ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ АКОРДЕОНІСТА В КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА

Автор(и)

  • ЗІНОВІЙ СТЕЛЬМАЩУК Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0001-9133-2876

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.18

Анотація

Акцентовано увагу на важливості підготовки музиканта-педагога, підвищення якості його навчання шляхом досягнення необхідних компетенцій, однією з яких є інструментально-виконавська майстерність. Проаналізовано базові умови, які впливають на розвиток виконавської майстерності майбутнього педагога, а саме: опанування міцними знаннями з циклу культурологічних, музикознавчих і психолого-педагогічних дисциплін, тісно пов’язаними з епохою, соціумом, способом життя, суспільно-історичними умовами, творчим середовищем тощо, які становлять базу виконавської культури вчителя-інструменталіста. Висвітлено основні чинники розвитку і вдосконалення виконавської майстерності, що передбачають технології читання нотного тексту з аркуша та ескізне вивчення інструментальних творів на акордеоні. Охарактеризовано поняття «інтонація», що стала предметом дослідження багатьох вчених, музикознавців, композиторів, виконавців, як один з найбільш дієвих способів створення композитором музичного образу, через який проходить весь механізм відтворення змісту та емоційної глибини музичних творів. Наведено приклади «розшифровування» інтонації за виражальними властивостями в процесі інтерпретації твору, коли виконавець стає співавтором композитора, проникаючи у музичний образ через знання стилів, жанрів, виражальних властивостей ладу і його тяжінь, розв’язання інтервалів, акордів, гармонічних послідовностей, багатства образно-виражальних властивостей інтонації в цілому комплексі виконавських засобів.

Біографія автора

ЗІНОВІЙ СТЕЛЬМАЩУК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07