ПРИВАТНІ ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ДЕРЖАВНИМ УСТАНОВАМ З ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДОШКІЛЬНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.8

Ключові слова:

дошкільна освіта, Базовий компонент дошкільної освіти, заклад дошкільної освіти, освітньо-розвивальне середовище, приватний дитячий садок, корпоративний дитячий садок

Анотація

Відзначено, що розвиток прогресивного суспільства має динамічний характер, з тенденцією до постійного прискорення, ускладнення і видозміни, тому інтеграція України в міжнародний освітній простір є основним завданням розвитку української освіти загалом і дошкільної освіти зокрема. Дошкільна освіта – це не тільки система знань для їх передачі підростаючому поколінню, а й найважливіший засіб створення успішного майбутнього для всього людства, а ключовою метою освіти є зріла і освічена людина. Зазначено, що приватні дошкільні заклади можуть стати ефективною альтернативою державним дитячим садкам лише за умови дотримання вимог, прописаних у Державному стандарті дошкільної освіти. Проаналізовано сучасний стан мережі закладів дошкільної освіти (ЗДО) різних типів та форм власності: державних, комунальних, приватних, корпоративних, сімейних і враховано регіональні показники станом на кінець 2020 – початку 2021 років. Визначено, що приватні та корпоративні ЗДО можуть допомогти розв’язати загальнонаціональні проблеми із перевантаженістю дітей у групах, низькою якістю організації освітньо-розвивального середовища, а саме: предметно-просторового, психолого-дидактичного, соціально-комунікаційного та мотиваційно-пізнавального компонентів, що є спільними для всіх типів ЗДО, організацією інклюзивної освіти, впровадженням ідей кращого міжнародного досвіду, недостатньою кількістю ЗДО в Україні.

Біографії авторів

РОСТИСЛАВ РУДЕНСЬКИЙ , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірант

ІРИНА ЖАРКОВА , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [State standard of preschool education]. Zakonodavstvo Ukrainy. 2021. URL: https://ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876

Bielienka H.V. Pidhotovka fakhivtsiv dlia doshkilnoi haluzi: stratehiia zmin [Training specialists for the preschool industry: a strategy for change]. Molodyi vchenyi. 2017. № 3.2 (43.2). P. 1–3.

Byndas O. M. Osoblyvosti funktsionuvannia osvitnikh standartiv u systemi pedahohichnoi osvity Avstrii [Features of the functioning of educational standards in the system of pedagogical education in Austria]. Humanitarnyi korpus. 2015. № 4. P. 31–35.

Doshkilna osvita v Ukraini u 2020 rotsi [Preschool education in Ukraine in 2020]. Derzhavna statystyka Ukrainy 1998–2021. URL: http://surl.li/aphdz

Zakon Ukrainy «Pro doshkilnu osvitu» [Law of Ukraine “On Preschool Education”]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Pysarchuk Oksana. Osoblyvosti formuvannia predmetno-rozvyvalnoho seredovyshcha doshkilnoho navchalnoho zakladu [Features of formation of subject-developmental environment of preschool education institution]. Naukovi zapysky TNPU im. V. Hnatiuka. Seria: Pedahohika. 2014. № 4. P. 9–17.

Chaika V. M. Problemy zmistu pidhotovky maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv do innovatsiinoi pedahohichnoi diialnosti [Problems of the content of preparation of future educators of preschool education institutions for innovative pedagogical activity]. Naukovi zapysky TNPU im. V. Hnatiuka. Seria: Pedahohika. 2012. № 2. P. 33–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-12

Як цитувати

РУДЕНСЬКИЙ , Р. ., & ЖАРКОВА , І. . (2022). ПРИВАТНІ ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ДЕРЖАВНИМ УСТАНОВАМ З ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 59–66. https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.8