DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.20

АВТОРСЬКИЙ КУРС «HOT ENGLISH» ДЛЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ: ІЗ ДОСВІДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОЗРОБКИ

Inna Valenthon

Анотація


Обґрунтовано результати експериментальної перевірки алгоритму формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності майбутніх менеджерів. Компетентність у читанні іншомовних професійно орієнтованих текстів визначено як здатність майбутнього менеджера читати автентичні фахові академічні тексти з різним рівнем розуміння залежно від цілей читання. Охарактеризовано специфіку професійної діяльності менеджера, яка передбачає його безперервну активну участь в заключенні договорів, організації круглих столів, проведенні семінарів та зустрічей, в реалізації спільних інвестиційних проектів, переговорів тощо. Зазначено потреби майбутніх фахівців сфери міжнародного менеджменту в оволодінні компетентностями іншомовного професійно орієнтованого спілкування, які пов’язані з реалізацією успішної й адекватної професійної комунікації в різних типових та нетипових проблемних ситуаціях, невід’ємною складовою яких є розуміння письмової документації без участі третьої особи перекладача (з метою уникнення витоку інформації). Основними компонентами зазначеної компетентності є знання, лексичні та граматичні навички, мовленнєві та навчальні уміння. Конкретизовано вимоги до рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності майбутніх менеджерів відповідно до зазначених компонентів. Зроблено висновок про необхідність цілеспрямованого навчання студентів використовувати ефективні стратегії з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей та цілей, аналізувати ефективні стратегії, які студенти застосовують при читанні рідною мовою з метою перенесення відповідних умінь в іншомовний контекст засобами авторського дистанційного веб-кейсу «Hot English». Виокремлено етапи формування стратегічної компетентності у процесі читання автентичних текстів з фаху й наведено приклади завдання, які повинні вирішуватися на цих етапах. Ефективність розробленої методики формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності перевірено за допомогою навчального, природного, відкритого, вертикально-горизонтального експерименту, а достовірність результатів – методами математичної статистики. Відзначено вагомість шляхів посилення ефективності стратегії формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності у майбутніх менеджерів як на аудиторних заняттях так і поза межами аудиторії.

Ключові слова


авторський курс; експериментальне дослідження; майбутні менеджери; вищі навчальні заклади; «Hot English»; метакогнітивні стратегії в розумінні англійської мови

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Galskova N. D. Metodika obuchenija inostrannym jazykam: uchebnoe posobie [Methods of teaching foreign languages: Handbook], Rostov n/D., Fenix, 2017, 350 s.

Bell T. Extensive Reading: Speed and Comprehension, The Reading Matrix, 2001, Vol.1 (1). Avaiable at: http://www.readingmatrix.com/articles/bell/index.html

Boulware-Gooden R., Carreker S., Thornhill A., Joshi R. M. Instruction of Metacognitive Strategies Enhances Reading Comprehension and Vocabulary Achievement of Third-Grade Students. The Reading Teacher, 2002, 61(1), Р. 70–77.

Day R. R. & Bamford J. Top Ten Principles for Teaching Extensive Reading, Reading in a Foreign Language, 2002, Vol. 14 (2). Avaiable at: http://nflrc.hawaii.edu/rfl/October2002/day/day.html

Jacobs G., Renandya W., Bamford J. Annotated Bibliography of Works on Extensive Reading in a Second Language, Reading in a Foreign Language, 2000, Vol. 13 (1), Р. 449–522.

Taylor B. M., Peterson D. S., Pearson P. D. & Rodriguez M. C. Looking inside classrooms: Reflecting on the “How” as well as the “What” in effective reading instruction. The Reading Teacher, 2002, 56(3), Р. 270–279.

Singer H., Ruddell R. B. Theoretical Models and Processes of Reading, 3rd ed., Newark, DE, International Reading Association, 1985, 960 p.

Thonney T. Teaching the Conventions of Academic Discourse // Teaching English in the Two-Year College, 2011, V. 38, № 4, P. 347–362.

Urquhart S. Reading in a second language: Process, product, and practice / S. Urquhart, C. Weir, Harlow, England, Addison-Wesley Longman, 1998, 346 p.

VanderVeen A. Developing and Validating Instructionally Relevant Reading Competency Profiles Measured by the Critical Reading Section of the SAT Reasoning Test / A. VanderVeen, K. Huff, M. Gierl, D. S. McNamara, M. Louwerse, A. Graesser // Reading Comprehension Starategies. Theories, Interventions and Technologies; McNamara D. S. (ed.), Lawrence Erlbaum Associates, New York, London, 2007, P. 137–172.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гальскова Н. Д. Методика обучения иностранным языкам: учеб. пособие / Н. Д. Гальскова, А. П. Василевич, Н. В. Акимова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 350 с.

Bell T. Extensive Reading: Speed and Comprehension, The Reading Matrix. – 2001. – Vol. 1 (1). [Available at]: http://www.readingmatrix.com/articles/bell/index.html

Boulware-Gooden R., Carreker S., Thornhill A., Joshi R. M. Instruction of Metacognitive Strategies Enhances Reading Comprehension and Vocabulary Achievement of Third-Grade Students. The Reading Teacher. – 2002. – 61(1), Р. 70 – 77.

Day R. R. & Bamford J. Top Ten Principles for Teaching Extensive Reading, Reading in a Foreign Language. – 2002. – Vol. 14 (2). [Available at]: http://nflrc.hawaii.edu/rfl/October2002/day/day.html

Jacobs G., Renandya W., Bamford J. Annotated Bibliography of Works on Extensive Reading in a Second Language, Reading in a Foreign Language. – 2000. – Vol. 13 (1), Р. 449 – 522.

Taylor B. M., Peterson D. S., Pearson P. D. & Rodriguez M. C. Looking inside classrooms: Reflecting on the “How” as well as the “What” in effective reading instruction. The Reading Teacher. – 2002. – 56(3), Р. 270 – 279.

Singer H., Ruddell R. B. Theoretical Models and Processes of Reading. – 3rd ed. – Newark, DE: International Reading Association, 1985. – 960 p.

Thonney T. Teaching the Conventions of Academic Discourse / T. Thonney // Teaching English in the Two-Year College. – 2011. – V. 38. – № 4. – P. 347 – 362.

Urquhart S. Reading in a second language: Process, product, and practice / S. Urquhart, C. Weir. – Harlow, England: Addison-Wesley Longman, 1998. – 346 p.

VanderVeen A. Developing and Validating Instructionally Relevant Reading Competency Profiles Measured by the Critical Reading Section of the SAT Reasoning Test / A. VanderVeen, K. Huff, M. Gierl, D. S. McNamara, M. Louwerse, A. Graesser // Reading Comprehension Starategies. Theories, Interventions and Technologies; McNamara D. S. (ed.). – Lawrence Erlbaum Associates: New York, London, 2007. – P. 137–172.

Copyright (c) 2018 Inna Valenthon

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.