ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.8

Ключові слова:

інноваційні технології навчання, кейс-метод, безпека життєдіяльності, охорона праці, життєві компетентності

Анотація

Розглянуто можливість застосування інноваційних технологій, зокрема кейс-методу, під час вивчення «Безпеки життєдіяльності та охорони праці» в навчальному процесі у Львівському торговельно-економічному університеті (ЛТЕУ). Представлено авторський досвід використання інноваційних технологій проблемно-ситуаційного аналізу. Запропоновано і впроваджено у навчальний процес та організацію наукової роботи здобувачів освіти кейс-технології при вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці», що сприяє розвитку творчого потенціалу та є цікавим для учасників навчального процесу завдяки моделюванню реальних ситуацій. Студенти набувають досвід публічних виступів, оприлюднюють результати власних досліджень, отримують оцінку своєї роботи. Показано, що кейс-метод є ефективним засобом організації навчання, який дозволяє навчатися, поєднуючи теоретичні знання з реаліями життя, активізує пізнавальний інтерес до дисципліни, що вивчається, сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних і творчих навичок прийняття рішень. Отримані результати підтверджують необхідність цілеспрямованого науково-методичного впровадження кейс-методу в навчальний процес, який передбачає створення відповідних умов інноваційного пошуку та інноваційних трансформацій в освіті.

Біографія автора

БУЖАНСЬКА МАРІАННА, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат хімічних наук, доцент

Посилання

Buzhanska M. V., Vasylechko V. O. Management of life safety and labor protection: textbook. manual. Lviv: Raster-7, 2020. 204 с.

Kvasova O. G., Lyamzina N. K. Application of webquest technology in teaching English to future economists. Information technologies and teaching methods. 2019. Vol 74. № 6. P. 177–185. URL: http://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.2531

Ozarko O. O., Sakhnevych I. A. Application of the case method in foreign language classes for professional purposes in the process of teaching students of technical specialties in higher education. Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko. 2014. Vol. 3. P. 83–87. URL: http//nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_3_17

Skrynnyk Z. E. Psychology and pedagogy. Conducting an individual lesson on the method of analysis of specific learning situations (case study): teaching method. manual. Lviv: LIBS UBS NBU. 2012. 145 p.

Scientific and methodological principles of professional training of skilled workers in terms of European integration / L. Nesterova, P. Luzan, V. Manko, T. Gerland, O. Slatvinska, M. Szymanowski. Kyiv: IPTO NAPS of Ukraine; Pedagogical thought. 2012. 160 с.

Standards and recommendations for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG). Kyiv: LLC «CS», 2015. 32 c.

On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period up to 2021: Decree of the President of Ukraine from 25.06.2013. № 344/2013. URL: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html

About conformation of the Regulations on the procedure for carrying out innovative educational activities: order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 07.11.2000. № 946/5167. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00

About innovation activity: Law of Ukraine of 26.12.2002. № 36. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40–15

About priority areas of innovation in Ukraine: Law of Ukraine of 16.10.2012. № 5460. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17

Aleksieieva O., Butenko L., Kurlishchuk I., Shvyrka V. The use of information and communication technologies in the process of teaching an elective course Trendspotting and the professional future of the modern specialist. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Vol.72. N. 4. P. 136–151. URL: http://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2499

Bevz V., Hodovaniuk T., Dubovyk V. Electronic quest manuals in the professional training of future teachers of mathematics. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Vol. 69. N. 1. P. 100–111. URL: http://doi.org/10.33407/itlt.v69i1.2182

Glowacki J., Kriukova Y., Avshenyuk N. Gamification in higher education: experience of Poland and Ukraine. Advanced Education. 2018. N. 10. Р. 105–110. URL: http://doi.org/10.20535/2410-8286.151143

Stupak O. Educational technologies in training future managers. Advanced Education. 2020. N. 15. Р. 97–104. URL: https://doi.org/10.20535/2410-8286.200229

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22