ФОРМУВАННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ В КУРСІ БІОЛОГІЇ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • МИКОЛА МОСКАЛЕНКО Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.2.2

Анотація

Розглянуто можливість формувати очікувані результати навчання на прикладі вивчення теми «Обмін речовин і енергії» у старшій школі на профільному рівні. Вказано різницю між програмами рівнів «стандарт» і «профільний». Запропоновано підхід до викладання вказаної проблематики, що дозволяє сформувати в учнів такі окреслені шкільною програмою очікувані результати навчання, як уміння давати визначення, пояснювати і наводити приклади для основних біологічних та екологічних законів, закономірностей, правил. Відзначено, що під час навчання через розумові операції реалізується наступний знаннієвий компонент очікуваних результатів навчання: учні оперують термінами «метаболізм», «гомеостаз», «епігенез». Компонент ставлення реалізується через усвідомлення необхідності постійного оновлення елементів організму. Запропонована логіка навчального процесу забезпечує ефективне здобуття учнями знань про певні факти та явища в конкретному випадку розглянутої теми: здатність пояснювати явища живої природи із застосуванням елементів наукового методу пізнання, вміння концентруватися на вирішенні поставленої задачі, проводити самоконтроль якості виконання завдань. Наведено приклади завдань, які будуть забезпечувати формування здатності учнів прогнозувати зміни метаболізму клітини та організму під впливом зовнішніх факторів і вміння самостійно вишукувати нову інформацію, необхідну для формулювання обґрунтованих висновків щодо особливостей функціонування біо- та екосистем. Обґрунтовано таке подання навчального матеріалу, коли загальна абстрактна теза, виголошена на початку розділу, постійно отримує своє обґрунтування через здобуті учнями знання про біологічні явища.

Біографія автора

МИКОЛА МОСКАЛЕНКО, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат біологічних наук, доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-09