DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.13

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Olha Volchenkо, Vira Nikishyna

АнотаціяРозглядаються особливості застосування змішаного навчання як форми реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх перекладачів. Професійна компетентність майбутнього перекладача розуміється як якість особистості перекладача, що характеризує рівень його інтеграції як з професійним, так і з різними соціальними середовищами, входження в які потребує виконання різних соціальних ролей. Відзначено, що нині у вищому навчальному закладі дві третини навчальної діяльності припадають на самостійну роботу студент, тож особливої актуальності набуває використання змішаного навчання, основою якого є поєднання традиційних та інноваційних (електронних) форм навчання з постійним нарощуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та електронних ресурсів. Умовою впровадження змішаного навчання у навчальний процес ВНЗ є створення освітнього комунікативного середовища. Воно розглядається як складне системне утворення, що ґрунтується на суб’єкт-суб’єктних відносинах між усіма учасниками освітнього процесу та передбачає таку організацію навчання, коли професійна підготовка відбувається безпосередньо у реальній або змодельованій професійно-комунікативній діяльності. Вказано, що створення освітнього комунікативного середовища передбачає застосування різних методів навчання. Активні методи навчання характеризуються виконанням студентами самостійної роботи, різних творчих завдань. Інтерактивні методи за допомогою електронних навчальних курсів, конференцзв’язків, індивідуального консультування через електронну пошту, дискусійні чати дозволяють студентам активно взаємодіяти в процесі навчання, що дає змогу на основі внеску кожного з учасників у спільну справу отримати нові знання й організувати спільну діяльність від окремої взаємодії до широкої співпраці.


Ключові слова


компетентнісний підхід; компетентність; освітнє комунікативне середовище; змішане навчання; майбутній перекладач

Повний текст:

PDF

Посилання


Ball H. O. Paradyhma dialohu i problemy pryluchennya do naukovoyi kul'tury [Dialogue Paradigm and Problems of Involvement in Scientific Culture]. Profesiyna osvita: pedahohika i psykholohiya: Ukrayins'ko-pol's'kyy shchorichnyk. – Kyiv; Chenstokhova, 1999, p. 335 – 347.

EMT expert group. Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competences_translators_en.pdf.

European Quality Standard for Translation Service Providers EN-15038:2006. Available at: http://qualitystandard.bs.en-15038.com/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Балл Г. О. Парадигма діалогу і проблеми прилучення до наукової культури / Г. О. Балл // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українсько-польський щорічник. – Київ; Ченстохова, 1999. – С. 335–347.

EMT expert group. Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competences_translators_en.pdf.

European Quality Standard for Translation Service Providers EN-15038:2006. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://qualitystandard.bs.en-15038.com/.

Copyright (c) 2018 Olha Volchenkо, Vira Nikishyna

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.