ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРОЄКТУВАННЮ ВИРОБІВ ІЗ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.12

Ключові слова:

диференційоване навчання, індивідуальний підхід, методика, проєктування виробів

Анотація

Виявлено труднощі у процесі викладання дисциплін швейного виробництва у закладі вищої освіти (ЗВО). Проаналізовано проблему впровадження диференційованого навчання майбутніх вчителів технологій на заняттях проєктування та виготовлення виробів із текстильних матеріалів. Обгрунтовано необхідність готовності вчителя до реалізації диференційованого підходу і розроблено рекомендації для його застосування. Визначено умови успішного здійснення диференціації. Встановлено, що на заняттях фахових дисциплін доцільно добирати зміст навчального матеріалу різного рівня складності. Запропоновано розробку різнорівневих завдань, які є ефективним і найпоширенішим методом здійснення диференційованого навчання. Встановлено, що для розробки різнорівневих завдань необхідно зіставляти їх мету і зміст з рівнем знань та вмінь, індивідуальних та навчальних можливостей студентів. Запропоновано способи для диференціювання практичних завдань для майбутніх учителів трудового навчання і технологій. Розкрито особливості фронтального, індивідуального та групового видів діяльності студентів під час проведення занять з конструювання, моделювання і технології виготовлення виробів із текстильних матеріалів. Встановлено переваги та недоліки вищевказаних видів діяльності. Враховуючи індивідуальні особливості студентів, запропоновано їх об’єднувати у три типологічні групи. Рекомендовано впроваджувати диференційований підхід для розробки творчих проєктів, контролю засвоєних знань майбутніх учителів трудового навчання і технологій, а також вмінь застосовувати їх для розв’язування технічних задач і виконання практичних завдань. Проведено експериментальну перевірку методики диференційованого навчання студентів у процесі проєктування та виготовлення виробів із текстильних матеріалів і доведено її ефективність.

Біографії авторів

ГАЛИНА МАМУС, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

ВАЛЕНТИНА ХАРИТОНОВА, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Bochar I. J., Mamus G. M. Vykorystannia interaktyvnykh metodiv v umovakh dystantsiinoho navchannia studentiv [The use of interactive methods in terms (conditions) of distance learning of students]. Priority directions of science and technology development. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. SPC – Sci-conf.com.ua. Kyiv, Ukraine. 2021. P. 393–396. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-13-15-iyunya-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/.

Tereshchuk G. Indyvidualizatsia navchannia v konteksti idei kontseptsii novoi ukrainskoi shkoly. [Іndividualization of learning in terms of the ideas of the new ukrainian school concept]. Naukovi zapysky Ternopilskoho nacionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Gnatuka. Seria: Pedahohika. 2017. Vol. 2. Р. 6–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-12

Як цитувати

МАМУС, Г. ., & ХАРИТОНОВА, В. . (2022). ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРОЄКТУВАННЮ ВИРОБІВ ІЗ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 87–94. https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.12