: Навч. посібник. / О. Б. Тарнопольський. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. – 248 с.

Щокіна Т. Аудіювання як один із видів мовленнєвої діяльності на заняттях з іноземної мови / Т. Щокіна // Молодь і ринок. – 2004. – № 5 (112). – С. 79–82.

Юдіна О. В. Методика навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. В. Юдіна. – К., 2012. – 23 с.

Evans V., Dooley J. (2004) Upstream Pre-Intermediate B1 Student’s Book. Express Publishing UK Ltd., 152 p.

Vandergrift, L. (2005) Relationships among motivation orientations, metacognitive awareness and proficiency in L2 listening // Applied Linguistics, #6(1), 70–89 pp.

Copyright (c) 2018 Nataliia Diachuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.