МЕТОДИЧНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

  • ГАЛИНА ГЕНСЕРУК Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5156-7280
  • МАРТИНЮК СЕРГІЙ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5611-3317

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.15

Ключові слова:

цифрова компетентність, цифрові технології, майбутній учитель, концепція, система.

Анотація

Обґрунтовано, що в умовах формування цифрової компетентності педагогів нової генерації в сучасних закладах вищої освіти (ЗВО) необхідною є розробка методичної складової системи розвитку цифрової компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю, яка має визначати цілі, змістове наповнення, методи, форми і засоби цієї компетентності. Проаналізовано міжнародні документи щодо цифрової компетентності для громадян, зокрема рамку цифрових компетентностей DigCompEdu і стандарти ЮНЕСКО «Структура ІКТ-компетентності вчителів. Рекомендації ЮНЕСКО, версія 3», які відображають останні технологічні і педагогічні досягнення в застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті. Представлено опис цифрової компетентності педагогічного працівника, що включає вимоги і навички, якими він повинен володіти, а також рівні його цифрової компетентності. Проаналізовано новий План дій цифрової освіти на 2021–2027 рр., який окреслює бачення Європейської Комісії щодо якісної та доступної цифрової освіти, і прийняту в Україні в 2020 р. Концепцію розвитку цифрових компетентностей. Відзначено, що реалізація вказаної Концепції передбачає нормативно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення, терміни й індикатори виконання. Представлено й описано методичну складову системи розвитку цифрової компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю, що розроблена відповідно до європейських рамок цифрових компетентностей, Концепції розвитку цифрових компетентностей і здійснюється у цифровому освітньому середовищі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Біографії авторів

ГАЛИНА ГЕНСЕРУК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

МАРТИНЮК СЕРГІЙ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат физико-математических наук, доцент

Посилання

Vorotnikova I. Umovy formuvannia tsyfrovoi kompetentnosti vchytelia u pisliadyplomnii osviti [Conditions for forming the teacher’s digital competency in the postgraduate education]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu. 2019. Vyp 6. S. 101–118.

Hrynevych L., Elkin O., Kalashnikova S., Kobernyk I., Kovtunec V. ta inshi. Nova ukrainskа shkolа [New Ukrainian School] / zah. red. M. Hryshchenko. 2016. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

Zakhar O. Rozroblennia standartu tsyfrovoi kompetentnosti pedahohiv mykolaivskoi oblasti [Development of teachers' digital competence standard in Mykolaiv region]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu. 2019. Spetsvypusk. S. 418–427.

Kontseptsia rozvytku tsyfrovykh kompetentnostei [The concept of digital competence development]. 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#n93

Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii [On Approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018–2020 and approval of the plan of measures for its implementation]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р.

Morze N., Bazeliuk O., Vorotnykova I., Dementiievska N., Zakhar O., Nanaieva T., Pasichnyk O., Chernikova L. Opys tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnoho pratsivnyka (proekt) [Description of digital competence of a pedagogical worker (project)]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu. 2019. Spetsvypusk. S. 1–53.

Morze N., Vember V., Hladun M. 3D kartuvannia tsyfrovoi kompetentnosti v systemi osvity Ukrainy [3d mapping of digital competency in ukrainian education system]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 2019. Vyp. 2 (70). S. 28–42.

Petukhova L. Ye. Teoretyko-metodychni zasady formuvannia informatychnykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Theoretical and methodical principles of formation of informational competences of future teachers of elementary school]: avtoref. dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.04. Odesa, 2009. 41 s.

Rafalska M. V. Formuvannia informatychnykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv informatyky u protsesi navchannia metodiv obchyslen [Formation of informative competences of future teachers of informatics in the process of teaching methods of computing]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. K., 2010. 225 s.

Fedoruk H. Formuvannia informatsiyno-komunikatsiynoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv tekhnolohii u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of information and communication competence of future teachers of technology in the process of professional training]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Vinnytsia, 2015. 252 s.

Yashanov Ya. Teoretyko-metodychni zasady systemy informatychnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia [Theoretical and methodical principles of the system of informational training of future teachers of labor education]: dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.04. K., 2010. 456 s.

Digital Education Action Plan (2021–2027). (2020). URL: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

Henseruk, H., Buyak, B., Kravets, V., Tereshchuk, H., Boiko, M. Digital transformation of the learning environment at university, Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning University of Silesia in Katowice, Poland, 2020. Vol. 12. P. 325–335.

Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union Luxembourg, 2017. 95 p.

UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. 2020. URL: URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22