ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • ОЛЕКСАНДР ВЕРІТОВ Запорізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.2.12

Анотація

Відзначено, що актуальність обраної теми дослідження зумовлена тим, що сучасні соціально-економічні реалії вимагають від фахівців галузі фізичної культури і спорту готовності до самореалізації професійного потенціалу в умовах ринкової економіки, а це передбачає отримання певних знань і вмінь із започаткування й розвитку власної справи. Метою статті є педагогічне конструювання форм і методів навчання у межах дисциплін, що забезпечують формування у майбутніх бакалаврів з фізичної культури і спорту підприємницького мислення. Для досягнення зазначеної мети використовувались абстрактно-логічний і системно-структурний методи дослідження. Дисциплінами, що забезпечують формування у здобувачів вищої освіти підприємницького мислення визначено «Підприємництво у фізичній культурі і спорті» і змістовний модуль «Стартапи у галузі» дисципліни «Інноваційні технології спортивного тренування та фізичної культури». Запропоновано форми і методи організації навчального процесу: традиційні лекції, лекції-прес-конференції, лекції-презентації, «круглий стіл», ділові ігри, метод проблемного навчання, робота у малих групах та метод індивідуальної роботи. Зазначені педагогічні умови формування підприємницького мислення сприяють створенню й закріпленню у студентів певних образів-зразків успішних бізнес-проектів у галузі, набуттю навичок самоаналізу підприємницького мислення з використанням відповідних діагностичних методик, створюють умови для творчого спілкування викладача з аудиторією, співтворчості, емоційної взаємодії, а також активізують самостійну пізнавальну діяльність студентів, спонукають їх до пошукової та дослідницької діяльності.

Біографія автора

ОЛЕКСАНДР ВЕРІТОВ, Запорізький національний університет

кандидат наук з фізичного виховання і спорту

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-09

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