DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.29

КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ «ВЧИТЕЛЬ – БАТЬКИ – УЧНІ» У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Mariana Кekosh

Анотація


Досліджено роль комунікативної взаємодії «вчитель – батьки – учні» в процесі вивчення іноземної мови в початковій школі. Визначено завдання такої взаємодії та способи її реалізації у навчально-виховному процесі. Досліджено основні форми співпраці та налагодження двостороннього зв’язку між школою та сім’єю та його реалізація на практиці. Запропоновано різні методи комунікативної взаємодії між усіма учасниками навчального процесу на початковому етапі. Охарактеризовано модель шкільного, сімейного та громадського партнерства в галузі освіти, яка забезпечує успішне навчання школярів. Розглянуто головні функції, які виконують батьки у сфері раннього іншомовного навчання. Визначено важливу роль батьків у формуванні позитивної мотивації до вивчення іноземних мов у молодших школярів. Запропоновано ефективні канали та шляхи комунікації, які передбачають використання інформаційних технологій. Проаналізовано основні напрямки співпраці родини та школи: інформаційний, просвітницький, організаційний. Відзначено базові принципи побудови ефективного педагогічного спілкування у процесі вивчення іноземних мов у початковій школі. Висвітлено позитивний вплив взаємозв’язків вчителя та батьків на засвоєння іноземної мови учнями молодшого шкільного віку. Доведено важливість формування співпраці родини та школи як умови підвищення результативності навчання в початковій школі.

Ключові слова


комунікативна взаємодія; співпраця «вчитель – батьки – учні»; шляхи комунікації; двосторонній зв’язок; навчання іноземної мови

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» (Ukraina XXI stolittia) Available at: http://www.uazakon.com/documents..

Zakharenko S. (2006). Formuvannia dukhovnykh tsinnostei molodi u tvorchii spadshchyni O. Zakharenka [Formation of the spiritual values of youth in the creative heritage of O. Zaharenko]. Cherkasy: Vyd. ChNU, 252 p.

Pysmenna N. (2013). Osobystisno-oriientovanyi pidkhid u konteksti humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu [Personality-oriented approach in the context of humanization of educational process]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia. No. 8, PP. 250–254.

Bender Y. The Tactful Teacher. Effective Communication with Parents, Colleagues and Administrators. Chicago: Nomad Press, 2005, 134 p.

Epstein J. School, Family and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools. Boulder: Westview Press, 2010, 430 р.

Graham-Clay S. Communicating with Parents: Strategies for Teachers. School Community Journal, 2005, p. 117–129.

Hornby G. Parental Involvement in Childhood Education. Springer, 2011, 137 p.

School-Family Partnerships for Children’s Success. Edited by E. Patrikakou, R. Weissberg, S. Redding, H. Walberg. London: Teachers’ College Press, 2005, 202 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_5x/pg_irwjos.htm

Захаренко С. Формування духовних цінностей молоді у творчій спадщині О. Захаренка /С. Захаренко, Н. Орлова. – Черкаси: Вид-во ЧНУ, 2006. – 252 с.

Письменна Н. Особистісно-орієнтований підхід у контексті гуманізації навчально-виховного процесу / Н. Письменна // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2013. – № 8.– С. 250–254.

Bender Y. The Tactful Teacher. Effective Communication with Parents, Colleagues and Administrators / Y. Bender. – Chicago: Nomad Press, 2005. – 134 p.

Epstein J. School, Family and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools / J. Epstein. – Boulder: Westview Press, 2010. – 430 р.

Graham-Clay S. Communicating with Parents: Strategies for Teachers / Susan Graham-Clay // School Community Journal. – 2005. – P. 117–129.

Hornby G. Parental Involvement in Childhood Education / G. Hornby. – Springer, 2011. – 137 p.

School-Family Partnerships for Children’s Success / Edited by E. Patrikakou, R. Weissberg, S. Redding, H. Walberg. – London: Teachers’ College Press, 2005. – 202 p.

Copyright (c) 2018 Mariana Кekosh

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.