DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.5

ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Olena Parshykova

Анотація


Обґрунтовано доцільність формування міжкультурної комунікативної компетентності (МКК) молодших школярів у процесі навчання іноземної мови у початковій школі. Конкретизовано основні цілі формування МКК учнів початкової школи: сенсибілізація до нової мови та культури, формування елементарних умінь аналізу нової культури у порівнянні з власною з метою збагачення власного досвіду життєдіяльності. Об’єктами міжкультурного навчання іноземної мови визначено соціокультурний, соціолінгвістичний та соціальний компоненти МКК. З урахуванням встановлених психологами умов розвитку дітей підтверджено доцільність формування МКК молодших школярів на основі комунікативно-ігрового методу та відповідних прийомів. Наведено розроблену класифікацію комунікативно-ігрових прийомів та виокремлено оптимальні прийоми для формування кожного з компонентів МКК: театралізовані ігри з лялькою, навчальні сюжетні історії про дружбу та листування українських дітей та їхніх ровесників-носіїв мови, навчальні римовані тексти, які відображають традиції та звичаї носіїв мови – для формування соціолінгвістичного компонента; навчальні ігри («ланцюжок», «карусель» та ін.), автентичні римовані тексти, казкові ігри – для формування соціолінгвістичної компетентності; двомовні навчальні римовані тексти, рольові ігри з персонажами підручників, пальчикові ігри та драматизації –для формування соціальної компетентності. Представлено методику застосування комунікативно-ігрових прийомів у процесі міжкультурного навчання іноземної мови у початковій школі. Розроблена методика продемонстрована на прикладах з навчально-методичних комплексів з німецької мови для учнів початкової загальноосвітньої школи.

Ключові слова


комунікативно-ігрові прийоми; міжкультурна комунікативна компетентність; молодші школярі

Повний текст:

PDF

Посилання


Borysko N.F. Nimeczka mova [German language]: pidruchnyk dlya 2 kl. zagalnoosvitn. navch. zakl. / N. F. Borysko, L.V. Gorbach, G. M. Melnychuk, O. O. Parshykova, L. P. Savchenko, M. M. Sidorenko. – K.: Gramota, 2012. – 176 p.

Gorbach L.V. Nimeczka mova [German language]: pidruchny`k dlya 1 kl. zagal`noosvitn. navch. zakl. / L.V. Gorbach, G. M. Melnychuk, O. O. Parshykova, L. P. Savchenko, M. M. Sidorenko. – K.: Gramota, 2012. – 120 p.: il.

Druchkiv N. Yu. Nimeczka mova u gri, 1 [The German language in the game, 1]: Knyzhka dlya vchytelya. / N. Ju. Druchkiv, O. O. Parshykova. – K.: Osvita, 1997. – 206 p.

Zagalnoyevropejski Rekomendaciyi z movnoyi osvity: vyvchennya, vykladannya, ocinyuvannya / nauk. red. ukrayinskogo vydannya S. Yu. Nikolayeva [European Recommendations on Language Education: Study, Teaching and Evaluation]. – K.: Lenvit, 2003. – 273 p.

Metodyka navchannya inozemnyx mov i kultur: teoriya i praktyka: pidruchnyk dlya stud. klasychnyx, pedagogichnyx i lingvistychnyx universytetiv / O. B. Bigych, N. F. Borysko, G. E. Boreczka ta in. / za zagaln. red. S.Yu.Nikolayevoyi [Methodology of teaching foreign languages and cultures: theory and practice: a textbook for the student. classical, pedagogical and linguistic universities]. – K.: Lenvit, 2013. – 590 p.

Parshikova E. A. Metod „storytelling“ v obuchenii inostrannym jazykam v nachalnoj shkole [The method of "storytelling" in teaching foreign languages in an elementary school] / E.A.Parshikova // Іnozemnі movi. – 2003. – № 2. – pp. 38–42.

Parshykova O. O. Teoretychni osnovy navchannya inozemnoyi movy uchniv pochatkovoyi shkoly [Theoretical foundations of foreign language teaching to primary comprehensive school pupils]: dys. ... dokt. ped.nauk 13.00.02 / O.O.Parshykova. – K., 2010. – 408 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бориско Н. Ф. Німецька мова: підручник для 2 класу загальноосвітніх навч. закладів / Н. Ф. Бориско, Л. В. Горбач, Г. М. Мельничук, О. О Паршикова, Л. П. Савченко, М. М. Сидоренко. – К.: Грамота, 2012. – 176 с.

Дручків Н. Ю. Німецька мова у грі, 1: Книжка для вчителя / Н. Ю. Дручків, О. О. Паршикова. – К.: Освіта, 1997. – 206 с.

Горбач Л.В. Німецька мова: підручник для 1 класу загальноосвітніх навч. закладів / Г. М. Мельничук, О. О. Паршикова, Л. П. Савченко, М. М. Сидоренко. – К.: Грамота, 2012. – 120 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н .Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Паршикова Е. А. Метод «storytelling» в обучении иностранным языкам в начальной школе / Е. А. Паршикова // Іноземні мови. – 2003. – №2. – С. 38–42.

Паршикова О. О. Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової школи: дис. ... д - ра пед. наук 13.00.02 / О. О. Паршикова. – К., 2010. – 408 с.

Copyright (c) 2018 Olena Parshykova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.