ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.2

Ключові слова:

цифрові технології, цифрові інструменти, навчальний процес, дистанційне навчання, , змішане навчання, SWOT-аналіз

Анотація

Розглянуто особливості цифрових інструментів та освітніх платформ. Відзначено, що пакет Google Workspace for Education має увесь необхідний функціонал для реалізації дистанційного навчання у повному обсязі. Методом ранжування проаналізовано стан застосування цифрових інструментів Google у навчальному процесі Луцького національного технічного університету (ЛНТУ). Визначено, що найчастіше викладачі використовують Google Диск для зберігання інформації у хмарному сховищі та спільного редагування документів (84 % опитаних) та Google Meet для організації читання лекцій у дистанційному форматі (72 % респондентів). Більшість викладачів вважає можливим переведення у дистанційний формат лекцій та консультацій, однак практичні заняття доцільно проводити у аудиторному форматі, який передбачає спілкування віч-на-віч викладачів і студентів та використання навчального обладнання університету.

Запропоновано функціональну схему організації навчання за допомогою найпоширеніших цифрових інструментів Google, рекомендовано її використання як для персонального використання у проєктуванні навчальної дисципліни, так і для проведення тренінгів удосконалення викладацької майстерності. Конкретизовано цифрові інструменти для організації навчального процесу, підготовки навчального матеріалу, проведення лекцій, практичних занять та оцінювання навчальних досягнень. Завершальним етапом є рефлексія, у результаті якої педагог вносить зміни до організації і змісту навчального процесу з певної дисципліни, а здобувач освіти може скоригувати особистий рівень знань та умінь. Проведено SWOT-аналіз використання цифрових інструментів у ЗВО (на прикладі ЛНТУ). Кількість виявлених показників сильних сторін за окресленими критеріями значно більша, що є ознакою життєздатності і перспективності цифрових технологій у реалізації навчального процесу в умовах викликів сьогодення.

Біографії авторів

ОЛЬГА ГУЛАЙ, Луцький національний технічний університет

доктор педагогічних наук, професор

ВІТАЛІЙ КАБАК, Луцький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Bogachkov Yu. M., Bukach A. V., Ukhan P. S. Kompleksne zastosuvannia Google Classroom dlia stvorennia variatyvnykh dystantsiinykh kursiv. [Google Classroom complex application for creating variable distance courses]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 2020. Vol. 76 (2). P. 290–303. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3338

Borodkina I., Borodkin H. Model tsyfrovoi kompetentsii studentiv. [Model of Digital Competence of Students]. Tsyfrova platforma: informatsiini tekhnolohii v sotsiokulturnii sferi. 2018. Vol. 1. С. 27–41. URL: https://doi.org/10.31866/2617-796x.1.2018.147208

Haitan O. M. Porivnialnyi analiz mozhlyvostei vykorystannia instrumentariiu vebinaroriientovanykh platform Zoom, Google Meet ta Microsoft teams v onlain-navchanni. [Comparative analysis of possibilities of using the toolkit of webinar-based platforms Zoom, Google Meet and Microsoft Teams in online-learning]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 2022. Vol. 87 (1). P. 33–67. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4441

Henseruk H., Boiko M., Martyniuk S. Tsyfrovi instrumenty komunikatsii v osvitnomu protsesi zakladu vyshchoi osvity. [Digital instruments of communication in the educational process of the institution of higher education]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seria: pedahohika. 2022. Vol. 1 (1). P. 31–39. URL: https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.4.

Honcharuk V., Honcharuk V. Tsyfrova kompetentnist yak skladnyk profesiinoi kultury pedahoha. [Digital competence as a component of professional culture of teacher]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. 2021. Vol. 41 (1). P. 202–210. URL: https://doi.org/10.24919/2308-4863/41-1-31.

Horbatiuk R. M., Kabak V. V. Vykorystannia informatsiinoi systemy ALGOSTUDY u protsesi formuvannia alhorytmichnoho myslennia maibutnikh inzheneriv-pedahohiv u haluzi kompiuternykh tekhnolohii. [The use of an information system ALGOSTUDY for algorithmic thinking formation of future engineer-teachers in the field of computer technologies]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 2019. Vol. 69 (1). P. 124–138. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v69i1.2385

Hulai O. I., Shemet V. Ya., Furs T. V. Zmishane navchannia yak suchasnyi osvitnii trend. [Blended learning as a modern educational trend]. Aktualni problemy v systemi osvity: zahalnoosvitnii zaklad serednoi osvity – douniversytetska pidhotovka – zaklad vyshchoi osvity. 2022. Vol. 1(2). P. 407–414. URL: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.16622.

