DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.6

МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБОМ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Inna Mirkovich

Анотація


Розглянуто методи і прийоми навчання учнів молодших класів лексики англійської мови за допомогою театралізованої діяльності. Визначено види англомовних лексичних знань, навичок і умінь, якими повинні володіти учні четвертих класів загальноосвітніх шкіл; структуру змісту навчання англомовної лексики на початковому етапі навчання в школі; виокремлює театралізовану діяльність як один з засобів навчання, що сприяє підвищенню інтересу до іноземної мови і значною мірою стимулює розвиток мовленнєвої активності учнів. Описано покрокові методичні дії з навчання іншомовної лексики, які поступово ускладнюються, а саме дії: 1) для набуття знань лексичного матеріалу: імітаційні, підстановчі, трансформаційні, селективні, перекладні, що виконуються усно і письмово (крім імітаційних) 2) для формування навичок вживання навчального лексичного матеріалу – ті ж, але з регламентацією часу; 3) для розвитку передмовленнєвих умінь; 4) для розвитку мовленнєвих умінь на базі вивченої лексики. Ефективність усіх вищеназваних дій посилюється використанням ідеальних і матеріальних засобів навчання. Представлено критеріальний апарат і рівні оцінювання лексичних знань і вмінь учнів 4-х класів. Наведено результати експериментального навчання.

Ключові слова


методи і прийоми навчання; учні молодших класів; лексика англійської мови; театралізованої діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Vodolaha N. V. Navchannya rozpovidannya ditey starshoho doshkil'noho viku v teatralizovaniy diyal'nosti [Teaching speaking children of senior preschool age in theatrical activity]: dys … kand. ped. nauk 13.00.02 / N. V. Vodolaha, Odesa, 2001. – 201 p.

Bohush A. M. Movlennyevyy komponent doshkil'noyi osvity [The language component of preschool education] (in Ukrainian) / A. M. Bohush, Odesa, 2004. – 176 p.

Bohush A. M. Vytoky movlennyevoho rozvytku ditey doshkil'noho viku [Origins of speech development of preschool age children] (in Ukrainian) / A. M. Bohush, Odesa: Mayak, 1999. – 88 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Водолага Н. В. Навчання розповідання дітей старшого дошкільного віку в театралізованій діяльності: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Водолага. – Одеса, 2001. – 201 с.

Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш. – Одеса, 2004. – 176 с.

Богуш А. М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / А. М. Богуш. – Одеса: Маяк, 1999. – 88 с.

Copyright (c) 2018 Inna Mirkovich

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.