DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.7

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ДРАМАТИЗАЦІЇ

Olha Datskiv

Анотація


Проблема емоційного інтелекту всебічно досліджена у сферах управління бізнесу і психології. Визначено структуру емоційного інтелекту, створені та апробовані спеціальні тести для його вимірювання. Відзначено, що незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених цій проблемі, емоційний інтелект продовжує залишатися у центрі уваги вчених, особливо тих, які досліджують сферу освіти і навчання. Розвиток цього виду інтелекту є надзвичайно важливим для всіх учасників освітнього процесу, оскільки він впливає на результативність цього процесу загалом і визначає здатність тих, хто навчає, успішно досягати визначених цілей навчання, а також здатність тих, хто навчається, добиватися успіхів у вивченні будь-якого предмета. Встановлено, що емоційна компетентність є однією із ключових особистісних компетентностей, яка може формуватися у майбутніх учителів англійської мови у процесі навчання у вищих навчальних завладах (ВНЗ). Щоби ефективно керувати власними емоціями і вчити цьому своїх учнів, вчителі англійської мови повинні оволодіти психічною саморегуляцією, вміннями будувати успішні міжособистісні стосунки. Розглянуто дослідження проблеми емоційного інтелекту у психології, управлінні бізнесом і методиці навчання іноземних мов і культур. Проаналізовано структуру емоційного інтелекту, визначені фактори, які впливають на емоційну самосвідомість студентів, а також шляхи розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів в умовах навчання у ВНЗ. Обгрунтовано доцільність використання усіх форм драматизації для розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів англійської мови, викладено способи розвитку емоційного інтелекту студентів засобами драматизації під час аудиторної і самостійної роботи над драматичним проектом. Наведено приклади роботи над драматичними проектами, спрямованими насамперед на вдосконалення навичок і вмінь іншомовного говоріння, читання, аудіювання і письма, тобто комунікативної компетентності, які сприяють формуванню емоційної компетентності і підвищують емоційний інтелект. Доведено ефективність обговорення драматичного проекту для розвитку емоційної компетентності студентів. Проведено експериментальне дослідження, метою якого стало визначення рівня емоційного інтелекту майбутніх учителів англійської мови перед початком роботи над проектом і після його закінчення. Відзначено, що результати експерименту підтвердили ефективність прийомів драматизації, зокрема, драматичних проектів, для формування емоційного інтелекту майбутніх учителів англійської мови.

Ключові слова


емоційний інтелект; емоційна компетентність; майбутні учителі англійської мови; драматизація; драматичний проект

Повний текст:

PDF

Посилання


Bar-On R. How important is it to educate people to be emotionally and socially intelligent, and can it be done? / Reuven Bar-On // Perspectives in Education. Vol. 21 (4). – 2003. – P. 3–13.

Barłożek N. EFL Teachers’ Affective Competencies and Their Relationships with the Students / Nina Barłożek // The Ecosystem of the Foreign Language Learner. Second Language Learning and Teaching – Switzerland, Cham: Springer International Publishing, 2015. – P. 97–115.

Brackett M., Rivers S. et al. Relating Emotional Abilities to Social Functioning: A Comparison of Self-Report and Performance Measures of Emotional Intelligence / Mark Brackett, Susan Rivers, Sara Shiffman, Nicole Lerner, Peter Salovey // Journal of Personality and Social Psychology. – Vol. 91(4). – 2006. – P. 780–795. [Online]. Available from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=2FFFDB57EBCCF0506AD8BC4D2270505D?doi=10.1.1.385.4118&rep=rep1&type=pdf.

Gardner H. Frames of Mind / Howard Gardner. – New York, USA: Basic Books, 1983. – 528 p.

Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ / Daniel Goleman. – London: Bloomsbury, 1996. – 368 p.

Goleman D. Working with Emotional Intelligence / Daniel Goleman. –New York, USA: Bantam Books, 2000. – 400 p.

Greenberg M., Snell J. Brain development and emotional development: The role of teaching in organizing the frontal lobe/ Mark Greenberg, Jennie Snell // Emotional development and emotional intelligence: Educational implications. – New York: BasicBooks, 1997. P. 93–126.

Kusché C., Greenberg M. Brain development and social-emotional learning: An introduction for educators / Carol Kusché, Mark Greenberg. // The Educator’s Guide to Emotional Intelligence and Academic Achievement. Social-Emotional Learning in the Classroom. – Thousand Oaks, California: Corwin Press, 2006 – P. 15–34.

LeDoux J. The Emotional Brain / Joseph LeDoux. – London: Phoenix, 1999. – 384 p.

Mayer J., Salovey P. What is emotional intelligence? / John Mayer, Peter Salovey // Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications. – New York: BasicBooks, 1997. – P.3–32.

Mortiboys A. Teaching with Emotional Intelligence: A Step-by-stepGuide for Higher and Further Education Professionals / Alan Mortiboys. New York: Routledge, 2011. – 176 p.

Mercer S., Gkonou Ch. Understanding Emotional and Social Intelligence among English Language Teachers / Sara Mercer, Christina Gkonou. British Council, 2017. – 50 p.[Online]. Available from: https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/g211_eltra_gkonou_and_mercer_paper_final_web.pdf.

