ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» В ОПП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ «СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА)»

Автор(и)

  • АНАТОЛІЙ КЛИМЕНКО Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка http://orcid.org/0000-0002-7828-1573

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.25

Анотація

Розглянуто проблему інформаційної культури майбутнього вчителя, а також пошуку й апробації ефективних шляхів її формування, що особливо актуально у контексті прагнень інтеграції української освіти до європейського освітнього простору. Ефективним засобом формування інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов визначено розроблений автором елективний курс “Основи інформаційної культури”. У вказаному курсі відображено зміст, форми і методи реалізації авторської технології формування інформаційної культури. Він входить до переліку компонент освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів «Середня освіта (Англійська мова і література)» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Визначено програмні результати і компетентності, формування яких, разом з іншими компонентами вказаної освітньо-професійної програми, забезпечує вивчення дисципліни. Проаналізовано й узагальнено досвід викладання курсу для формування основ інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов та окреслено перспективи його використання у майбутніх освітньо-професійних програмах підготовки здобувачів вищої освіти. Наведено приклад тест-анкети як елемента діагностики рівня сформованості інформаційної культури студента, аналізуються перші навчальні, робочі програми, тематичне наповнення, зміни у програмах впродовж часу викладання дисципліни. Представлено спецкурс в умовах сьогодення, його роль у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов.

Біографія автора

АНАТОЛІЙ КЛИМЕНКО, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07