ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • СВІТЛАНА ВИСОТЧЕНКО Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0393-4928
  • ІРИНА МАЛИНОВСЬКА Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0867-3715

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.11

Ключові слова:

дистанційне навчання, електронне навчання, специфіка, іноземна мова, інтернет-ресурс, блог, Веб 2.0

Анотація

Здійснено огляд ключових особливостей викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання. Встановлено, що в основі сучасних парадигм освіти лежать науково-теоретичні поняття, які відображають основні риси дійсності. До них належать особистісно зорієнтоване навчання, індивідуалізація і диференціація навчальної діяльності, формування мотивації навчання, саморозвиток студентів та ін. Ці концептуальні ідеї освіти успішно реалізуються в сучасному інформаційно-освітньому середовищі, що забезпечує організацію навчального процесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій як очно, так і дистанційно. Сучасні парадигми навчання іноземних мов відображають основні риси існуючої системи освіти. Розглянуто дистанційне навчання як один з актуальних напрямків модернізації освіти, а також особливості викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання. Вказано, що процес впровадження дистанційного навчання в систему освіти в різних країнах має свої особливості. Специфіка предмета «Іноземна мова» передусім пов’язана з тим, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи науки, а способи діяльності – навчання різним видам мовленнєвої діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню та письму. Вона співвідноситься зі специфікою дистанційного навчання, основними особливостями якого є мережева (віддалена) взаємодія всіх учасників навчального процесу і порівняно більший обсяг самостійної роботи, що проводиться в режимі «Just in time», інтерактивність, відбір і структурування навчального матеріалу (автентичні тексти), педагогічні технології та ін. Підсумовано, що дистанційне навчання є мотивуючим фактором у вивченні іноземних мов, сприяє досягненню особистісних, метапредметних, предметних результатів навчання, а в кінцевому рахунку – мети навчання іноземних мов: формування іншомовної комунікативної компетентності.

Біографії авторів

СВІТЛАНА ВИСОТЧЕНКО, Київський національний торговельно-економічний університет

cтарший викладач

ІРИНА МАЛИНОВСЬКА, Київський національний торговельно-економічний університет

cтарший викладач

Посилання

Basaraba, N. (2013). Platforma dystantsijnoho navchannia Moodle ta i vykorystannia v orhanizatsii navchalnoho protsesu [Moodle distance learning platform and its possibilities in the organization of the teaching process]. Nova pedahohichna dumka [New Pedagogic Thought]. No 2, p. 63 – 66.

Hladyr, А. І., Zachepa, N. V., Motrunich, O. O. (2015). Systemy dystantsijnoho navchannia – ohliad prohramnykh platform [Distance learning systems – an overview of platforms]. Access mode: http://www.kdu.edu.ua/statti/Tezi/Tezi_2012/43.pdf

Demida, B., Sahajdak, S., Kopyl, I. (2011). Systemy dystantsijnoho navchannia: ohliad, analiz, vybir [Distance learning systems: overview, analysis, choice]. Kompyuterni nauky ta informatsiini tehnolohii [Computer science and informational technologies]. No 694, p. 98–107.

Lebedeva, M. B., Ahaponov, S. V., Horiunova, M. A. (2015). Distancionnye obrazovatelnyie tehnologi: proektirovanie i realizacia uchebnyкh kursov [Distance learning technologies: preparing and teaching courses]. St. Petersburg, BHV-Peterburg, 2010. 336 p.

Dunina, I. M. (2011). Platformy dystantsijnoho navchannia v universytetakh Frantsii [Distance learning platforms in French universities]. Naukovyi visnyk Donbasu. N. 4. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_4_7

Kontseptsiia rozvytku dystantsijnoi osvity v Ukraini [Distance learning development concept in Ukraine]. Access mode: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html

Obzor LinguaLeo – onlajn servisa dlja izuchenija anglijskogo jazyka [Overview of LinguaLeo – an online service for English language learning]. Access mode: http://langformula. ru/lingualeo

Osadchyi, V. V. (2010). Systema dystantsijnoho navchannia universytetu [University distance learning system]. Naukovyi visnyk of Melitopol State Pedagogical University named after Bohdan Khmelnytsky, N. 5, p. 214–225.

Sysoyeva, S. O. (2015). Distance learning systems: a comparative analysis of teaching possibilities. Access mode: http://www.universum.kiev.ua/attachments/ article/234/url.pdf.

Sovremennye platformy dlja distancionnogo obuchenija: shirokij vybor, bezgranichnye vozmozhnosti [Modern distance learning platforms: great choice, unlimited possibilities]. Access mode: http://hrdocs.ru/poleznaya-informacziya/sovremennyieplatformyi-dlya-distanczionnogo-obucheniya-shirokij-vyibor,-bezgranichnyie-vozmozhnosti.

Busuu – obzor onlajn-servisa dlja izuchenia 12 jazykov [Busuu – overview of the online service for learning 12 languages]. Access mode: http://langformula.ru/busuu

Classroom – interaktivnyj servis Google dlja uchitelej i uchashhihsja [Classroom – Google interactive service for teachers and students]. Access mode: http://www.pcweek.ru/its/article/ detail.php?ID=163279

Lang-8 – praktikuem pis’mennyj anglijskij jazyk [Lang-8 – let’s learn English writing]. Access mode: http://langformula.ru/lang-8

Moodle. Access mode: https://moodle.org/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22