Oz H., Demirezen M., Pourfeiz J. Emotional Intelligence and Attitudes Towards Foreign Language Learning: Pursuit of Relevance and Implications / Husein Oz, Mehmet Demirezen, Jafar Pourfeiz // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – Vol. 186. – 2015. –Pp. 416 – 423. [Online]. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815023782.

Salovey P., Mayer J. Emotional intelligence / Peter Salovey, John Mayer // Imagination, Cognition, andPersonality. Vol. 9.3. – 1990. –P. 185–211.

Spencer L., Spencer S.Competence at Work: Models for Superior Performance / Lyle Spencer, Signe Spenser. – New York: Wiley, 1993. – 388 p.

Mayer J., Salovey P., Caruso D. Models of emotional intelligence / John Mayer, Peter Salovey, David Caruso // Handbook of Intelligence. – Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000. – P. 396–420.

Zarafshan M., Areshiri M. The Relationship between Emotional Intelligence, Language Learning Strategies and English Proficiency among Iranian EFL University Students / Mehrdad Zarafshan, Mahsa Areshiri// Journal of Educational and Instructional Studies in the World. Vol. 2. 3. – 2012. – P.105–114.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bar-On R. How important is it to educate people to be emotionally and socially intelligent, and can it be done? / Reuven Bar-On // Perspectives in Education. Vol. 21 (4). – 2003. – P. 3–13.

Barłożek N. EFL Teachers’ Affective Competencies and Their Relationships with the Students / Nina Barłożek // The Ecosystem of the Foreign Language Learner. Second Language Learning and Teaching – Switzerland, Cham: Springer International Publishing, 2015. – P. 97–115.

Brackett M., Rivers S. et al. Relating Emotional Abilities to Social Functioning: A Comparison of Self-Report and Performance Measures of Emotional Intelligence / Mark Brackett, Susan Rivers, Sara Shiffman, Nicole Lerner, Peter Salovey // Journal of Personality and Social Psychology. – Vol. 91(4). – 2006. – P. 780–795. [Online]. Available from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=2FFFDB57EBCCF0506AD8BC4D2270505D?doi=10.1.1.385.4118&rep=rep1&type=pdf.

Gardner H. Frames of Mind / Howard Gardner. – New York, USA: Basic Books, 1983. – 528 p.

Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ / Daniel Goleman. – London: Bloomsbury, 1996. – 368 p.

Goleman D. Working with Emotional Intelligence / Daniel Goleman. –New York, USA: Bantam Books, 2000. – 400 p.

Greenberg M., Snell J. Brain development and emotional development: The role of teaching in organizing the frontal lobe/ Mark Greenberg, Jennie Snell // Emotional development and emotional intelligence: Educational implications. – New York: BasicBooks, 1997. P. 93–126.

Kusché C., Greenberg M. Brain development and social-emotional learning: An introduction for educators / Carol Kusché, Mark Greenberg. // The Educator’s Guide to Emotional Intelligence and Academic Achievement. Social-Emotional Learning in the Classroom. – Thousand Oaks, California: Corwin Press, 2006 – P. 15–34.

LeDoux J. The Emotional Brain / Joseph LeDoux. – London: Phoenix, 1999. – 384 p.

Mayer J., Salovey P. What is emotional intelligence? / John Mayer, Peter Salovey // Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications. – New York: BasicBooks, 1997. – P.3–32.

Mortiboys A. Teaching with Emotional Intelligence: A Step-by-stepGuide for Higher and Further Education Professionals / Alan Mortiboys. New York: Routledge, 2011. – 176 p.

Mercer S., Gkonou Ch. Understanding Emotional and Social Intelligence among English Language Teachers / Sara Mercer, Christina Gkonou. British Council, 2017. – 50 p.[Online]. Available from: https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/g211_eltra_gkonou_and_mercer_paper_final_web.pdf.

Oz H., Demirezen M., Pourfeiz J. Emotional Intelligence and Attitudes Towards Foreign Language Learning: Pursuit of Relevance and Implications / Husein Oz, Mehmet Demirezen, Jafar Pourfeiz // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – Vol. 186. – 2015. –Pp. 416 – 423. [Online]. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815023782.

Salovey P., Mayer J. Emotional intelligence / Peter Salovey, John Mayer // Imagination, Cognition, andPersonality. Vol. 9.3. – 1990. –P. 185–211.

Spencer L., Spencer S.Competence at Work: Models for Superior Performance / Lyle Spencer, Signe Spenser. – New York: Wiley, 1993. – 388 p.

Mayer J., Salovey P., Caruso D. Models of emotional intelligence / John Mayer, Peter Salovey, David Caruso // Handbook of Intelligence. – Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000. – P. 396–420.

Zarafshan M., Areshiri M. The Relationship between Emotional Intelligence, Language Learning Strategies and English Proficiency among Iranian EFL University Students / Mehrdad Zarafshan, Mahsa Areshiri// Journal of Educational and Instructional Studies in the World. Vol. 2. 3. – 2012. – P.105–114.

Copyright (c) 2018 Olha Datskiv

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.