МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ КАЗОК ЯК МЕДІАОСВІТНЬОГО ПРОДУКТУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

  • ІРИНА КУЗЬМА Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1219-8216

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.20

Ключові слова:

: медіаосвіта, медіаграмотність, сторітелінг, казкотворення, медіаосвітня казка, діти дошкільного та молодшого шкільного віку, методика

Анотація

Обґрунтовано методику створення казок як медіаосвітнього продукту дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в співпраці з батьками й педагогами. Наголошено на казкотворенні як складовій сторітелінгу. Акцентовано увагу, що здатність складати казку є одним із результатів навчання учнів молодшого шкільного віку відповідно до Типових освітніх програм. Доведено доцільність розпочинати роботу зі створення казок дітьми в дошкільному віці відповідно до дотримання принципу наступності між дошкільною та початковою освітою, на що спрямований новий Базовий компонент дошкільної освіти. Показано витоки створення казок дітьми в середині ХХ ст. З’ясовано спільні й відмінні риси традиційного казкотворення та сторітелінгу. Визначено суперечності щодо використання сторітелінгу, зокрема між посиленням інтересу до цифрового сторітелінгу та вимогами щодо обмежених у часі контактів дітей із ґаджетами та іншими технічними пристроями. Відображено здатність до креативного створення медіапродукції як показник сформованості медіаграмотності. На конкретних прикладах висвітлено способи перетворення відомих казок на новий лад. Акцентовано увагу на медіаосвітніх казках як засобі медіаосвіти в закладах дошкільної та початкової освіти. Показано переваги розробленої методики казкотворення: дає змогу батькам, дітям та педагогам у партнерстві переробляти відомі казки на новий лад, реалізовувати функцію захисту від шкідливого впливу новітніх медіа, сприяти зміцненню родинних стосунків та зв’язків сім’ї із закладом дошкільної освіти, удосконаленню медіакультури. Наведено результати опитування батьків дошкільників щодо читання і створення казок.

Біографія автора

ІРИНА КУЗЬМА, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат педагогічних наук, викладач

Посилання

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (Derzhavnyi standart doshkilnoi osvity) [Basic Component of Preschool Education (State Standard of Preschool Education)]. Zatverdzheno nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 12.01.2021 r. No 33. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/nakaz-33-bazovyy-komponent-doshk-osv.pdf

Danyliak R. Z. Shliakhy udoskonalennia moralnoho vykhovannia molodshykh shkoliariv zasobamy vitchyznianoi dytiachoi periodyky [The ways to improve the moral education of primary school children by means of national children’s periodicals]. Molod i rynok: shchomisiachnyi naukovo-pedahohichnyi zhurnal. 2016. No 6 (137). S. 124–128.

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State Standard of Primary Education]: zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.02.2018 r. N. 87. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti

Krutii K., Zdanevych L. Storitellinh: mystetstvo rozpovidannia, abo yak zatsikavyty y motyvuvaty ditei [Storytelling: the art of telling, or how to interest and motivate children]. Doshkilne vykhovannia. 2017. N. 7. S. 2–5.

Kuzma I. I. Mediaosvita v zakladakh doshkilnoi ta pochatkovoi osvity [Media education at preschool and primary education institutions]: metodychni rekomendatsii. Ternopil: Vektor, 2020. 114 s.

Sukhomlynskyi V. O. Sertse viddaiu ditiam [My heart I give to children]. Vybrani tvory [Selected works]. V 5 t. T. 3. Kyiv: Rad. shkola, 1977. S. 7–279.

Typova osvitnia prohrama, rozroblena pid kerivnytstvom O. Ya. Savchenko. 3–4 klas. [A typical educational program developed under the direction of O. Savchenko]. Zatverdzheno Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 08.10.2019 r. N. 1273. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf

Yankovych O. I. Moralne vykhovannia uchniv molodshoho shkilnoho viku v protsesi realizatsii mediaosvity [Moral education of primary school students in the process of media education implementation]. Pedahohichnyi almanakh: zbirnyk naukovykh prats. Kherson, 2017. Vyp. 33. S. 18–24.

Farmer L. Using technology for storytelling: Tools for children. New Review of Children’s Literature and Librarianship. 2004. Vol. 10 (2). P. 155–168. DOI: 10.1080/1361454042000312275

Kervin L., Mantei J. Digital storytelling: Capturing children’s participation in preschool activities. Issues in Educational Research. 2016. 26 (2). P. 225–240. URL: http://www.iier.org.au/iier26/kervin.pdf

Mikelic Preradovic N., Lesin G., Boras D. Introduction of Digital Storytelling in Preschool Education: a Case Study from Croatia. Digital Education Review. 2016. P. 94–105. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1125505.pdf

Tereshchuk H. V., Kuzma I. I., Yankovych O. I., Falfushynska H. I. The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation. Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 6th Workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018) / Eds. Kiv, A. E., Soloviev, V. N. CEUR-WS.org, online. P. 145–158. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper08.pdf

Yankovych O. I., Chaika V. M., Ivanova T. V., Binytska K. M., Kuzma I. I., Pysarchuk O. T., Falfushynska H. I. Technology of forming medialiteracy of children of the senior pre-school age of Ukraine. Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 6th Workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018) / Eds. Kiv, A. E., Soloviev, V. N. CEUR-WS.org, online. P. 126–144. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper07.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22