ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • НАТАЛІЯ ПАВЛОВА Рівненський державний педагогічний університет

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.2.8

Анотація

Професійну компетентність майбутнього вчителя інформатики розглядаємо як мету професійної підготовки за освітньою програмою «Середня освіта (інформатика)»; професійно-особистісну характеристику мотивованого фахівця; здатність особистості різносторонньо застосовувати фундаментальні знання у професійній діяльності; готовність особистості кваліфіковано виконувати професійні обов’язки; передумову особистісного й професійного розвитку. Вказано, що професійна компетентність є динамічним утворенням і тому, говорячи про формування компетентності, маємо на увазі оволодіння нею на певному рівні, зокрема, під час здобуття вищої освіти відбувається її цілеспрямоване формування, а подальший розвиток здійснюється після здобуття кваліфікації, під час професійної діяльності у закладах освіти. Компонентами професійної компетентності є загальні (педагогічні) і спеціальні (предметні) компетентності; останні відображають специфіку діяльності вчителя під час навчання (викладання та учіння) певного предмета. При цьому цей феномен є складним, оскільки питання щодо вироблення єдиного підходу до трактування змісту і структурних компонентів залишається відкритим, але ці розбіжності не мають принципових відмінностей і підкреслюють унікальність педагогічної діяльності. Формування професійної компетентності визначаємо як цілеспрямований процес щодо оволодіння знаннями з фундаментальної науки інформатики, методики навчання інформатики та суміжних дисциплін, а також вироблення умінь обґрунтовано їх застосовувати, розвитку професійно значущих особистісних якостей, набуття досвіду діяльності за фахом.

Біографія автора

НАТАЛІЯ ПАВЛОВА, Рівненський державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-09