ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ У ВИВЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор(и)

  • АНДРІЙ ВЕЛЬГАЧ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0001-9937-0244
  • ІННА ГРОД Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0002-0785-2711

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.2

Анотація

Застосування інформаційних та комунікаційних технологій надає широкі можливості для організації навчально-пізнавальної діяльності школярів. У зв’язку з цим важливим є навчання майбутніх учителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у їх професійній діяльності. Оскільки значна увага приділяється не тільки знанням, якими повинні оволодіти випускники вузів, а й формуванню у них професійних умінь, то найбільшою мірою сучасним вимогам до вищої освіти відповідає новий вид навчальних завдань – професійно орієнтовані завдання. З’ясовано основні аспекти впровадження професійно орієнтованих завдань у навчальний процес педагогічних вищих навчальних закладів, досліджено нові можливості та шляхи використання у роботі вчителя пакету офісних програм, застосовано професійно орієнтовані завдання при створенні навчально-методичного комплексу для студентів непрофільних спеціальностей при вивченні Microsoft Office 2010. Наведено приклад формування поетапної та послідовної системи завдань для одержання певного кінцевого результату при врахуванні професійної спрямованості студентів. Розроблені нові підходи на основі впровадження професійно орієнтованих завдань до викладання курсу «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі», які дозволять студентам набуті знання та навички роботи з програмами офісного пакету вміло застосувати у навчанні і дадуть їм можливість гнучко адаптуватися в ситуаціях, що виникають у професійній діяльності вчителя, самостійно здобувати потрібні знання, ефективно використовувати їх для вирішення різноманітних проблем на практиці.Для розв’язання поставлених у дослідженні завдань було використано комплекс взаємопов’язаних методів: теоретичних: аналізу та узагальнення науково-педагогічної літератури, моделювання навчального процесу; емпіричних: спостереження за навчальним процесом у школі під час педагогічної практики та в університеті. Проникнення інформаційних технологій у навчальний процес вищого навчального закладу дозволяє педагогам якісно змінити зміст, методи та організаційні форми навчання.

Біографії авторів

АНДРІЙ ВЕЛЬГАЧ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат фізико-математичних наук, доцент

ІННА ГРОД, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

кандидат фізико-математичних наук, доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07