ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» В ОПП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ «СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА)»

Автор(и)

  • АНАТОЛІЙ КЛИМЕНКО Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7828-1573

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.25

Ключові слова:

інформаційна культура, елективний курс, професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов.

Анотація

Розглянуто проблему інформаційної культури майбутнього вчителя, а також пошуку й апробації ефективних шляхів її формування, що особливо актуально у контексті прагнень інтеграції української освіти до європейського освітнього простору. Ефективним засобом формування інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов визначено розроблений автором елективний курс “Основи інформаційної культури”. У вказаному курсі відображено зміст, форми і методи реалізації авторської технології формування інформаційної культури. Він входить до переліку компонент освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів «Середня освіта (Англійська мова і література)» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Визначено програмні результати і компетентності, формування яких, разом з іншими компонентами вказаної освітньо-професійної програми, забезпечує вивчення дисципліни. Проаналізовано й узагальнено досвід викладання курсу для формування основ інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов та окреслено перспективи його використання у майбутніх освітньо-професійних програмах підготовки здобувачів вищої освіти. Наведено приклад тест-анкети як елемента діагностики рівня сформованості інформаційної культури студента, аналізуються перші навчальні, робочі програми, тематичне наповнення, зміни у програмах впродовж часу викладання дисципліни. Представлено спецкурс в умовах сьогодення, його роль у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов.

Біографія автора

АНАТОЛІЙ КЛИМЕНКО, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Klymenko A. Pedagogichnyi zmist roboty suchasnogo vchytelia inozemnoi movy v merezhi Internet [Pedagogical content of modern foreign language teacher’s work on the Internet]. Foreign Languages in Educational Institutions. Kyiv, 2007. Vol. 1. P. 63–69.

Klymenko A. O. Problema informatsiynoi kultury v ukrainskii pedagogichnii nautsi. [The problem of Information Culture in the Ukrainian pedagogical science] Modern information technologies and innovative teaching methods in specialists’ training: methodology, theory, experience, issues. Collection of scientific papers. Kyiv-Vinnytsia, 2013. Vol. 36. P. 78–83.

Klymenko A. O. Formuvannia informatsiynoi kultury maybutnikh pedagogiv u navchalnii diyalnosti. [Formation of the information culture of intending teachers in study process]: Scientific thesis for the Degree of the Candidate of Pedagogical Sciences in the specialty 13.00.04. Ternopil, 2010. 229 p.

Klymenko A., Zadorozhna I., Quam P. Hybrid Courses in a Foreign Language and Culture for Philology Students. ITLT. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Vol. 3 (71). P. 169–182. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2811

Vykhrushch A., Hnatyshyn I., Klymenko A., Medynska O., Synorub H., Horpinich T. Development of Information Culture of students of Humanitarian Specialities ITLT. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Vol. 4 (72). – P. 152– 167. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2922

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22