DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.11

НАВЧАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЧИТАННЯ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

Anna Drach

АнотаціяОхарактеризовано вітчизняний і світовий досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), а саме: комп’ютерних програм для навчання різних видів мовленнєвої діяльності, визначено критерії якості цих програм. Встановлено, що технологія створення і методика застосування навчальних комп’ютерних програм (НКП) загалом, і в навчанні читання художніх текстів студентів-філологів зокрема, передбачає виділення дидактичних засад, а саме: принципів (загальних і специфічних), функцій (мотиваційно-стимулюючої, комунікативної, інформаційно-пізнавальної, структурно-систематизуючої, організаційно-управлінської, тренувально-навчальної, виховної, розвиваючої, контрольно-коригуючої) та вимог (рекомендації щодо призначення, структури, інформаційних функцій, ролі навчальної комп’ютерної програми) навчання з використання навчальної комп’ютерної програми. Охарактеризовано різні моделі навчальної комп’ютерної програми, серед яких три основні: перша модель містить вступну, основну та заключну частини; друга має вступну, основну, інформаційно-довідникову, заключну частини; третя за структурою відповідає першій моделі, а за змістовим призначенням – другій та передбачає застосування спрощеного варіанта техніко-комунікативних можливостей програмно-педагогічного забезпечення. Встановлено п’ять етапів створення навчальної комп’ютерної програми: визначення дидактичних засад конструювання; структурування навчального матеріалу; змістове наповнення складових; визначення техніко-комунікативних можливостей; написання сценарію навчальної комп’ютерної програми.


Ключові слова


навчальна комп’ютерна програма функції; принципи; вимоги

Повний текст:

PDF

Посилання


Buzhykov R. P. Pedagogichni umovy zastosuvannja innovacijno-komunikacijnyh tehnologij u procesi navchannja inozemnyh mov studentiv vyshhyh ekonomichnyh navchal'nyh zakladiv. Avtoref. dys. kand. ped. nauk [Pedagogical conditions of application of innovative communication technologies in the process of teaching foreign languages students of higher educational institutions. Abstract of Phd thesis]. Kyiv, 2006. 20 p.

Bulahova Ja. V. Pedagogichni umovy navchannja inozemnyh mov majbutnih inzheneriv-programistiv zasobamy mul'tymedijnyh program. Avtoref. dys. kand. ped. nauk [Pedagogical conditions for teaching of foreign languages for future software engineers with the assistance of multimedia programs. Abstract of Phd thesis]. Lugansk, 2007. 23 p.

Verlan' A. F., Tverezovs'ka N. T. Dydaktychni pryncypy v umovah tradycijnogo i komp’juternogo navchannja [Didactic concepts in conditions of traditional and computer teaching]. Pedagogika i psyhologija – Pedagogics and psychology, 1998, Vol. 4, pp. 126 – 132.

Gryzun L. E. Dydaktychni osnovy stvorennja suchasnogo komp'juternogo pidruchnyka. Avtoref. dys. kand. ped. nauk [Didactic basis (fundamentals) of modern computer text-book making. Abstract of Phd thesis]. Kharkiv, 2002. 20 p.

Ignatova O. M. Formuvannja v majbutnih pedagogiv umin' roboty z inshomovnoju literaturoju zasobamy informacijno-telekomunikacijnyh tehnologij. Avtoref. dys. kand. ped. nauk [Formation of future teachers the ability to work with foreign literature by means of information and telecommunication technologies. Abstract of a PhD thesis]. Vinnytsia, 2009. 23 p.

Korobejnikova T. I. Formuvannja anglomovnoi' kompetentnosti v dialogichnomu movlenni majbutnih uchyteliv z vykorystannjam informacijno-komunikacijnyh tehnologij. Avtoref. dys. kand. ped. nauk [English competence formation in dialogic speech of future teachers using information and communication technologies. Abstract of a PhD thesis]. Kyiv, 2013. 23 p.

