DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.15

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УСНОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Iryna Simkova

Анотація


Розглянуто особливості організації навчання усного двостороннього перекладу з аркуша (УДПА) майбутніх перекладачів. Вказано, що таке навчання краще проводити із використанням спеціально створеного курсу «Усний двосторонній переклад з аркуша», що дасть змогу систематизувати накопичений теоретичний матеріал і практичний досвід та сформувати у майбутніх бакалаврів-філологів високий рівень фахової компетентності перекладача в УДПА. Однак за відсутності годин для окремого курсу УДПА, навчальний матеріал може бути інтегровано до практичного курсу перекладу або усного двостороннього перекладу для навчання майбутніх бакалаврів-філологів. Здійснення УДПА в науково-технічній сфері вимагає від майбутніх перекладачів здатності виконувати як мовленнєві (аудіювання, говоріння, читання, письмо), так і психологічні (сприйняття, аналіз, синтез, відтворення) дії. Під час навчання УДПА майбутніх перекладачів варто ознайомити з основами теоретичних положень усного перекладу з аркуша, із функціональною системою усного перекладу з аркуша та семантичними аспектами усного і письмового мовлення. Описано дві моделі навчання УДПА. Відповідно до першої моделі навчання УДПА майбутніх перекладачів повинно здійснюватися у три етапи/підетапи. Друга модель містить лише два етапи (формування навичок; розвиток вмінь). Підготовчий етап містить вправи на розширення поля зору, девербалізацію та збільшення швидкості (темпу) читання і говоріння. Розглянуто та проаналізовано особливості організації підготовчого етапу й етапу формування навичок під час навчання УДПА. Надано практичні рекомендації щодо організації впровадження УДПА.

Ключові слова


вправи; майбутні перекладачі; моделі; навички й уміння; навчання усного перекладу з аркуша; усний двосторонній переклад з аркуша

Повний текст:

PDF

Посилання


National Occupational Standard in Interpreting. [Effective as on 2010-05-01]. – London: CILT, National Centre for Languages, 2010. – 76 p.

PACTE: Building a Translation Competence Model / O. Fox, A. Beeby, M. Fernandez / PACTE. – Barcelona: Universitat Autonoma de Barcelona, 2003. [Available at] http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/sites/grupsderecerca.uab.cat.pacte/files/2003_PACTE_Benjamins_0.pdf.

PACTE: Investigating Translation Competence: Conceptual and Methodological Issues // Meta: Translator’s Journal. – Vol. 50. 2. – 2005. – P. 609–619. – [Available at] http://www.erudit.org/revue/meta/2005/v50/n2/011004ar.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


National Occupational Standard in Interpreting. [Effective as on 2010-05-01]. – London: CILT, National Centre for Languages, 2010. – 76 p.

PACTE: Building a Translation Competence Model / O. Fox, A. Beeby, M. Fernandez / PACTE. – Barcelona: Universitat Autonoma de Barcelona, 2003. [Available at] http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/sites/grupsderecerca.uab.cat.pacte/files/2003_PACTE_Benjamins_0.pdf.

PACTE: Investigating Translation Competence: Conceptual and Methodological Issues // Meta: Translator’s Journal. – Vol. 50. 2. – 2005. – P. 609–619. – [Available at] http://www.erudit.org/revue/meta/2005/v50/n2/011004ar.pdf

Copyright (c) 2018 Iryna Simkova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.