ВПЛИВ МЕТАКОГНІТИВНИХ СТРАТЕГІЙ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ЧИТАННЯ ТА АКАДЕМІЧНУ УСПІШНІСТЬ МАГІСТРАНТІВ

Автор(и)

  • ІРИНА ЛЕВЧИК Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0001-9655-3862
  • ОКСАНА МАЗУР Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0003-2428-4928
  • НАТАЛІЯ ЗАКОРДОНЕЦЬ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0003-4202-5516

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.12

Анотація

Розглянуто вплив і переваги використання метакогнітивних стратегій для вдосконалення читацької майстерності магістрантів немовних факультетів у процесі вивчення курсу англійської мови для академічних цілей. Уточнено поняття «стратегії читання» і «метакогнітивні стратегії читання». Визначено основні структурні компоненти, розглянуто функції метакогнітивних стратегій, їх роль у роботі з академічними текстами. Визначено найбільш ефективні метакогнітивні стратегії, які застосовують магістранти з високою академічною успішністю. Представлено теоретичні підходи до метакогнітивних стратегій читання, їхні функцій і ролі в розумінні академічних текстів. Досліджено метакогнітивні стратегії читання англомовних академічних текстів у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (далі – ТНПУ). Ці матеріали зібрані за допомогою інтерв’ю у фокус-групах за адаптованою шкалою опитувальника АМОЧС (Анкета з метакогнітивної обізнаності в читацьких стратегіях). Дослідження має описовий характер; воно здійснено з метою збору інформації на початковому етапі експерименту щодо використання магістрантами стратегій метакогнітивного читання в їх університетському курсі академічної англійської мови. Аналіз даних проводився за допомогою візуалізації зображень тексту, вибору основних ідей / головних речень, сканування тексту, узагальнення інформації, питань для самоперевірки, пов’язування нової інформації з раніше вивченою. Теоретично дослідження сприяло поглибленому вивченню теми, продемонструвавши багатообіцяючі результати про вплив застосування метакогнітивних стратегій читання на майстерність англомовного читання студентів магістратури ТНПУ. Вказано, що практичне значення передбачає включення навчальних програм на основі курсів розуміння прочитаного для студентів, які вивчають англійську мову, як додаткових до основних або факультативних курсів на основі практичних посібників для викладачів щодо використання метакогнітивних стратегій у читанні іноземною мовою, а також розробку тренінгів чи семінарів.

Біографії авторів

ІРИНА ЛЕВЧИК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

ОКСАНА МАЗУР, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, викладачка

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07