ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • ІГОР ВОЙТОВИЧ Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2813-5225
  • ОКСАНА ВОЙТОВИЧ Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine
  • ГАЛИНА МАРТИНЮК Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6842-5601

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.4

Ключові слова:

віртуальна лабораторія, хімічні дисципліни, здобувачі вищої освіти.

Анотація

Розглянуто переваги і недоліки використання віртуальних лабораторій з хімії в освітньому процесі підготовки майбутніх фахівців. Проаналізовано поняття «віртуальна лабораторія» та подано визначення віртуальної лабораторії з хімії як програмного середовища, що дозволяє з комп’ютерними моделями або безконтактно (дистанційно) з реальним обладнанням і реактивами формувати практичні уміння та навички шляхом проведення лабораторних дослідів, імітуючи послідовність дій дослідника в реальній лабораторії (або керуючи хімічними установками роботизованими засобами). Розглянуто наявні в інтернеті віртуальні лабораторії з хімії, які надають безкоштовний доступ до освітніх ресурсів та досліджено їх дидактичні і методичні можливості для підвищення рівня сформованості практичних умінь та навичок під час проведення хімічних дослідів. Встановлено, що використання віртуальної лабораторії з хімії сприяє формуванню практичних умінь при проведенні інтерактивних лабораторних занять з доповненням у реальних умовах; забезпечує індивідуальний темп оволодіння навичками хімічного експерименту; дає змогу досліджувати процеси, які потребують спеціальних умов; підвищує мотивацію до оволодіння новим матеріалом за рахунок роботи в віртуальному середовищі, що є близьким та цікавим для сучасного здобувача вищої освіти; забезпечує реалізацію самостійної підготовки до виконання дослідів в реальних лабораторних умовах. Проведене опитування здобувачів вищої освіти щодо ефективності впровадження віртуальних лабораторій в освітній процес вивчення хімічних дисциплін дозволяє констатувати, що така форма організації занять не повинна замінити традиційне виконання лабораторних робіт, а є лише їх доповненням.

Біографії авторів

ІГОР ВОЙТОВИЧ, Рівненський державний гуманітарний університет

доктор педагогічних наук, професор

ОКСАНА ВОЙТОВИЧ, Рівненський державний гуманітарний університет

доктор пед.наук, доцент

ГАЛИНА МАРТИНЮК, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат хімічних наук, доцент

Посилання

Gavronskaya Yu. Yu., Oksenchuk V. V. Virtualnyje laboratorii i virtualnyj eksperyment v obuchenii himii. [Virtual laboratories and virtual experiment in teaching chemistry] URL: https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/178/gavronskaya_178_178_183.pdf (data zvernennia 28.01. 2021).

Demonstracijnyj proekt Wolfram [Wolfram demonstration project]: veb-sajt. URL: https://demonstrations.wolfram.com/?source=footer (data zvernennia 03.02. 2021).

Interaktyvni modelyuvannya dlya nauky ta matematyky universytetu Kolorado [Interactive Simulations for Science and Mathematics, University of Colorado]: veb-sajt. URL: https://phet.colorado.edu/ (data zvernennia 25.01. 2021).

Internet-resursy dlya vykladannya ta vyvchennya himiyi ChemCollective [Online resources for teaching and studying chemistry ChemCollective]: veb-sajt. URL: http://chemcollective.org/home (data zvernennia 25.12. 2020).

Kozlovskyj E. O., Kravczov G. M. Vyrtualnaіa laboratoria v strukture systemy distancyonnogo obuchennіa [Virtual laboratory in the structure of the distance learning system]. Informacyonnyie tehnologiyi v obrazovaniyi. 2011. № 10. URL: file:///C:/Users/Win10/Downloads/itvo_2011_10_15.pdf (data zvernennia 27.01. 2021).

Laboratoria fakultetu mystetstv ta nauky Garvardskogo universytetu Labxchange [Laboratory of the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University Labxchange]: veb-sajt. URL: https://www.labxchange.org (data zvernennia 03.02. 2021).

Semenihina O. V., Shamonya V. G. Virtuani laboratorii yak instrument navchalnoi ta naukovoi dialnosti [Virtual laboratories as a tool for educational and scientific activities]. Pedagogichni nauky: teoria, istoria, innovacijni tehnologii. Sumy: Vyd-vo SumDPU im. A. S. Makarenka, 2011. № 1 (11). S. 341–346.

Truxyn A.V. Ob ispolzovanii virtualnykh laboratoryj v obrazovanii [There virtual laboratories using in education]. Otkrytoje distancyonnoje obrazovanyje. 2002. № 4 (8). S. 70–72. URL: https://ido.tsu.ru/files/pub2002/4(8)309Truhin_A._(TUSUR).pdf (data zvernennia 27.01. 2021).

Himia 10–11 klasy. Riven standartu. Navchalna programa dla zakladiv zagalnoi serednoi osvity [Chemistry 10-11 classes. Standard level. Curriculum for general secondary education institutions]. Zatverdzheno Ministerstvom osvity i nauky Ukrayiny. Nakaz № 1407 vid 23.10.2017 r. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (data zvernennia 26.01. 2021).

Himia [Chemistry]. Elektronnyj pidruchnyk: veb-sajt. URL: https://sites.google.com/view/allhemi/ (data zvernennya 25.12. 2020).

Yurchenko A. A. Virtualnyje laboratorii v uchebnoj fyzycheskoj srede [Virtual laboratories in the learning physical environment]. Informacijni tehnologiyi v profesijnij diyalnosti. 2016. № 10. URL: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/979 (data zvernennia 27.01. 2021).

Yurchenko A. O., Xvorostina Yu. V. Virtualna laboratoria yak skladova suchasnogo eksperymentu [Virtual laboratory as a component of modern experiment]. Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo universytetu. Seria: «Pedagogika. Socialna robota». 2016. Vyp. 2 (39). S. 281–283.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22