DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.19.1.1

МИХАЙЛО БАЗНИК – ПЕДОЛОГ, АВТОР ОРИГІНАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧНЯ

ОЛЕКСАНДР МІХНО

Анотація


Висвітлено педологічну спадщину М. Базника шляхом аналізу його науково-педагогічних праць 1920–1930-х років. Простежено еволюцію педологічних поглядів педагога: від теоретичного розроблення ідей педології до практичного проведення досліджень учнів та методичних рекомендацій для застосування результатів педологічних досліджень у педагогічній діяльності вчителя. Доведено, що у 1920–1930-ті роки, в період розквіту педології, М. Базник став одним із найяскравіших представників цієї науки в Галичині, активно і систематично публікуючи свої праці у львівських науково-педагогічних виданнях «Учительське слово» і «Шлях навчання і виховання». Аргументовано, що свої наукові концепції вчений прагнув втілити на практиці, запропонувавши детальні методичні поради щодо вивчення учня вчителем з подальшим складанням характеристики школяра. Систематизовано у формі таблиці структуру педології за М. Базником, яка в його баченні складається з таких напрямів: психопедологія, патологічна педологія, фізіопедологія, лабораторна педологія, тестологія, теоретична педологія, педотехніка, моральна педологія. Обґрунтовано, що життєвість творчого доробку М. Базника зумовлена продуктивним поєднанням в його особі талановитого вченого-дослідника і досвідченого вчителя-практика.

Ключові слова


Михайло Базник; педологія; структура педології; вивчення учня; характеристика учня; методика складання характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Baznyk M. Deshho pro pedologiju [Something about pedology]. Uchytelske slovo. Teacher's Word. 1922, Zhovten, pp. 8–9.

Baznyk M. Pedologija je osnovoju vyhovannja i navchannja [Pedology is the basis of education and training]. Shljah vyhovannja j navchannja. – The Way of Education and Upbringing. 1928, vol. 4, pp. 1–5.

Baznyk M. Shho to je pedologija? [What is pedology?] Shljah vyhovannja j navchannja – The Way of Education and Upbringing. 1931. vol. 1. pp. 22–25.

Baznyk M. Tehnika j zagalni umovyny doslidiv u shkoli [Technique and general conditions of experiments at school]. Shljah vyhovannja j navchannja. – The Way of Education and Upbringing. 1931, vol. 2, pp. 50–54.

Baznyk M. Deshho zi suchasnoi harakterologii [Something about modern characterology]. Shljah vyhovannja j navchannja. – The Way of Education and Upbringing. 1931, vol. 2, pp. 54–56, vol. 3, pp. 91–94.

Baznyk M. Uchytel u roli doslinyka [Teacher in the role of researcher]. Shljah vyhovannja j navchannja. – The Way of Education and Upbringing. 1931, vol. 3, pp. 94–96.

Baznyk M. Fizychni pomiry u shkoli [Physical measurements at school]. Shljah vyhovannja j navchannja. – The Way of Education and Upbringing. 1931, vol. 4, pp. 137–139, vol. 5, pp. 168–170, vol. 6, pp. 215–220.

Baznyk M. Shkilni pomiry zmysliv [Schools Measurement of Sensations]. Shljah vyhovannja j navchannja. – The Way of Education and Upbringing. 1931, vol. 8, pp. 297–301.

Zavgorodnja T. Teorija i praktyka navchannja v Galychyni (1919–1939 roky) [The theory and practice of teaching in Galicia (1919–1939)], Ivano-Frankivsk, 2007, 392 p. (In Ukr.)

Olijnyk V. Uchytel-metodyst nacionalnogo gatunku [Teacher-methodologist of the national grade]. Kolos – Colossus, 1994,17 veresnja [September 17th], p. 3.

Pelypejko I. Myhajlo Baznyk: uchytel, shho vyperedzhav pedagogiku [Mykhailo Baznyk: teacher, who outpaced pedagogy]. Osvitjanskyj visnyk. – Educational Bulletin, 1998, 30 kvitnja [April 30th], p. 3.

