РОЛЬ ТЬЮТОРА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПЕРІОД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • ІРИНА КАМЕНСЬКА ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2872-5065

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.5

Ключові слова:

тьюторство, тьютор, викладач (тьютор), куратор, викладач, професійна підготовка.

Анотація

Розглянуто актуальну проблему використання тьюторської системи навчання та виховання студентської молоді в період запровадження дистанційного навчання. Обґрунтовано переваги запровадження дистанційного навчання задля запобігання ускладнення епідеміологічної ситуації та створення сприятливих умов навчання в умовах поширення COVID-19. Охарактеризовано особливості роботи викладача (тьютора) в умовах онлайн навчання. Встановлено, що запровадження дистанційного навчання через інтернет і періодичним консультуванням здобувачів освіти викладачами-консультантами (координаторами, тьюторами) є ресурсом для повноцінного забезпечення рівня засвоєння знань та набуття навичок, необхідних для роботи у майбутній професійній діяльності і подальшого кар’єрного зростання фахівців з охорони праці. Розкрито сутність поняття «тьютор». Теоретично обґрунтовано значення тьютора у дистанційній формі навчання в закладах вищої освіти (ЗВО). Встановлено, що тьютор є ключовою фігурою процесу дистанційного навчання. Визначено обов’язки, ролі, функції та завдання тьютора в сучасних умовах навчання задля забезпечення якості надання освітніх послуг у ЗВО та досягнення поставленої навчальної мети. Представлено педагогічні умови навчання, які реалізовує викладач (тьютор) у дистанційному навчанні при професійній підготовці майбутніх фахівців з охорони праці. З’ясовано, що роль викладача (тьютора) розширюється й оновлюється в системі запровадження дистанційної освіти. Встановлено, що він координує пізнавальний процес, використовуючи різноманітні форми взаємодії (семінари, вебінари, відеолекції, відеоконференції), удосконалює цифровий освітній контент, надає змістовні консультації, керує навчальними проектами тощо.

Посилання

Boiko, A. M. (2010). Tiutorstvo yak zasib zadovolennia osvitnikh potreb osobystosti, krainy i suspilstva [Tutoring as a means of meeting the educational needs of the individual, country and society]. Pedahohichni nauky – Pedagogical sciences, 1, 4–12 [in Ukrainian].

Brovarska, O. A. (2018). Rol tiutorstva u orhanizatsii osvitnoho protsesu VNZ v umovakh suchasnoho informatsiinoho suspilstva: perevahy ta problemy [The role of tutoring in the organization of the educational process of universities in the modern information society: advantages and problems]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina» – Collection of scientific works of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the University «Ukraine». (1) 15. 16–19 [in Ukrainian].

Yeromina, L. Ye., Milchevska, H. S. (2018). Tiutor yak transformatsiia tradytsiinykh rolei pedahoha [Tutor as a transformation of traditional teacher roles]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools, 60 (1). 81–85 [in Ukrainian].

Zarishniak, I. M. (2019). Tiutorstvo yak pedahohichne yavyshche [Tutoring as a pedagogical phenomenon]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriia «Pedahohichni nauky» – Bulletin of Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series «Pedagogical Sciences», 4. 10–18 [in Ukrainian].

Kamenska, I. (2020). Osoblyvosti orhanizatsii osvitnoho protsesu u zakladakh vyshchoi osvity v umovakh pandemii [Features of the organization of the educational process in higher education in a pandemic]. Zbirnyk naukovykh prats «ΛΌГOΣ» – Collection of scientific works «ΛΌГOΣ». 65–67. URL: https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v3.19 [in Ukrainian].

Koicheva, T. I. (2004). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv humanitarnykh spetsialnostei yak tiutoriv dlia systemy dystantsiinoi osvity [Training of future teachers of humanities as tutors for the distance education system]. Extended abstract of candidates thesis. Odesa [in Ukrainian]

Kostikova, M. V., Skrypina, I. V. (2011). Pro deiaki aspekty diialnosti tiutora v systemi dystantsiinoi osvity [About some aspects of the tutor's activity in the system of distance education]. Systemy obrobky informatsii – Information processing systems, 7 (97), 72–75 [in Ukrainian].

Kukharenko, V. M. (2019). Tiutor dystantsiinoho ta zmishanoho navchannia [Distance and blended learning tutor]. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].

Lisitsa, V. V., Mykhailenko, O. M. (2017). Problemy pidhotovky vykladacha do zdiisnennia dystantsiinoho navchannia [Problems of teacher training for distance learning]. Dystantsiina osvita: zabezpechennia dostupnosti ta neperervnoi osvity vprodovzh zhyttia (E-Learning and University Education2017): materialy XLII Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii – Distance education: ensuring accessibility and lifelong learning (E-Learning and University Education2017): materials of the XLII International Scientific and Methodological Conference. (pp. 140–142). Poltava: PUET [in Ukrainian].

Osadcha, K. (2016). Tiutorstvo yak prostir dlia pedahohichnoi diialnosti [Tutoring as a space for teaching]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu – Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University, 1 (16), 52–60 [in Ukrainian].

Polozhennia «Pro dystantsiine navchannia» [Regulations «About distance learning»]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text [in Ukrainian].

Stepanenko, O. O. (2018). Obgruntuvannia poniattia «tiutor» u osvitno-doslidnytskomu prostori [Substantiation of the concept of «tutor» in the educational and research space]. Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova – Scientific notes of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, 138, 198–204 [in Ukrainian].

Yaloveha, N. I. (2017). Roli ta funktsii tiutora u protsesi dystantsiinoho navchannia [Roles and functions of a tutor in the process of distance learning]. Dystantsiina osvita: zabezpechennia dostupnosti ta neperervnoi osvity vprodovzh zhyttia (E-Learning and University Education 2017): materialy XLII Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii – Distance education: ensuring accessibility and lifelong learning (E-Learning and University Education 2017): materials of the XLII International Scientific and Methodological Conference. (рр. 304–306). Poltava: PUET [in Ukrainian].

Bourdeau, J., & Grandbastien, M. (2010). Modeling tutoring knowledge. In R. Nkambou, J. Bourdeau, & R. Mizoguchi (Eds.). Advances in intelligent tutoring systems (Vol. 308, 123–143). Berlin/Heidelberg: Springer. Computers & Education, 59, 925–936 [in English].

Copaci, I. A., & Rusu, A. S. (2015). A profile outline of higher education e-tutoring programs for the digital-native student – literature review. International conference «Education, reflection, development», ERD 2015, 3–4 July 2015, Cluj-Napoca, Romania, 145–153 [in English].

Krajewska, A., & Kowalczuk-Waledziak, M. (2014). Possibilities and Limitations of the Application of Academic Tutoring in Poland. Higher Education Studies, 4 (3), 9–18 [in English].

Lobato, C., & Ilvento, M. C. (2013). La Orientación y tutoría universitaria: una aproximación actual. Revista de Docencia Universitaria (REDU). Número monográfico dedicado a Tutoría y Sistemas de orientación y apoyo a los estudiantes, 11 (2), Mayo-Agosto, 17–25 [in Spanish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22