ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • СВІТЛАНА ВИСОТЧЕНКО Київський національний торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0003-0393-4928
  • ІРИНА МАЛИНОВСЬКА Київський національний торговельно-економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.11

Анотація

Здійснено огляд ключових особливостей викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання. Встановлено, що в основі сучасних парадигм освіти лежать науково-теоретичні поняття, які відображають основні риси дійсності. До них належать особистісно зорієнтоване навчання, індивідуалізація і диференціація навчальної діяльності, формування мотивації навчання, саморозвиток студентів та ін. Ці концептуальні ідеї освіти успішно реалізуються в сучасному інформаційно-освітньому середовищі, що забезпечує організацію навчального процесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій як очно, так і дистанційно. Сучасні парадигми навчання іноземних мов відображають основні риси існуючої системи освіти. Розглянуто дистанційне навчання як один з актуальних напрямків модернізації освіти, а також особливості викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання. Вказано, що процес впровадження дистанційного навчання в систему освіти в різних країнах має свої особливості. Специфіка предмета «Іноземна мова» передусім пов’язана з тим, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи науки, а способи діяльності – навчання різним видам мовленнєвої діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню та письму. Вона співвідноситься зі специфікою дистанційного навчання, основними особливостями якого є мережева (віддалена) взаємодія всіх учасників навчального процесу і порівняно більший обсяг самостійної роботи, що проводиться в режимі «Just in time», інтерактивність, відбір і структурування навчального матеріалу (автентичні тексти), педагогічні технології та ін. Підсумовано, що дистанційне навчання є мотивуючим фактором у вивченні іноземних мов, сприяє досягненню особистісних, метапредметних, предметних результатів навчання, а в кінцевому рахунку – мети навчання іноземних мов: формування іншомовної комунікативної компетентності.

Біографії авторів

СВІТЛАНА ВИСОТЧЕНКО, Київський національний торговельно-економічний університет

cтарший викладач

ІРИНА МАЛИНОВСЬКА, Київський національний торговельно-економічний університет

cтарший викладач

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07