DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.22

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ КУРСАНТІВ МОРСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Nataliia Primina

Анотація


Розглянуто результати експеріментально-дослідної апробації методики навчання курсантів морських вишів читання англомовної професійної документації. Описано дидактичні і методичні принципи навчання читання англомовної морської документації, алгоритм методичних дій і систему вправ щодо досягнення висунутих цілей навчання. Представлено етапи експериментальної апробації методики навчання, критеріальний апарат оцінювання мовних знань і мовленнєвих умінь курсантів з урахуванням необхідності термінової та безпечної проводки судна (мовний критерій з показниками: рецептивного розуміння ізольованої лексики і її репродуктивного відтворення англійською мовою; передмовленнєвий з показниками: розуміння змісту прочитаного, відтворення змісту прочитаного, застосування змісту прочитаного в навчально-професійній діяльності; мовленнєвий з показниками: швидкості читання мовчки повної за обсягом навчальної лоції, обсягом від 900 до 1000 слів; точності сприйняття прочитаного, адекватності застосування прочитаного в навчально-професійній діяльності; виробничий з показниками: читання реальної навігаційної інформації в обсязі 900 – 1000 слів, готовності виробничої реакції на сприйняту в автентичних лоціях інформацію, адекватності виробничих процесів реальним навігаційним умовам). Наведено результати констатувального, формувального та прикінцевого етапів експерименту. Здійснено порівняння досягнутих результатів навчання читання автентичної морської документації курсантів експериментальних і контрольних груп.

Ключові слова


експериментальна апробація; читання; англомовна документація; курсанти морських вузів; результати дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Zajceva, R. G. Metodika obuchenija kursantov starshih kursov vysshih inzhenernyh morskih uchilishh professional'noj dialogicheskoj rechi s primeneniem rolevoj igry [Methods of training cadets of senior courses of higher engineering marine schools of professional dialogical speech by means of gaming] (in Russian). Metodika obuchenija inostrannym jazykam. Romanskoe i germanskoe jazykoznanie, 1987, Vol. 2, pp. 9 –13.

Mironenko E. V. Obuchenie special'noj leksicheskoj kompetencii kursantov-sudovoditelej na osnove psevdo-jekvivalentnoj terminologii morskogo anglijs'kogo jazyka [Training of special lexical competence of cadets-navigators on the basis of pseudo-equivalent terminology of marine English]: dys. kand. ped. nauk: 13.00.02 / E. V. Mironenko, Pjatigorsk, 2013. – 190 p.

Stupina L. G. Formirovanie inojazychnoj professional'no- komunikativnoj kompetentnosti morskih specialistov v uchebnom komplekse «Morskoj licej – Morskoj vuz» [Formation of foreign professional and communicative competence of marine specialists in the educational complex "Marine Lyceum - Maritime University"]: avtoref. dis. kand. ped. nauk: 13.00.08 / L. G. Stupina, Kaliningrad, 2012. – 26 p.

Frolova O. O. Formuvannya sotsiokul'turnoyi kompetentsiyi maybutnikh navihatsiynykh ofitseriv u protsesi vyvchennya profesiyno oriyentovanykh dystsyplin [Formulation of sociocultural competence of the future Navigators in the process of studying professionally disciplins]: dys. … kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 «Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity» / O.O.Frolova, Ternopil'. 2015. – 24 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зайцева Р. Г. Методика обучения курсантов старших курсов высших инженерных морских училищ профессиональной диалогической речи с применением ролевой игры / Р. Г. Зайцева // Методика обучения иностранным языкам. Романское и германское языкознание. – Минск, 1987. – Вып. 2. – С. 9–13.

Мироненко Е. В. Обучение специальной лексической компетенции курсантов-судоводителей на основе псевдо-эквивалентной терминологии морского английського языка: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. В. Мироненко. – Пятигорск, 2013. – 190 с.

Ступина Л. Г. Формирование иноязычной профессионально- комуникативной компетентности морских специалистов в учебном комплексе «Морской лицей – Морской вуз»: автореф. … дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / Л. Г. Ступина. – Калининград, 2012. –26 с.

Фролова О. О. Формування соціокультурної компетенції майбутніх навігаційних офіцерів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. О. Фролова. – Тернопіль. 2015. – 24 с.

Copyright (c) 2018 Nataliia Primina

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.