Krasovs'kyj O. S. Dydaktychni zasady konstrujuvannja elektronnogo pidruchnyka z pryrodnychyh predmetiv dlja starshoi' shkoly zagal'noosvitnih navchal'nyh zakladiv. Avtoref. dys. kand. ped. nauk [Didactic principles of constructing an electronic textbook in natural sciences for high school in general educational school. Abstract of a PhD thesis]. Kyiv, 2013. 20 p.

Madzigon V. M., Lapins'kyj V. V., Doroshenko Ju. O. Pedagogichni aspekty stvorennja i vykorystannja elektronnyh zasobiv navchannja [Pedagogical aspects of making and usage of electronic teaching methods]. Problemy suchasnogo pidruchnyka – Problems of modern textbook. Ped. dumka – Ped. op, 2003, Vol.4, pp. 70–82.

Mogilevskaya N. E. Printsipy postroeniya komp'yuternykh obuchayushchikh programm na inostrannom yazyke [Principles of formation computer learning programs in a foreign language]. Vіsnik Lugans'kogo Natsіonal'nogo Pedagogіchnogo Unіversitetu іm. Tarasa Shevchenka [Herald of Luhansk Taras Shevchenko National University], 2006, Vol. 21 (116), pp. 43 – 54.

Mors'ka L. I. Metodychna systema pidgotovky vchytelja inozemnyh mov do vykorystannja informacijnyh tehnologij u navchanni uchniv [Methodical system of teacher training of foreign languages for the use of information technologies in educational process for students], Ternopil, 2007. 242 p.

Nurmukhamedov G. M. O podkhodakh k sozdaniyu elektronnogo uchebnika [n the approaches to the creation of textbooks]. Informatika i obrazovanie – Computer sciences and education, 2006, Vol. 5. pp. 104–107.

Radecka S. V. Metodyka navchannja majbutnih ekonomistiv profesijno sprjamovanogo chytannja anglijs'koju movoju z vykorystannjam komp’jutera. Dys. kand. ped. nauk [Methodology for teaching future economists professionally oriented reading in English using computer. Abstract of a PhD thesis]. Kyiv, 2004. 260 p.

Rybanov A. A., Shevchuk B. P., Prikhod'ko E. A., Kozhevnikova I. E. Sozdanie mnogomernogo elektronnogo uchebnika [Creation of multi-dimensional electronic textbook]. Informatika i obrazovanie – Computer sciences and education, 2004, Vol. 5, pp. 86 – 90.

Serdyukov P. I. Teoreticheskie osnovy obucheniya inostrannym yazykam v yazykovom vuze s primeneniem informatsionnykh tekhnologii. Diss. dokt. ped. nauk [Theoretical bases of teaching foreign languages in a language university with the use of information technology. Dr. ped. sci. diss.]. Kyiv, 1997. 349 p.

Strilec' V. V. Proektna metodyka navchannja anglijs'koi' movy majbutnih programistiv iz zastosuvannjam informacijnyh tehnologij. Dys. kand. ped. nauk [Project methodology of English language education for future programmers with the usage of information technologies. PhD thesis]. Kyiv, 2010. 276 p.

Trofymov O. Je. Pidgotovka majbutnih uchyteliv do vykorystannja audiovizual'nyh i komp’juternyh tehnologij navchannja. Avtoref. dys. kand. ped. nauk [Training of future teachers for the use of audiovisual and computer technology of education. Abstract of a PhD thesis]. Kharkiv, 2002. 13 p.

Chekal' G. S., Asojanc P. G., Koval' T. I. Vykorystannja tekstovogo procesora dlja stvorennja komp’juternyh vprav u navchanni inozemnyh mov [Usage of a word processor to create computer exercises in learning foreign languages]. Naukovyj visnyk kafedry JuNESKO Kyi'vs'kogo nacional'nogo lingvistychnogo universytetu [Scientific Herald of UNESCO department of Kyiv national linguistic university], 2003, Vol. 8, pp. 124–127.

