РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.14

Ключові слова:

комунікативно-діяльнісний підхід, іншомовна підготовка студента, активні методи навчання, спілкування

Анотація

Здійснено огляд ключових особливостей реалізації комунікативно-діяльнісного підходу у сучасній системі навчання іноземних мов. Встановлено, що комунікативно-діяльнісний підхід базується на концептуальних положеннях теорії діяльності і принципів комунікативного навчання, яке дає студентам можливість самостійно досліджувати проблеми, спостерігати, аналізувати, критично мислити, аргументовано висловлюватись та переконувати співрозмовника, організовувати власні прийоми навчання іноземної мови, відстоювати свою особистісну позицію, розвивати вміння оцінювати ризики, формувати конструктивне управління почуттями, використовувати інформаційно-комунікаційні технології, взаємодіяти адекватно і творчо в усіх різновидах соціальних та культурних контекстів, мобілізовувати життєвий досвід, застосовувати базові / декларативні знання та уміння на практиці, створювати ситуації успіху, формувати навички самоконтролю та взаємоконтролю. Вказано, що сучасні парадигми навчання іноземних мов окреслюють потребу в створенні умов для активного оволодіння навичок іншомовного спілкування через здатність розуміти і досягати зв’язності у прийнятті та продукуванні висловлювань у межах комунікативно-значимих мовленнєвих утворень. Розглянуто основні аспекти процесу навчання іноземної мови на комунікативній основі, а саме: нестандартні методи і форми роботи, що підтримують мовленнєво-розумову активність студентів і сприяють максимальному розкриттю їхнього внутрішнього потенціалу. Підсумовано, що ефективність комунікативно спрямованого навчання іноземних мов залежить від розуміння викладачами необхідності відмовитися від авторитарних і схоластичних методів та творчо застосовувати методи навчання, які спрямовані на інтенсифікацію процесу формування іншомовної та загальнокультурної підготовленості студентів .

Біографії авторів

ІННА ОБІХОД, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

НАТАЛІЯ ЗАКОРДОНЕЦЬ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

ОЛЬГА ПЛАВУЦЬКА , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Bondar S.P. (2012). Kompetentnisna spriamovanist zmistu I struktury navchalnoho predmeta v umovakh fundamentalizatsii osvity [Competency focus of the content and structure of a school subject in terms of fundamentalization of education]. Naukovyi chasopys NPU im. M.P. Drahomanova. Seriia 17. Teoriia I praktyka navchannia ta vykhovannia. Theory and Practice of Education. р.10-23.

Lokshyna O.I. (2009). Stanovlennia kompetentnisnoi idei v yevropeiskii osviti [The Competence-Based Idea Formation in the European Education]. Realizatsiia yevropeiskoho dosvidu kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli Ukrainy [Implementation of the European experience competence approach in higher education of Ukraine. Materialy metodolohichnoho seminaru. Proceedings of methodological seminar (pp 19-33)]. Kyiv: Pedahohichna dumka.

Rodyhina I.V. (2008). Kompetentnisno oriientovanyi pidkhid do navchannia [Competency-oriented approach to learning]. Kharkiv: Vydavnycha hrupa «Osnova». 112 p.

Savchenko O.Ya. (2011). Kompetentnisnyi pidkhid yak chynnyk modernizatsii zmistu osvity [The Competence-Based Approach as a Factor of the Educational Contents Modernization]. Nauka I osvita. Naukovo-praktychnyi zhurnal Pivdennoho naukovogo tsentru Ukrainy. Seriia «Pedahohika». Science and Education. Scientific journal of Southern scientific centre of Ukraine. Ser. “Pedagogy”. 4. p. 13-17.

Soshenko S.M. & Kolomiiets B.S. (2014). Evoliutsiia metodiv vykladannia inozemnoi movy [Evolution of methods of FLT]. Pedahohichnyi protses: teoriia I praktyka. Pedagogical process: theory and practice, 1, 22-27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp.

Trubacheva S.E. (2004). Umovy realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v navchalnomu protsesi [Conditions for implementation of competency-based approach into educational process]. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. [Competency-based approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives. O.V. Ovcharuk] (Ed.). Kyiv: K.I.C. p. 51-57.

Ende K., Grotjahn R., Kleppin K. & Mohr I. (2013). Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung [Curriculum and lesson planning]. München : Klett-Langenscheidt.

Bausch K.-R., Christ H. & Krumm H.-J. (1995). Fremdsprachenunterricht [A foreign language lesson]. Tübingen : Francke Verlag Tübingen und Basel.

Hugenschmidt B. & Technau A. (2011). Methoden schnell zur Hand. 66 Schüler- und handlungsorientierte Unterrichtsmethoden [Textbook on methods. 66 individually and activity-oriented methods of teaching]. Leipzig : Klett, Kallmeyer.

Kramsch C. (2014). The Challenge of Globalization for the Teaching of Foreign Languages and Cultures. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 11 (2), 249-254. Retrieved from http:///e-flt.nus.edu.sg/v11n22014/kramsch.pdf.

Mattes W. (2012). Methoden für den Unterricht [Methods of teaching]. Braunschweig, Paderborn, Darmstadt : Schöningh Verlag. 132 S.

Widodo H.P., Budi A.B. & Wijayanti F. (2016). Poetry Writing 2.0: Learning to Write Creatively in a Blended language Learning Environment. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 13 (1), 30-48. Retrieved from http://e-flt.nus.edu.sg/v13n12016/widodo.pdf .

Schuetze U. & Lowey E. (2015). Learning the Subjunctive in German: With or Without Technology? Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 12 (1), 69-78. Retrieved from http://e-flt.nus.edu.sg/v12n12015/schuetze.pdf.

Ballweg S., Drumm S., Hufeisen B., Klippel J. & Pilypaityte L. (2013). Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? [How is German as a foreign language studied?]. München : Klett-Langenscheidt. 108 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-12

Як цитувати

ОБІХОД, І. ., ЗАКОРДОНЕЦЬ, Н. ., & ПЛАВУЦЬКА , О. . (2022). РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 103–113. https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.14