Pogrebennyk Ja. Z pamjati lit. Pro Myhajla Baznyka, batka, ukrainskogo sichovogo strilcja, za profesijeju vchytelja narodnyh shkil Ukrainy i Polshhi [Memories. About Mikhailo Baznyk, father, Ukrainian Sich Riflemen, a teacher of public schools in Poland and Ukraine by profession]. Ukrainskyj almanah. – Ukrainian Almanac. 1997, Varshava, 1997, pp. 392–395.

Salyga N. “Uchytel, jakyj vyperedzhav pedagogiku”: ( do 120-richchja vid dnja narodzhennja Myhajla Jakovycha Baznyka – pedagoga, gromadsko-kulturnjgo dijacha, naukovcja) [«Teacher who outpaced pedagogy»: (to the 120th anniversary of the birth of Mykhailo Yakovich Baznyk – a teacher, public-cultural figure, scholar)], Ivano-Frankivsk, Lileja-NV Publ., 2010, 231 p. (In Ukr.)

Suhomlynska O. V. Personalija v istoryko-pedagogichnomu dyskursi / O. V. Suhomlynska [Personality in historical and pedagogical discourse]. Istoryko-pedagogichnyj proces: novi pidhody do zagalnyh problem [Historical and pedagogical process: new approaches to common problems], Kyiv, A.P.N. Publ., 2003, pp. 36–46. (In Ukr.)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Базник М. Дещо про педольогію / М. Базник // Учительське слово. – 1922. – Жовтень. – С. 8–9.

2. Базник М. Педольогія є основою виховання і навчання / М. Базник // Шлях виховання й навчання. – 1928. – Ч.4. – С. 1–5.

3. Базник М. Що то є педологія? / М. Базник // Шлях виховання й навчання. – 1931. – Ч. 1. – С. 22–25.

4. Базник М. Техніка й загальні умовини дослідів у школі / М. Базник // Шлях виховання й навчання. – 1931. – Ч. 2. – С. 50–54.

5. Базник М. Дещо зі сучасної характерології / М. Базник // Шлях виховання й навчання. – 1931. – Ч. 2. – С. 54–56; Ч. 3. – С. 91–94.

6. Базник М. Учитель у ролі дослідника / М. Базник // Шлях виховання й навчання. – 1931. – Ч. 3. – С. 94–96.

7. Базник М. Фізичні поміри у школі / М. Базник // Шлях виховання й навчання. – 1931. – Ч. 4. – С. 137–139; Ч. 5. – С. 168–170; Ч. 6. – С. 215–220.

8. Базник М. Шкільні поміри змислів / М. Базник // Шлях виховання й навчання. – 1931. – Ч. 8. – С. 297–301.

9. Завгородня Т. Теорія і практика навчання в Галичині (1919–1939 роки): монографія / Т. Завгородня. – Івано-Франківськ, 2007. – 392 с.

10. Олійник В. Учитель-методист національного гатунку // Колос. Громадсько-політичний часопис Заліщицької районної ради. – 1994. – 17 вересня. – С. 3.

11. Пелипейко І. Михайло Базник: учитель, що випереджав педагогіку // Освітянський вісник. Часопис Косівського районного відділу освіти. – 1998. – 30 квітня. – С. 3.

12. Погребенник Я. З пам’яті літ. Про Михайла Базника, батька, українського січового стрільця, за професією вчителя народних шкіл України і Польщі // Український альманах 1997. – Варшава, 1997. – С. 392–395.

13. Салига Н. «Учитель, який випереджав педагогіку»: (до 120-річчя від дня народження Михайла Яковича Базника – педагога, громадсько-культурного діяча, науковця) / Н. Салига. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. – 231 c.

14. Сухомлинська О. В. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі / О. В. Сухомлинська // Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. – К.: А.П.Н., 2003. – С. 36–46.

Copyright (c) 2019 ОЛЕКСАНДР МІХНО

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.