Jacynina N. O. Formuvannja informacijno-tehnologichnoi' kompetencii' majbutn'ogo vchytelja u navchal'nomu procesi pedagogichnogo universytetu. Avtoref. dys. kand. ped. nauk [Formation of informational and technological competence of the future teacher in the educational process of the pedagogical university. Abstract of a PhD thesis]. Kharkiv, 2008. 25 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бужиков Р. П. Педагогічні умови застосування інноваційно-комунікаційних технологій у процесі навчання іноземних мов студентів вищих економічних навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Р. П. Бужиков. – К., 2006. – 20 с.

Булахова Я. В. Педагогічні умови навчання іноземних мов майбутніх інженерів-програмістів засобами мультимедійних програм: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Я. В. Булахова. – Луганськ, 2007. – 23 с.

Верлань А. Ф. Дидактичні принципи в умовах традиційного і комп’ютерного навчання / А. Ф. Верлань, Н. Т. Тверезовська // Педагогіка і психологія, 1998. – № 4. –С. 126 – 132.

Гризун Л. Е. Дидактичні основи створення сучасного комп’ютерного підручника: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.09 / Л. Е. Гризун. – Харків, 2002.  20 с.

Ігнатова О. М. Формування в майбутніх педагогів умінь роботи з іншомовною літературою засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. М. Ігнатова. – Вінниця, 2009. – 23 с.

Коробейнікова Т. І. Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. І. Коробейнікова. – К., 2013. – 23 с.

Красовський О. С. Дидактичні засади конструювання електронного підручника з природничих предметів для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 / О. С. Красовський. – К.: 2013. – 20 с.

Мадзігон В. М. Педагогічні аспекти створення і використання електронних засобів навчання // Проблеми сучасного підручника / В. М. Мадзігон, В. В. Лапінський, Ю. О. Дорошенко. – К.: Пед. думка, 2003. – Вип. 4. – С. 70–82.

Могилевская Н. Е. Принципы построения компьютерных обучающих программ на иностранном языке / Н. Е. Могилевская. // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 21 (116). – С. 43–54.

Морська Л. І. Методична система підготовки вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у навчанні учнів: монографія / Л. І. Морська. – Тернопіль, 2007. – 242 с.

Нурмухамедов Г. М. О подходах к созданию электронного учебника / Г. М. Нурмухамедов // Информатика и образование. – 2006. – № 5. – С. 104–107.

Радецька С. В. Методика навчання майбутніх економістів професійно спрямованого читання англійською мовою з використанням комп’ютера: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / С. В. Радецька. – К., 2004. – 260 с.

Рыбанов А. А. Создание многомерного электронного учебника / A. А. Рыбанов, B. П. Шевчук, Е. А. Приходько, И. Е. Кожевникова // Информатика и образование. – 2004. – № 5. – С. 86–90.

Сердюков П. И. Теоретические основы обучения иностранным языкам в языковом вузе с применением информационных технологий: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / П. И. Сердюков. – К., 1997. – 349 с.

Стрілець В. В. Проектна методика навчання англійської мови майбутніх програмістів із застосуванням інформаційних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / В. В. Стрілець. – К., 2010. – 276 с.

Трофимов О. Є. Підготовка майбутніх учителів до використання аудіовізуальних і комп’ютерних технологій навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. Є. Трофимов. – Харків, 2002. – 13 с.

Чекаль Г. С. Використання текстового процесора для створення комп’ютерних вправ у навчанні іноземних мов / Г. С. Чекаль, П. Г. Асоянц, Т. І. Коваль // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – № 8. – С. 124–127.

Яциніна Н. О. Формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя у навчальному процесі педагогічного університету: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 / Н. О. Яциніна. – Харків, 2008. – 25 с.

Copyright (c) 2018 Anna Drach

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.