Ivashchenko M., Bykova T. SWOT-analiz protsesu vprovadzhennia zmishanoho navchannia v zakladakh vyshchoi osvity. [SWOT-analysis of the implementation of blended learning in institutuins of higher education]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu. 2018. № 5. P. 107–115. URL: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.5.107115

Morze N. V., Vember V. P., Hladun M. A. 3D kartuvannia tsyfrovoi kompetentnosti v systemi osvity v Ukraini. [3D mapping of digital competency in ukrainian education system]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 2019. Vol. 70 (2). P. 28-42. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2994

Morze N. V., Vasylenko S. V., Hladun M. A. Shliakhy pidvyshchennia motyvatsii vykladachiv universytetiv do rozvytku yikh tsyfrovoi kompetentnosti. [Ways to increase the motivation of university teachers to develop their digital competencies]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu. 2018. № 2 (5). С. 41–50. URL: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.5.160177.

Naineobkhidnishi onlainovi instrumenty dlia orhanizatsii zmishanoho navchannia. [The essential online tools for organizing blended learning]. URL: https://teach-hub.com/nayneobkhidnishi-onlaynovi-instrumenty-dlia-orhanizatsii-zmishanoho-navchannia/

Potapova N. V., Otroshko T. F. Innovatsiini mozhlyvosti zabezpechennia dystantsiinoho navchannia v zakladakh zahalnoi serednoi osvity: vyklyk suchasnosti. [Innovative capacities of providing distance learning in general education schools: challenge of the present day] Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy. 2021. Vol. 79 (2). С. 64–67. URL: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2021.79.2.13

Tyshchenko M. Perevahy ta nedoliky vykorystannia platform dystantsiinoho navchannia google classroom ta kiddom yak instrumentiv implementatsii zmishanoho navchannia. [Advantages and disadvantages of google classroom and kiddom distance learning platforms usage as tools of blended learning implementation]. ΛΌГOΣ. ONLINE. 2020. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/7347

Chotyry servisy, yaki dopomozhut orhanizuvaty dystantsiine navchannia. [Four services that will help organize distance learning]. URL: https://nus.org.ua/articles/chotyry-servisy-yaki-dopomozhut-organizuvaty-dystantsijne-navchannya/

Alieksieieva H., Horbatiuk L., Kravchenko N. Distance technologies of the creative abilities’ development as the component of the process of formation soft skills. Contemporary technologies in the educational process. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 6–14.

Gegenfurtner A., Ebner Ch. Webinars in higher education and professional training: A meta-analysis and systematic review of randomized controlled trials. Educational Research Review. 2019. Vol. 28. 100293. URL: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100293.

Górska D. E-learning in Higher Education. The Person and the Challenges. Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II. 2016. Vol. 6 (2). P. 35–43. URL: https://doi.org/10.15633/pch.1868.

Krašna M., Pesek I. Influence of Moodle and MS Teams on teaching-learning-studying (TLS) processes. 43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO). 2020. P. 612–616.

Kulić D., Janković A. Teachers’ perspective on emergency remote teaching during COVID-19 at tertiary level. Information Technologies and Learning Tools. 2022. Vol. 89(3). P. 78–89. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v89i3.4758

Overbeek S., Brinkkemper S. Redesigning Method Engineering Education Through a Trinity of Blended Learning Measures. Proceedings of the 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ACSIS. 2019. Vol. 18. P. 791–797. URL: http://dx.doi.org/10.15439/2019F79.

Porter W. W., Graham C. R., Spring K.A, Welch K. R. Blended learning in higher education: Institutional adoption and implementation. Computers & Education. 2014. Vol. 75. P. 185–195. URL: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.02.011.

Wan Hassan W. A. S., Ariffin A., Ahmad F., et al. Students' Perceptions of Using Zoom Meet Webinar During COVID-19 Pandemic in Technical and Vocational Education. Journal of Critical Reviews. 2020. 7 (19). P. 5853–5858.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-11

Як цитувати

ГУЛАЙ, О. ., & КАБАК, В. . (2023). ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 14–23. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.2