ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ІМІДЖ ЯК РЕЗУЛЬТАТ МОВНОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.16

Ключові слова:

професійно-комунікативний імідж, іноземні студенти-медики, українська мова як іноземна.

Анотація

У сучасному глобалізованому світі все більшої популярності набуває академічна міграція осіб, які здобувають вищу освіту за межами рідних держав. Головним фактором успішності отримання професійної кваліфікації в іноземному ЗВО є володіння мовою, якою надаються освітні послуги. Для іноземних здобувачів вищої освіти, зокрема медичної, в Україні мова навчання – українська або англійська, але в будь-якому разі, мовою спілкування в академічному та соціокультурному середовищі є державна мова країни навчання. Тож іноземні студенти, які здобувають вищу медичну освіту в Україні англійською мовою, оволодівають українською мовою як засобом комунікативної взаємодії у країні навчання, у навчально-академічному середовищі та під час клінічної практики. У цій статті представлено модель результату мовної освіти іноземних студентів-медиків – їхнього професійно-комунікативного іміджу. Точне уявлення про результат навчання та орієнтування на цей результат значно підвищать ефективність навчального процесу. Описано структуру та змістові компоненти досліджуваного феномена. Відзначено, що професійно-комунікативний імідж лікаря – це комплексний багатокомпонентний феномен, сформованість якого забезпечує успішність комунікативного акту в професійній сфері. Подано узагальнений список вимог до особистості медичного працівника. Перелічені якості мають проявлятися в певному комунікативному стилі через стратегії і тактики, а їхню реалізацію забезпечують знання необхідних мовних засобів та володіння вміннями у різних видах мовленнєвої діяльності. Розроблена авторкою модель професійно-комунікативного іміджу як результату навчання української мови іноземних студентів медичного профілю має три рівні: психологічний, когнітивний, операційний. Лінгводидактичний опис компонентів досліджуваного феномена послугував базисом для розробки поліаспектної моделі мовної освіти іноземних студентів-медиків англомовної форми навчання.

Біографія автора

ІРИНА КУШНІР, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Akademicheskaia adaptacia obrazovatelnykh migrantov v strane obuchenia. [Academic adaptation of educational migrants in the country of study]: monografia / pod red. N. I. Ushakovoi. Harkov: HNU imeni V.N. Karazina, 2017. 248 p.

Vardanian A. O. Formuvannia profesiino-movlennievoi kompetentnosti maibutnikh likariv [Formation of professional speech competence of future doctors]: dys. na zdob. nauk. stup. kand. ped. nauk: 13.00.04 – teoria i metodyka profesinoi osvity. Khmelnytskyi, 2017. 289 p.

3. Kushnir I. M. Intehratyvna model metodychnoi systemy navchannia ukrainskoi movy anhlomovnykh zdobuvachiv vyshchoi medychnoi osvity [Integrative model of the methodical system of teaching the Ukrainian language to English-speaking applicants for higher medical education]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky. Naukovi doslidzhennia. Dosvid. Poshuky [Teaching Languages at Higher Institutions at the Present Stage. Interdisciplinary Relations. Scholarly Studies. Experience. Researches]. Zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 37. Kharkiv, 2020. P. 36–51.

Mizhkulturna komunikatsiia v universytetskomu osvitnomu prostori [Intercultural communication in the university educational space]: monohrafiia / za red. N. I. Ushakovoi. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina, 2019. 232 p.

Standartyzovani vymohy: rivni volodinnia ukrainskoiu movoiu yak inozemnoiu A1–C2. Zrazky sertyfikatsiinykh zavdan: posibnyk [Standardized Requirements: Levels of Proficiency in Ukrainian as a Foreign Language А1–С2. Examples of Certification Tasks: a textbook]. K.: Firma “INKOS”, 2020. 186 p.

Ukrainska mova iak inozemna. Prymirna prohrama navchalnoi pidhotovky fakhivtsiv druhoho (mahisterskoho) rivnia vyschoi osvity [Ukrainian as a foreign language. Exemplary training program for specialists of the second (master) level of higher education]. K., 2017. 154 р.

Ushakova N. I., Dubichynskyi V. V., Trostynska O. M. Kontseptsia movnoi osvity inozemtsiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [The concept of language education of foreigners in higher educational institutions of Ukraine]. URL: www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/261.pdf

Shanina O. S. Medychnyi dyskurs: komunikatyvno-pragmatychnyi i sugestyvnyi aspekty [Medical discourse: communicative-pragmatic and suggestive aspects]: autoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. filol. nauk: 10.02.01 – ukrayinska mova. Odesa, 2015. 21 p.

McClelland D. C. Identifying competencies with behavioral-event interviews. Psychological Science. 1998. № 9. P. 331–339.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-12

Як цитувати

КУШНІР, І. . (2022). ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ІМІДЖ ЯК РЕЗУЛЬТАТ МОВНОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ . Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 120–126. https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.16