ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЖІНОЧИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ У ГАЛИЧИНІ НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЖАНСЬКОЇ УЧИТЕЛЬСЬКОЇ СЕМІНАРІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.23

Ключові слова:

жіноча вчительська семінарія, м. Бережани, підготовка вчителів, шкільне законодавство.

Анотація

На основі архівних джерел і наукових публікацій виокремлено коло питань, пов’язаних з історією становлення жіночих освітніх закладів у Галичині на зламі ХIХ–ХХ ст. Висвітлення особливостей становлення та розвитку жіночих семінарій з підготовки вчителів на українських землях у складі Австро-Угорської імперії і Другої Речі Посполитої розглянуто на прикладі державної жіночої учительської семінарії в Бережанах. З’ясовано, що запровадження нових навчальних закладів – чоловічих і жіночих вчительських семінарій відбувалося на основі шкільного закону 1869 р. Австро-Угорщини, що запроваджував суттєві зміни у процес підготовки вчителів. Встановлено, що жіночі заклади освіти створювалися в імперії для забезпечення народних (початкових) шкіл учителями та мали на меті професійну самореалізацію жінок. З’ясовано, що жіноча учительська семінарія в Бережанах відкрилася у 1910/1911 н. р. Проаналізовано документи із Центрального державного історичного архіву України у м. Львові, зокрема матеріали фонду 179 «Кураторія Львівського шкільного округу», справи 1111 «Справа про передачу приміщення в замку Сенявських у м. Бережани місцевою міською громадою для заснованої жіночої семінарії». На підставі розгляду документів справи про передачу приміщення замку Сенявських у Бережанах для жіночої семінарії розкрито зміст офіційної переписки органів державної і місцевої влади стосовно розміщення і фінансування жіночої вчительської семінарії впродовж 1913–1926 рр. З’ясовано, що історичний досвід становлення і розвитку жіночої освіти в Галичині на прикладі Бережанської учительської семінарії є важливим надбанням української науки і освіти.

Біографія автора

ПОЛІНА ВЕРБИЦЬКА, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Halay M. P. Osvіtnia polіtika Drugoi Recі Pospolitoi ta stavlennja do nei ukrainskoi spіlnoty Shіdnoi Galichyny (na prikladі Ternopіlskogo voevodstva) [Educational policy of the Second Polish-Lithuanian Commonwealth and the attitude of the Ukrainian community of Eastern Galicia to it (on the example of Ternopil principality)]: avtoref. dis. ... kand. іst. nauk: 07.00.01. Ternopіl, 2013. 24 s.

Іvah S. Peredumovi osvіtnoi dіjalnostі predstavnic zіnocogo ruhu u kontekstі rozvytku ukrainskogo skіlnictva Galicini (kіnec XIX – persa tretyna XX stolitja) [Prerequisites for the educational activities of representatives of the women's movement in the context of the development of Ukrainian schooling in Galicia (late XIX- first third of the XX century)]. Ljudinoznavcі studіi: zb. nauk. prac DDPU іm. Іv. Franka. Drohobych, 2018. Vip. 7/39. S. 85‒103.

Maslіj G. Pіdgotovka vcitelіv u zіnocih serednіh navcalnih zakladah: zahіdnoukrainskij kontekst (druga polovina XIX-pocatok XX st.) [Teacher training in women's secondary schools: the Western Ukrainian context (second half of the XIX-beginning of the XX century)]. Naukovі zapiski Ternopіlskogo nacіonalnogo pedagogіcnogo unіversitetu. Seria Pedahohika. 2009. №1. S. 80–84.

Nagacevska Z. Pedagogіcna dumka і prosvіtnictvo v zіnocomu rusі Zahіdnoi Ukraini (druga polovina XIX st. – 1939 r.) [Pedagogical thought and education in the women's movement of Western Ukraine (second half of XIX – 1939)]: monografіja. Іvano-Frankіvsk, 2007. 764 s.

Stuparik B. M. Skіlnictvo Galicini (1772–1939) [Schooling in Galicia (1772–1939)]: monografіja. Іvano-Frankіvsk, 1994. 144 s.

ZDIA Ukraini u m. Lvovі. F. 179. (Kuratorіja Lvіvskogo skіlnogo okrugu). Op. 3. Spr. 1111. (Sprava pro peredacu primіschennja v zamku Senjavskih u m. Berezani mіscevoju mіskoju gromadoju dlja zasnovanoi zіnocoi semіnarіi [The case of the transferштп of premises in the Senyavsky Castle in Berezhany by the local city community for the established women's seminary]). 92 ark.

Slіhta І. Polska vs ukrainska іdenticnostі: osvіtnja polіtika u Drugіj Recі Pospolitіj і formuvannja ukrainskoi nacіi [Polish vs Ukrainian identity: educational policy in the Second Polish-Lithuanian Commonwealth and the formation of the Ukrainian nation]. Іntermarum: іstorіja, polіtika, kultura. Zitomir, 2014. № 1. S. 194–203.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22