DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.12

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Maryana Natsiuk

Анотація


Обґрунтовано теоретичні основи розподілу художніх творів для формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови. Визначено й проаналізовано основні принципи, на основі яких доцільно систематизувати навчальний матеріал: тематичний; циклічності; систематичності і послідовності; різноманітності і відкритості. Тематичний принцип встановлює зв’язок між тематикою конкретного художнього твору і темами, зазначеними у Програмі з англійської мови для університетів/інститутів, а також визначає лінгвосоціокультурне наповнення оповідань. Принцип циклічності передбачає повторення вивченого матеріалу на нових рівнях. Пропонується систематизувати навчальний матеріал від оповідань з низьким лінгвосоціокультурним потенціалом до оповідань з високим лінгвосоціокультурним потенціалом згідно з принципом систематичності та послідовності. Принцип різноманітності передбачає використання і чередування оповідань різних жанрів. Згідно з принципом відкритості матеріали для формування лінгвосоціокультурної компетентності можуть доповнюватися і змінюватися. Встановлено, що художні твори доцільно представляти у циклах, що відповідають блокам тем, співвідносяться з темами, що вивчають студенти на четвертому курсі, конкретизовуються комплексом проблемних запитань. Розроблено корпус художніх творів для формування лінгвосоціокультурної компетентності з чотирнадцяти художніх творів.

Ключові слова


лінгвосоціокультурна компетентність; художні твори; цикл навчання; тема; проблемно-тематичний комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Borisko N. F. Teoreticheskie osnovy sozdanija uchebno-metodicheskih kompleksov dlja jazykovoj mezhkul'turnoj podgotovki uchetelej inostrannyh jazykov (na materiale intensivnogo obuchenija nemeckomu jazyku): dis. doktora ped. nauk: 13.00.02 [Theoretical basis of designing teaching complexes for language intercultural preparation of foreign language teachers]. Kyiv, 2000, 508 p.

Holub I. Yu. Formuvannya u maybutnikh perekladachiv sotsiokul'turnoyi kompetentsiyi u protsesi vyvchennya nimets'koyi movy pislya anhliys'koyi: dys. … kandydata ped.nauk: 13.00.02 [Forming sociocultural competence of future interpreters in the process of learning English after German], Kyiv, 2010, 210 p.

Prohrama z anhliys'koyi movy dlya universytetiv /instytutiv (p’yatyrichnyy kurs navchannya): [Proekt], [Curriculum for English language development in Universities and institutes], Vinnytsya: Nova knyha, 2001, 245 p.

Smelyakova L. P. Khudozhestvennyi tekst v obuchenii inostrannym yazykam v yazykovom vuze (Teoriya i praktika otbora): [Monografiya]. [Fiction in foreign language teaching in specialized universities]. Saint Petersburg.: Obrazovanie, 1992, 142 p.

Shhukin A. N. Lingvodidakticheskij jenciklopedicheskij slovar: bolee 2000 slov. [Linguodidactic encyclopedia of more than 2000 words]. Moscow.: Astrel: AST: Hranitel, 2007, 746 p.

Valdés J. M. Culture in literature. Culture bound: Bridging the cultural gap in language teaching; ed. by J. M. Valdes, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, P. 137–148.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учетелей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому языку): дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. Ф. Бориско. – К., 2000. – 508 с.

Голуб І. Ю. Формування у майбутніх перекладачів соціокультурної компетенції у процесі вивчення німецької мови після англійської: дис. … канд. пед.наук: 13.00.02 / І. Ю. Голуб. – К., 2010. – 210 с.

Програма з англійської мови для університетів /інститутів (п’ятирічний курс навчання): [Проект] / С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей, Ю. В. Головач та ін.; під кер. С. Ю. Ніколаєвої, М.І. Соловея. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 245 с.

Смелякова Л. П. Художественный текст в обучении иностранным языкам в языковом вузе (Теория и практика отбора): Монография / Л. П. Смелякова. – СПб.: Образование, 1992. – 142 с.

Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 слов / А. Н. Щукин. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 746 с.

Valdés J. M. Culture in literature / Joyce Merril Valdes // Culture bound: Bridging the cultural gap in language teaching; ed. by J. M. Valdes. – Cambridge: Cambridge University Press, 1986. – P. 137–148.

Copyright (c) 2018 Maryana Natsiuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.