DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.16

ЕД’ЮТЕЙНМЕНТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Oksana Bigych

Анотація


Відзначено, що ед’ютейнмент як технологія навчання іноземної мови вже була досліджена щодо різних ступенів навчання – від початкової до вищої школи. Особливістю технології ед’ютейнмент є впровадження сучасних форм розваг у систему традиційних організаційних форм навчання. Вона сприяє формуванню у студентів таких особистісних і професійних якостей, як толерантність, комунікативність, здатність долати психологічний бар’єр іншомовного спілкування з одночасною присутністю особистісного сенсу в оволодінні навчальною дисципліною. Описано авторський досвід формування у студентів магістратури методичної компетентності викладача іноземної мови з використанням технології ед’ютейнмент, яка була представлена на семінарських заняттях з методики інтерактивною технологією Е. де Боно «Шість капелюхів мислення», на практичних заняттях – професійно орієнтованою рольовою грою в форматі методичного батлу чи брифінгу. Вказано, що студенти магістратури, позитивно оцінивши і технологію формування методичної компетентності викладача іноземної мови, і формати семінарсько-практичних занять з методики, висловили бажання використати технологію ед’ютейнмент в майбутньому під час педагогічної практики. З дозволу студентів результати їх учіння оприлюднено на авторському сайті викладача методики.

Ключові слова


ед’ютейнмент; технологія навчання; методична компетентність; викладач іноземної мови

Повний текст:

PDF

Посилання


Bihych O. B. Klipove myslennia vs. uchinnia studentiv [Suchasni napriamy vykladannia humanitarnykh dystsyplin u serednikh ta vyschykh navchalnykh zakladakh: mova, literatura, istoriia]: Materialy dopovidej IV Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, 2014, pp. 8–10.

Bihych O. B. Metodychnyj batl j interaktyvna tekhnolohiia formuvannia metodychnoi kompetentnosti vykladacha ispanskoi movy [Naukovyj visnyk Skhidnoievropejskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky]. Filolohichni nauky (movoznavstvo), 2017, Vyp. 3 (352), pp. 308–312.

Bihych O. B. Seis sombreros para pensar – interaktyvna tekhnolohiia formuvannia metodychnoi kompetentnosti vykladacha ispans'koi movy [Mova. Svidomist'. Kontsept], 2017, Vyp. 7, pp. 239-242.

Bihych O. B. Six thinking hats – interaktyvna tekhnolohiia formuvannia metodychnoi kompetentnosti vykladacha inozemnoi movy [Aktual'ni problemy romano-hermans'koi filolohii ta prykladnoi linhvistyky], 2017, Vyp. 1(15), pp. 64-67.

Karmalova E. Yu. Ed'iutejnment: poniatye, spetsyfyka, yssledovanye potrebnosty v nem tselevoj audtoryy [Vestnyk Cheliabynskoho hosudarstvennoho unyversyteta]. Fylolohycheskye nauky, 2016, № 7 (389), Vyp. 101, pp. 64-71.

Kobzeva N. A. Sredstva tekhnolohyy obuchenyia ed'iutejnment (na prymere spytynh y ynfortejnment) [V myre nauchnykh otkrytyj]. Sotsyal'no-humanytarnye nauky, 2014, № 11.5(59), pp. 1832-1837.

Kobzeva N. A. Edutainment kak sovremennaia tekhnolohyia obuchenyia [Yaroslavskyj pedahohycheskyj vestnyk]. Psykholoho-pedahohycheskye nauky, 2012, № 4, Tom II, – pp. 192-195.

Kondrashova Y. V. Edutainment kak sovremennaia tekhnolohyia obuchenyia ynostrannomu iazyku buduschykh sotrudnykov pravookhranytel'nykh orhanov [Pravoporiadok: ystoryia, teoryia, praktyka], 2015, № 2(5), pp. 82-85.

Koroliova M. Yspol'zovanye tekhnolohyy Ed'iutejnment na urokakh y vo vneurochnoj deiatel'nosty na nachal'nom etape obuchenyia anhlyjskomu iazyku: Elektronnyj resurs. – Rezhym dostupa http://iyazyki.prosv.ru/2017/04/use-of-edutainment-technology/

Sapukh T. V. Yspol'zovanye tekhnolohyy «ed'iutejnment» v protsesse podhotovky bakalavrov fylolohyy [Sovremennye yssledovanyia sotsyal'nykh problem], 2015, № 11(55), pp. 442-452.

