DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.19.1.20

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

HALYNA MESHKO, OLEKSANDR MESHKO

Анотація


Статтю присвячено дослідженню проблеми управління процесом попередження булінгу у закладі загальної середньої освіти. Представлено результати вивчення стану психологічної безпеки учнів, захищеності вчителів, їх емоційного благополуччя, а також опитування керівників закладів загальної середньої освіти щодо діяльності в означеному аспекті. Обґрунтовано і розроблено модель системи управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти, яка охоплює: мету; функції управління; принципи управління; суб’єктів системи управління; рівні управління; комплексну антибулінгову програму, шляхи її реалізації; моніторинг ефективності впровадження антибулінгової програми; діагностику та експертизу психологічної безпеки освітнього середовища і результат. Визначено аспекти управлінської діяльності щодо реалізації антибулінгової програми, які потребують узгоджених дій адміністрації, об’єднання зусиль класних керівників, вчителів, шкільного психолога, соціального педагога, а також учнів, батьків. Попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти представлено як управління складною педагогічною системою, в якій поєднуються проведення заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього характеру для протидії насиллю, контроль за рівнем емоційних навантажень учнів і вчителів, експертиза психологічної безпеки освітнього середовища, а також створюються умови для забезпечення емоційного комфорту суб’єктів освітнього процесу.

Ключові слова


заклад загальної середньої освіти; попередження булінгу; управління процесом попередження булінгу; антибулінгова програма; психологічна безпека; психологічно безпечне освітнє середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Bayeva I. A. Treningi psikhologicheskoi bezopasnosti v shkole [Trainings of psychological safety at school] / I. A. Bayeva. – SPb.: Rech', 2002. – 251 s.

Bulinh. Sytuatsia v Ukraini [Bullying. Situation in Ukraine]. [Elektronnyі resurs] – Rezhym dostupu: https://www.stopbullying.com.ua/adults/statistics/

Meshko H. M. Formuvannia psykholohichno bezpechnoho osvitnoho seredovyshcha u zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi [Formation of a psychologically safe educational environment in a general educational institution] / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Humanitarnyі visnyk DVNZ «Pereyaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoria Skovorody». – Tematychnyi vypusk «Mizhnarodni Chelpanivski psykholoho-pedahohichni chytannia». – Vyp. 37 (3). – T. II (22). – K.: Hnozys, 2017. – S. 62–71.

Obozova O. Psykholohichna bezpeka osvitnoho seredovyshcha [Psychological safety of the educational environment] / O. Obozova // Psykholoh. – 2011. – № 10 (442). – S. 3–6.

Chorniy M. Formuvannya mizhosobystisnykh vzayemyn v uchnivskomu kolektyvi pidlitkiv jak umova stvorennia psykholohichno bezpechnoho osvitnoho seredovyshcha [Formation of interpersonal relationships in the pupils’ group of teenagers as a condition for creating a psychologically safe educational environment] / M. Chorniy // Molodyy vchenyy. – № 2 (54). – 2018. – S. 650–654.

Taraszkiewicz M. Bezpieczna i przyjazna szkoła / Małgorzata Taraszkiewicz, Jarosław Kordziński. – Warszawa: WsiP, 2009. – 88 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Баева И. А. Тренинги психологической безопасности в школе / И. А. Баева. – СПб.: Речь, 2002. – 251 с.

2. Булінг. Ситуація в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.stopbullying.com.ua/adults/statistics/

3. Мешко Г. М. Формування психологічно безпечного освітнього середовища у загальноосвітньому навчальному закладі / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Вип. 37 (3). – Т. II (22). – К.: Гнозис, 2017. – С. 62–71.

4. Обозова О. Психологічна безпека освітнього середовища / О. Обозова // Психолог. – 2011. – № 10 (442). – С. 3–6.

5. Чорній М. Формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків як умова створення психологічно безпечного освітнього середовища / М. Чорній // Молодий вчений. – 2018. – № 2 (54).– С. 650–654.

6. Taraszkiewicz M. Bezpieczna i przyjazna szkoła / M. Taraszkiewicz, Jarosław Kordziński. – Warszawa: WsiP, 2009. – 88 s.

Copyright (c) 2019 HALYNA MESHKO, OLEKSANDR MESHKO

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.