НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ЯК ФОРМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

  • ІРИНА ПРОЦЕННКО Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1792-7200
  • МАРІЯ БИКОВА Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0386-1856

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.16

Ключові слова:

методична робота, система, професійна компетентність, вчитель, заклад освіти.

Анотація

На основі розгляду теоретико-методологічної та наукової літератури проаналізовано сутність основних понять проблематики дослідження. З’ясовано, що управління властиве тільки складним цілісним системам. Визначено, що кожний педагог, керівник навчального закладу на своєму місці та узгоджено з колегами має виконувати саме йому визначені функції, одночасно спрямовуючи свою діяльність на досягнення спільної мети системи. Вказано, що управління розвитком професійної компетентності вчителя, як правило, здійснюється на декількох рівнях: ієрархічне управління (виникає у зв’язку з наказом, розпорядженням, вимогою, утворенням режимів та обмежень, котрі є частиною основної документації навчального закладу); паритетне управління (передбачає демократичну, зацікавлену, рівну для всіх участь в житті і діяльності навчального закладу, в процесі якого не існує керівників і підлеглих, а є корисна спільна діяльність, зорієнтована на використання особистих зацікавлень і якостей у спільній роботі; паритетна взаємодія надає можливість відкриття прихованих здібностей викладача, відбувається взаємонавчання) та латентне управління (має за мету за допомогою численної кількості інформації та можливостей ззовні стимулювати творчий пошук викладача, наштовхнути його на самостійне винайдення ідеї чи рішення). З’ясовано, що науково-методична робота у навчальному закладі – це цілісна, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності кожного викладача і вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою і самовихованням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а зрештою – на вдосконалення освітнього процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку конкретних фахівців.

Біографія автора

МАРІЯ БИКОВА, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посилання

Androshhuk I. (2015) Model upravlinnya rozvytkom profesijnoyi kompetentnosti vchytelya-filologa v mizhatestacijnyj period. [Model of management of development of professional competence of the teacher-philologist in the intertest period] URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_9/3.pdf

Yelnykova G.V. (2017) Adaptyvne texnologiyi v osviti [Adaptive technologies in education]. Adaptyvne upravlinnya: teoria i praktyka. Seriya «Pedagogika». Vyp. 3 (5). URL : http://am.eor.by/images/adapt/Vol.3ped5/17ped3_5yelnikova_r.pdf.

Innovacijni texnologiyi pidgotovky majbutnikh faxivciv u systemi neperervnoyi osvity : [Innovative technologies for training future professionals in the system of continuing education] / za red. O. S. Berezok, O.M. Vlasenko. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2012. 260 s.

Lashhykhina V. P. (2009) Rozvytok systemy pidgotovky pedagogichnykh kadriv u Franciyi (druga polovyna XX – pochatok XXI st.) [Development of the system of teacher training in France (second half of XX – beginning of XXI century)]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.0. K., 2009. 20 s.

Martynecz L. A. Osoblyvosti upravlinnya profesijnym rozvytkom uchyteliv. [Features of professional development management of teachers] URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17855/1/Martynec.pdf

Masterkova T. (2018) Rozvytok profesijnoyi kompetentnosti pedagoga v mizhatestacijnyj period na zasadakh adaptyvnogo upravlinnya [Development of professional competence of a teacher in the intertest period on the basis of adaptive management] Adaptyvne upravlinnya: teoriya i praktyka. Vyp. 5 (9). URL: 21-Article%20Text-25-1-10-20190112.pdf

Myxnyuk M. I. Rozvytok metodychnoyi kompetenciyi yak skladovoyi profesijnopedagogichnoyi kompetentnosti inzhenera-pedagoga. [Development of methodical competence as a component of professional pedagogical competence of an engineer-teacher] URL: https://core.ac.uk/download/pdf/77240597.pdf

Mukan N. (2007) Systema neperervnoyi profesijnoyi osvity pedagogiv Kanady: instytuciyi ta yixnya diyalnist`[The system of continuing professional education for teachers in Canada: institutions and their activities]. Visnyk Lvivskogo universytetu. Seriya pedagogichna. Vyp. 22. S. 227–231.

Nakaz Ministerstva socialnoyi polityky Ukrayiny «Pro zatverdzhennya profesijnogo standartu «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zagalnoyi serednoyi osvity» [Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine «On approval of the professional standard» Primary school teacher of general secondary education»] № 1143 vid 10.08.2018r. URL: https://ru.osvita.ua/legislation/ Ser_osv/61635/

Spivakova I. B. Innovacijna model metodychnoyi roboty liceyu v umovax realizaciyi koncepciyi «Nova ukrayinska shkola».[Innovative model of methodical work of lyceum in the conditions of realization the concept «New Ukrainian school»] URL: http://klovsky77.com.ua/23-naukova-robota/220-%D1%96-%D0%B1

Rostoka M. L., Cherevychnyi G. S. (2018) Monitoring as Methodological Basis for Forecasting Quality of Research Staff Training. Sciences of Europe. Praha, Cech Republic. Vol. 2 (30). Р. 31–36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22