Sapukh T. V. Prymenenye tekhnolohyy «ed'iutejnment» v obrazovatel'noj srede unyversyteta [Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta], 2016, № 8, pp. 30-34.

Cantos M. G. Cortometrajes en el aula de ELE. Explotación didáctica del cortometraje “Lo siento, te quiero” [redELE], 2016, № 28: Edición digital. – Modo de acceso http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle.html.

de Bono E. Seis sombreros para pensar. Una guía de pensamiento para gente de acción / Traducción Marcela Pandolfo: Edición digital. – Modo de acceso www.fceia.unr.edu.ar/.../de%20bono,%20edward%20-%20seis%20.

Teruel R. O. El cine de animación en el aula de ELE. Propuesta metodológica a partir del cortometraje “El vendedor de humo” [redELE], 2014, № 26: Edición digital. – Modo de acceso http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle/2014.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бігич О. Б. Кліпове мислення vs. учіння студентів / О. Б. Бігич // Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія: Матеріали доповідей ІV Міжнародної наукової конференції. – Горлівка, 2014. – С. 8–10.

Бігич О. Б. Методичний батл й інтерактивна технологія формування методичної компетентності викладача іспанської мови / О. Б. Бігич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (мовознавство).– 2017. – Вип. 3 (352). – C. 308–312.

Бігич О. Б. Seis sombreros para pensar – інтерактивна технологія формування методичної компетентності викладача іспанської мови / О. Б. Бігич // Мова. Свідомість. Концепт: збірник наукових статей. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – Вип. 7. – С. 239–242.

Бігич О. Б. Six thinking hats – інтерактивна технологія формування методичної компетентності викладача іноземної мови / О. Б. Бігич // Актуальні пробл романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. – Чернівці: ВД «Родовід», 2017. – Вип. 1 (15). – C. 64–67.

Кармалова Е. Ю. Эдьютейнмент: понятие, специфика, исследование потребности в нем целевой аудтории / Е. Ю. Кармалова, А. А. Ханкеева // Вестник Челябинского государственного университета. – 2016. – № 7 (389). – Филологические науки. – Вып. 101. – С. 64–71.

Кобзева Н. А. Средства технологии обучения эдьютейнмент (на примере спитинг и инфортейнмент) / Н. А. Кобзева, А. Е. Пронина // В мире научных открытий.– 2014. – № 11.5 (59) (Социально-гуманитарные науки). – С. 1832–1837.
Кобзева Н. А. Edutainment как современная технология обучения / Н. А. Кобзева // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 4. – Т. ІІ (Психолого-педагогические науки). – С. 192–195.

Кондрашова И. В. Edutainment как современная технология обучения иностранному языку будущих сотрудников правоохранительных органов / И. В. Кондрашова // Правопорядок: история, теория, практика – 2015. – № 2 (5). – С. 82–85.

Королёва М. Использование технологии Эдьютейнмент на уроках и во внеурочной деятельности на начальном этапе обучения английскому языку / Мария Королёва. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://iyazyki.prosv.ru/2017/04/use-of-edutainment-technology/.

Сапух Т. В. Использование технологии «эдьютейнмент» в процессе подготовки бакалавров филологии / Т. В. Сапух // Современные исследования социальных проблем. – 2015. – № 11 (55). – С. 442–452.

Сапух Т. В. Применение технологии «эдьютейнмент» в образовательной среде университета / Т. В. Сапух // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2016. – № 8. – С. 30–34.

Cantos M. G. Cortometrajes en el aula de ELE. Explotación didáctica del cortometraje “Lo siento, te quiero” / María García Cantos // redELE. – 2016. – № 28: Edición digital. – Modo de acceso: http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle.html.

de Bono E. Seis sombreros para pensar. Una guía de pensamiento para gente de acción / Edward de Bono / Traducción Marcela Pandolfo: Edición digital. – Modo de acceso: www.fceia.unr.edu.ar/.../de%20bono,%20edward%20-%20seis%20.

Teruel R. O. El cine de animación en el aula de ELE. Propuesta metodológica a partir del cortometraje “El vendedor de humo” / Roberto Ortí Teruel, María Ángeles García Collado// redELE. – 2014. – № 26: Edición digital. – Modo de acceso http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle/2014.html.

Copyright (c) 2018 Oksana Bigych

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.