ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ЦІКАВОГО МОВОЗНАВСТВА

Автор(и)

  • ГАЛИНА ОДИНЦОВА Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0808-1522

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.13

Ключові слова:

цікаве мовознавство, граматична компетентність, граматика, термінологія, майбутні педагоги, мовна особистість

Анотація

Розглянуто питання формування граматичної компетентності як складової лінгвістичної компетентності особистості. Проаналізовано сутність дефініції «граматична компетентність», запропоновано власне розуміння цього поняття. Виокремлено структурні компоненти граматичної компетентності (граматичні знання, граматичні уміння й навички, граматична усвідомленість). Зазначено, що вивчення граматичної системи мови вимагає логічних операцій аналізу наукової інформації, уміння порівнювати й зіставляти мовні факти, їх узагальнювати, виявляти певні закономірності. Окреслено можливості навчальної дисципліни «Формування мовної особистості молодшого школяра засобами цікавого мовознавства» у процесі формування граматичної компетентності студентів у контексті дисциплін лінгвістичного циклу. Акцентовано увагу на використанні елементів цікавого мовознавства при опрацюванні студентами понятійно-категоріального апарату. Запропоновано враховувати інтерпретації лінгвістичних термінів мовознавцями, співвідносити сучасні терміни з їхніми відповідниками у старих граматиках. Доведено, що в діахронічному плані відбулося звуження дефініції терміна «граматика». Виокремлено також інші методи та прийоми роботи при формуванні граматичної компетентності студентів (розкриття етимології мовних понять, використання лінгвістичних афоризмів, елементів порівняльно-історичного мовознавства, дидактичної поезії, лінгвістичних казок, цікавих завдань і вправ, загадок, завдань-жартів, виконання навчальних проєктів), які сприяють розширенню наукового кругозору майбутніх педагогів, підвищенню їхнього професійного рівня.

Біографія автора

ГАЛИНА ОДИНЦОВА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Розглянуто питання формування граматичної компетентності як складової лінгвістичної компетентності особистості. Проаналізовано сутність дефініції «граматична компетентність», запропоновано власне розуміння цього поняття. Виокремлено структурні компоненти граматичної компетентності (граматичні знання, граматичні уміння й навички, граматична усвідомленість). Зазначено, що вивчення граматичної системи мови вимагає логічних операцій аналізу наукової інформації, уміння порівнювати й зіставляти мовні факти, їх узагальнювати, виявляти певні закономірності. Окреслено можливості навчальної дисципліни «Формування мовної особистості молодшого школяра засобами цікавого мовознавства» у процесі формування граматичної компетентності студентів у контексті дисциплін лінгвістичного циклу. Акцентовано увагу на використанні елементів цікавого мовознавства при опрацюванні студентами понятійно-категоріального апарату. Запропоновано враховувати інтерпретації лінгвістичних термінів мовознавцями, співвідносити сучасні терміни з їхніми відповідниками у старих граматиках. Доведено, що в діахронічному плані відбулося звуження дефініції терміна «граматика». Виокремлено також інші методи та прийоми роботи при формуванні граматичної компетентності студентів (розкриття етимології мовних понять, використання лінгвістичних афоризмів, елементів порівняльно-історичного мовознавства, дидактичної поезії, лінгвістичних казок, цікавих завдань і вправ, загадок, завдань-жартів, виконання навчальних проєктів), які сприяють розширенню наукового кругозору майбутніх педагогів, підвищенню їхнього професійного рівня.

Посилання

Amelina S. M. Formuvannia hramatychnoi kompetentsii u profesiyniy pidhotovtsi maybutnikh perekladachiv [Grammatical competence formation in the professional training of the future translators]. Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrayiny. Seriya: Pedahohika, psykhologia, filosofia. 2014. Vyp. 199 (1). P. 22–27.

Vykhovanets I. R. U sviti gramatyky [In grammar world]. K.: Radianska shkola, 1987. 191 p.

Vovk O. I. Suchasna strategia formuvannia anhlomovnoi gramatychnoi kompetentsii u studentiv-filologiv [Modern strategy of philology students’ English grammatical competence formation]. Psykhologo-pedagogichni problemy silskoi shkoly. 2008. № 27. P. 5–10.

Dyka N. M. Formuvannia linhvistychnoi terminolohii v uchniv osnovnoi shkoly pid chas vyvchennia hramatyki [Linguistic terminology in primary school students’ formation during the study of grammar]. Studia methodologica. 2011. Vyp. 31. P. 29–33.

Drozd M., Kyiak T. Aspekty formuvannia terminolohichnykh standartiv [Aspects of terminological standards formation]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seria «Problemy ukrayinskoyi terminolohii». 2002. № 453. P. 501–507.

Zagalnoyevropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsinyuvannia / Za red. S. YU. Nikolayeva [Common European framework of reference for language: learning, teaching, assesment]. K.: Lenvit, 2003. 273 p.

Kushnir T. I. Formuvannia hramatychnoi kompetentsii uchniv 8–9 klasiv u protsesi vyvchennia syntaksysu: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02 [Grammatical competence of 8–9 grade students’ formation in the course of syntax study]. Kyiv, 2016. 20 p.

Movchun A. Etymologia gramatychnykh terminiv [Etymology of grammatical terms]. Dyvoslovo. 2000. № 7. P. 24–26.

Odyntsova H., Kodlyuk YA. Tsikave movoznavstvo v pochatkoviy shkoli [Interesting linguistics in primary school]. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2013. 208 p.

Odyntsova H. Osoblyvosti vyvchennia lingvistychnoi terminologii u pochatkovykh klasakh [Peculiarities of studying linguistic terminology in primary school]. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedagogichnogo universytetu. Seria: Pedagogika. 2004. № 2. P. 101–103.

Trigub I. P. Formuvannia hramatychnoi kompetentsii u studentiv nemovnykh spetsialnostey VNZ u protsesi vyvchennia anhliyskoi movy [Grammatical competence formation in students of non-linguistic specialties during the English learning process]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnogo humanitarnogo universytetu. Seria: Filologia. 2014. № 10. T. 2. P. 74–77.

Ukrayinska mova: Entsyklopedia [Ukrainian language: Encyclopedia]. K.: Ukrainska entsyklopedia im. M. P. Bazhana, 2000. 752 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22