ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТА ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В РАМКАХ КУРСУ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА

Автор(и)

  • ЮЛІЯ ЮЛІНЕЦЬКА Національний університет «Одеська юридична академія»
  • ОКСАНА БАБІЙ Національний університет «Одеська юридична академія

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.2.17.

Анотація

Проаналізовано науковий фонд з проблеми оновлення методів організації освітніх процесів, що передбачає отримання здобувачами вищої освіти певних лінгвістичних та екстралінгвістичних компетентностей. Передумови і можливості формування компетентностей випливають із орієнтації освіти на загальний розвиток особистості майбутнього фахівця та підтримки принципів академічної доброчесності, приділяючи увагу опануванню навичок якісного академічного письма. Встановлено, що академічне письмо є елементом академічної культури і становить систему, в якій мова є засобом формування багатоаспектного комплексу умінь, що включає не лише лінгвістичні (синтаксичні, стилістичні тощо), а й екстралінгвістичні компетентності: логіка, аналіз, повага до інших ідей та текстів. Визначено суть необхідності дотримання етичних норм та навчання формулювати й доводити власні гіпотези й висновки, оформлювати академічний текст відповідно до властивостивих для англійської мови норм. Розкрито сутність понять «академічна доброчесність», «академічне письмо», «лінгвістична, екстралінгвістична компетентність». Дослідження доповнено структуровано розробленим навчальним посібником, що враховує досвід авторів зарубіжної лінгвістичної літератури, де серед навичок і вмінь, які вимагає англомовне академічне середовище, вказано вміння ефективно використовувати різні способи ведення конспектів, описувати графічну інформацію, писати наукові статті. Наголошено, що саме це зумовлює найбільші труднощі у здобувачів освіти та потребує такого підходу до навчання, в якому письмова компетентність є ключовою і загальний процес навчання будується на активному використанні письмової мовленнєвої діяльності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-09