ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ЦІКАВОГО МОВОЗНАВСТВА

Автор(и)

  • ГАЛИНА ОДИНЦОВА Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0003-0808-1522

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.13

Анотація

Розглянуто питання формування граматичної компетентності як складової лінгвістичної компетентності особистості. Проаналізовано сутність дефініції «граматична компетентність», запропоновано власне розуміння цього поняття. Виокремлено структурні компоненти граматичної компетентності (граматичні знання, граматичні уміння й навички, граматична усвідомленість). Зазначено, що вивчення граматичної системи мови вимагає логічних операцій аналізу наукової інформації, уміння порівнювати й зіставляти мовні факти, їх узагальнювати, виявляти певні закономірності. Окреслено можливості навчальної дисципліни «Формування мовної особистості молодшого школяра засобами цікавого мовознавства» у процесі формування граматичної компетентності студентів у контексті дисциплін лінгвістичного циклу. Акцентовано увагу на використанні елементів цікавого мовознавства при опрацюванні студентами понятійно-категоріального апарату. Запропоновано враховувати інтерпретації лінгвістичних термінів мовознавцями, співвідносити сучасні терміни з їхніми відповідниками у старих граматиках. Доведено, що в діахронічному плані відбулося звуження дефініції терміна «граматика». Виокремлено також інші методи та прийоми роботи при формуванні граматичної компетентності студентів (розкриття етимології мовних понять, використання лінгвістичних афоризмів, елементів порівняльно-історичного мовознавства, дидактичної поезії, лінгвістичних казок, цікавих завдань і вправ, загадок, завдань-жартів, виконання навчальних проєктів), які сприяють розширенню наукового кругозору майбутніх педагогів, підвищенню їхнього професійного рівня.

Біографія автора

ГАЛИНА ОДИНЦОВА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Розглянуто питання формування граматичної компетентності як складової лінгвістичної компетентності особистості. Проаналізовано сутність дефініції «граматична компетентність», запропоновано власне розуміння цього поняття. Виокремлено структурні компоненти граматичної компетентності (граматичні знання, граматичні уміння й навички, граматична усвідомленість). Зазначено, що вивчення граматичної системи мови вимагає логічних операцій аналізу наукової інформації, уміння порівнювати й зіставляти мовні факти, їх узагальнювати, виявляти певні закономірності. Окреслено можливості навчальної дисципліни «Формування мовної особистості молодшого школяра засобами цікавого мовознавства» у процесі формування граматичної компетентності студентів у контексті дисциплін лінгвістичного циклу. Акцентовано увагу на використанні елементів цікавого мовознавства при опрацюванні студентами понятійно-категоріального апарату. Запропоновано враховувати інтерпретації лінгвістичних термінів мовознавцями, співвідносити сучасні терміни з їхніми відповідниками у старих граматиках. Доведено, що в діахронічному плані відбулося звуження дефініції терміна «граматика». Виокремлено також інші методи та прийоми роботи при формуванні граматичної компетентності студентів (розкриття етимології мовних понять, використання лінгвістичних афоризмів, елементів порівняльно-історичного мовознавства, дидактичної поезії, лінгвістичних казок, цікавих завдань і вправ, загадок, завдань-жартів, виконання навчальних проєктів), які сприяють розширенню наукового кругозору майбутніх педагогів, підвищенню їхнього професійного рівня.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07