DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.1

РЕФЛЕКСІЯ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Iryna Zadorozhna

Анотація


Відзначено, що необхідність інтенсифікації процесу оволодіння іноземними мовами студентами ВНЗ зумовлює пошук ефективних методів і засобів, здатних сприяти формуванню рефлексивного освітнього середовища. Розглянуто рефлексивні уміння, необхідні студентам для ефективного оволодіння іноземними мовами; визначено засоби, які забезпечують рефлексивність процесу навчання та відповідно сприяють розвитку рефлексивних умінь студентів; охарактеризовано методику їх використання. Проаналізовано трактування поняття «рефлексія» в сучасній науковій літературі і зроблено висновок, що здатність до рефлексії є необхідною умовою автономії особистості. Показано, що рефлексія – це форма метакогніції, яка уможливлює пошук альтернативних рішень, аналіз ефективності власної діяльності, самоконтроль та самооцінку, а також забезпечує інтенсифікацію процесу вивчення іноземної мови. Конкретизовано рефлексивні вміння, необхідні студентам для успішної реалізації рефлексивної діяльності, проаналізовано шляхи їх формування і розвитку в умовах навчання у ВНЗ. Запропоновано шкалу самооцінювання студентами власних рефлексивних умінь, яка може використовуватись і викладачами для оцінювання рефлексивних умінь студентів. Показано, що у навчальному процесі необхідно використовувати ефективні засоби, які, з одного боку, сприяють розвитку рефлексії, а з іншого – допомагають розвивати мовленнєві навички та вміння. Зосереджено увагу на мовному портфелі, який є пакетом дркументів, що узагальнює досвід студентів, їхні погляди, а також уможливлює оцінювання рівня сформованості в них іншомовної комунікативної компетентності. Запропоновано етапи роботи з контрольними листами самооцінювання як компонентом мовного портфеля. Обґрунтовано доцільність і методику організації письмового аналізу результатів власного навчання, яка може бути частиною мовного портфеля і пропонуватись студентам на різних етапах (після виконання важливого завдання, в кінці семестру тощо).

Ключові слова


рефлексія; самооцінювання; вміння; мовний портфель; контрольні листи самооцінювання; письмовий аналіз результатів навчання

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Evropejskij jazykovoj portfel dlja filologov (prepodavatelej jazyka, pismennyh i ustnyh perevodchikov). Sost. K. M. Irishanova. [European Language Portfolio for philologists (teachers and interpreters)]. Moscow, MGLU, 2003, 73 p.

Boud D. Reflection: turning experience into learning / D. Boud, R. Keogh, D. Walker. – New York: Kogan Page, 1985. – 172 p.

Boyd E. M. Reflective learning: key to learning from experience / E. M. Boyd, A. W. Fales // Journal of Humanistic Psychology. – 1983. – № 23. – P. 99–117.

Chau J. Developing Chinese Students’ Reflective Second Language Learning Skills in Higher Education / J. Chau., G. Cheng // The Journal of Language Teaching and Learning. – 2012. – № 2 (1). – P. 15–32.

Esteve O. The ELP as a mediating tool for the development of self-regulation in foreign language learning university contexts: an ethnographic study / O. Esteve, M. Trenchs, J-T Pujola, M. Arumi, M. Birello // Perspectives from the European Language Portfolio: Learner autonomy and self-assessment; ed. by B. Kühn, Cavana M. L. P. – Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, 2012. – P. 73–100.

Jones M., Shelton M. Developing your portfolio: Enhancing your learning and showing your stuff: A Guide for the Early Childhood Student or Professional / M. Jones, M. Shelton. – New York: Routledge, 2006. – 184 p.

Moon J. Reflection in learning and professional development / J. Moon. – London: Kogan Page Limited, 1999. – 240 p.

Newton J. M. Uncovering knowing in practice amongst a group of undergraduate student nurses / J. M. Newton // Reflective Practice. – 2000. – № 1 (2). – P. 183–198.

Orland-Barak L. Portfolios as evidence of reflective practice: what remains‚ untold / L. Orland-Barak // Educational Research. – 2005. – № 47 (1). – P. 25–44.

Schneider G. European Language Portfolio: Guide for Developers / G. Schneider, P. Lenz. – 106 p. – [Електронний ресурс]. Available at: http:// https://rm.coe.int/1680459fa3.

Thorpe K. Reflective learning journals: from concept to practice / K. Thorpe // Reflective Practice. – 2004. – № 5 (3). – P. 327–343.

Wallman A. A categorization scheme for assessing pharmacy students’ levels of reflection during internships / A. Wallman, A. K. Lindblad, S. Hall, A. Lundmark, L. Ring // American Journal of Pharmaceutical Education. – 2008. – 71 (1). – P. 1–10.

Yancey K. B. Reflection in the writing classroom / K. B. Yancey. – Logan, Utah: Utah University Press 1998. – 224 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Evropejskij jazykovoj portfel dlja filologov (prepodavatelej jazyka, pismennyh i ustnyh perevodchikov). Sost. K. M. Irishanova. [European Language Portfolio for philologists (teachers and interpreters)]. Moscow, MGLU, 2003, 73 p.

Boud D. Reflection: turning experience into learning / D. Boud, R. Keogh, D. Walker. – New York: Kogan Page, 1985. – 172 p.

Boyd E. M. Reflective learning: key to learning from experience / E. M. Boyd, A. W. Fales // Journal of Humanistic Psychology. – 1983. – № 23. – P. 99–117.

Chau J. Developing Chinese Students’ Reflective Second Language Learning Skills in Higher Education / J. Chau., G. Cheng // The Journal of Language Teaching and Learning. – 2012. – № 2 (1). – P. 15–32.

Esteve O. The ELP as a mediating tool for the development of self-regulation in foreign language learning university contexts: an ethnographic study / O. Esteve, M. Trenchs, J-T Pujola, M. Arumi, M. Birello // Perspectives from the European Language Portfolio: Learner autonomy and self-assessment; ed. by B. Kühn, Cavana M. L. P. – Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, 2012. – P. 73–100.

Jones M., Shelton M. Developing your portfolio: Enhancing your learning and showing your stuff: A Guide for the Early Childhood Student or Professional / M. Jones, M. Shelton. – New York: Routledge, 2006. – 184 p.

Moon J. Reflection in learning and professional development / J. Moon. – London: Kogan Page Limited, 1999. – 240 p.

Newton J. M. Uncovering knowing in practice amongst a group of undergraduate student nurses / J. M. Newton // Reflective Practice. – 2000. – № 1 (2). – P. 183–198.

Orland-Barak L. Portfolios as evidence of reflective practice: what remains‚ untold / L. Orland-Barak // Educational Research. – 2005. – № 47 (1). – P. 25–44.

Schneider G. European Language Portfolio: Guide for Developers / G. Schneider, P. Lenz. – 106 p. – [Електронний ресурс]. Available at: http:// https://rm.coe.int/1680459fa3.

Thorpe K. Reflective learning journals: from concept to practice / K. Thorpe // Reflective Practice. – 2004. – № 5 (3). – P. 327–343.

Wallman A. A categorization scheme for assessing pharmacy students’ levels of reflection during internships / A. Wallman, A. K. Lindblad, S. Hall, A. Lundmark, L. Ring // American Journal of Pharmaceutical Education. – 2008. – 71 (1). – P. 1–10.

Yancey K. B. Reflection in the writing classroom / K. B. Yancey. – Logan, Utah: Utah University Press 1998. – 224 p.

Copyright (c) 2018 Iryna Zadorozhna

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.