ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • ГАЛИНА ГАВРИЩАК Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0480-5239
  • АНДРІЙ УРУСЬКИЙ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9937-1810

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.1

Ключові слова:

графічна компетентність, підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій, індивідуальне навчально-дослідне завдання, графічні редактори, верстат з цифровим програмним керуванням, фанера

Анотація

Обґрунтовано доцільність формування графічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій засобами комп’ютерно-орієнтованих технологій. Проаналізовано підготовку студентів з комп’ютерної графіки у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (далі – ТНПУ) при вивченні дисциплін «Нарисна геометрія, креслення та комп’ютерна графіка» і «Комп’ютерна графіка та мультимедіа». Запропоновано посилити підготовку здобувачів вищої освіти з виконання креслеників деталей (виробу) засобами графічних редакторів через самостійне виконання студентами креслеників деталей з використанням графічної програми у позааудиторний час у формі індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ). Обґрунтовано доцільність виконання креслеників деталей виробу у програмному середовищі з подальшим їх виготовленням на верстаті з цифровим програмним керуванням (ЦПК). Запропоновано фанеру як конструкційний матеріал для проєктування виробів з подальшим їх виготовленням на верстатах з ЦПК. Розкрито структуру ІНДЗ: виконати кресленики деталей виробу за інструкцією; надати «фотозвіт» послідовності виконання креслеників за інструкцією з коротким описом; виконати зміни конструкції виробу опираючись та знання й уміння сформованими при виконанні креслеників деталей за інструкцією. Наведено приклад інструкції, яка надається студентам при виконанні ІНДЗ у графічній програмі KOMPAS-3D. Подано зразок результату виконання студентами ІНДЗ – підставка під телефон.

Біографії авторів

ГАЛИНА ГАВРИЩАК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

АНДРІЙ УРУСЬКИЙ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, викладач

Посилання

Burynskyi V. M. Samostijna robota yak zasib udoskonalennia grafichnoi pidgotovky maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02. [Independent work as a means of improving the graphic training of future teachers of labor education: author's ref. dis ... cand. ped. Science: 13.00.02]. Kyiv, 2001. 20 p.

Havryshhak H. R. Zastosuvannia kompiuterno-oriyentovanykh texnologii navchalnoi grafichnoi diialnosti studentiv pedagogichnykh vuziv [Application of computer-oriented technologies of educational graphic activity of students of pedagogical universities]. Naukovi zapysky Ternopilskogo natsionalnogo pedagogichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seria Pedagogika. 2011. № 3. P. 226–230.

Hurevych R. S., Harkushevskyi V. S., Tsvilyk S. D. Hrafichna pidgotovka maibutnikh uchyteliv texnologii i kreslenia v umovakh informatyzatsii osvitnoho protsesu [Graphic training of future teachers of technology and drawings due to the informatization of the educational process]. Chasopys NPU imeni M. P. Dragomanova. Seriia 5: Pedagogichni nauky: realii ta perspektyvy. Kyiv, 2016. Vyp. 54. P. 50–56.

Nyshchak I. D. Metodychna systema navchania inzhenerno-grafichnykh dystsyplin maibutnikh uchyteliv texnologii: avtoreferat dys. ... d-ra. ped. nauk: 13.00.02. [Methodical system of teaching engineering and graphic disciplines of future teachers of technology: dissertation abstract. ... dr. ped. science: 13.00.02]. Kyiv, 2017. 42 p.

Sydorenko V. K., Shchetyna N. P. Integraciinyi pidxid do hrafichnoi pidgotovky vchytelia trudovoho navchania [Integration approach to graphic training of a teacher of labor education]. Trudova pidgotovka v zakladakh osvity. 2001. № 4. P. 36–39.

Yusupova M. F. Zastosuvania novykh informaciinykh texnologii v hrafichnii pidgotovtsi studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02. [Application of new information technologies in the graphic training of students of higher educational institutions: author's ref. dis. ... cand. ped. science: 13.00.02]. Kyiv, 2002. 19 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22